V Senátu se hledají cesty, jak snížit kriminální recidivu v ČR

Praha 21. září 2021

V úterý dne 21. 9. 2021 uspořádal v prostorách Kolovratského paláce Senátu PČR Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu  kulatý stůl na téma: „Jak snížit recidivu, odlehčit věznicím a státnímu rozpočtu“ s cílem hledat řešení vedoucí ke snížení recidivy i počtu vězňů, zapojení odsouzených do běžného života a v neposlední řadě se zaměřil také na možnosti prevence.

„Míra recidivy kriminální činnosti v České republice dosahuje 70 procent. Problém recidivy je velký zejména u často se opakujících trestných činů, a to u krádeže, maření výkonu úředního rozhodnutí nebo zanedbání povinné výživy. Průvodním jevem celé spirály kriminální činnosti je pak zadlužení odsouzeného, které se pobytem ve vězení jen zvyšuje,“ říká místopředsedkyně výboru Haná Žáková, která konání kulatého stolu iniciovala.

K všestranné debatě v Senátu přispěli představitelé napříč relevantními resorty, včetně vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové, zástupců Vězeňské služby ČR, duchovní služby, Věznice Rapotice a Příbram, dále pak Probační a mediační služby, neziskového sektoru či ministerstev spravedlnosti, vnitra, financí, práce a sociálních věcí.

Zúčastnění se shodli na tom, že bylo vhodné nastavit jednotný rejstřík dluhů, zaznělo také doporučení odprostit se od předsudků a zlepšit sociální pohled společnosti na občany ve výkonu trestu a jejich návratu zpět do života. Za důležité je považována spolupráce s probační a mediační službou, s kurátory, odbornými pracovníky, sociálním sektorem a neziskovými organizacemi. Podpořit propouštěné, připravit je na tento složitý procesní krok, to je zásadním krokem, protože v mnohých případech kandidáti na propuštění berou své žádosti zpět, protože nemají podmínky pro život venku. Na závěr jednání zazněl návrh, aby setkání pokračovalo přibližně za půl roku – tzn. březen 2022.

www.senat.cz

Sue Nguyen

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více