Vinaři odmítají úvahy o vyšším zdanění tichého vína. Spotřební daň nemá podporu ani mezi politickými stranami

Praha 15. září 2021

Vinařská unie ČR se staví odmítavě vůči úvahám o navýšení spotřební daně na tichá vína, která by poškodila tuzemský vinařský trh a vinaře. Podle aktuálního šetření realizovaného Vinařskou unií ČR neuvažují o navýšení spotřební daně na tichá vína ani politické strany a uskupení zastoupené v Poslanecké sněmovně.

„Vinaři se musí vyrovnávat s dopady koronaviru, s dlouhodobým nedostatkem pracovníků i s klimatickými změnami, a tyto faktory vyžadují vysoké investice především do technologií. Přesto odvádí výbornou práci a stále častěji obsazují přední příčky prestižních světových vinařských soutěží, díky kterým nás Evropa začíná brát jako vinařskou zemi vážně. Věříme, že diskuse o změnách ve spotřebních daních, které by pomyslně házely klacky pod nohy celému odvětví, zůstane nadále v rovině úvah a jsme rádi, že ji nepodporuje ani žádná z politických stan,“ říká Ondřej Beránek, prezident Vinařské unie ČR, která sdružuje významná tuzemská vinařství.

Nulová spotřební daň na tiché víno je jednou z důležitých forem podpory domácího vinařství a vinohradnictví. „Úvahy o zavedení spotřební daně na tiché víno se objevují vždy v souvislosti s napjatým státním rozpočtem. Existují argumenty pro i proti navýšení daně, ty negativní ale jednoznačně převažují. Předně, jakékoliv navýšení by přispělo k rozvoji šedé ekonomiky, kterou se podařilo z velké části potlačit novelou vinařského zákona, a zhoršilo pozici našich vinařů vůči zahraniční konkurenci. Navíc, jak potvrdila i dřívější studie Ernst & Young, zavedení by nebylo ekonomicky efektivní, jelikož přínosy by po započtení nákladů na výběr daně byly minimální,“ říká Ondřej Beránek.

Zdražování českého vína nahrává cizím výrobcům

Vinařská unie ČR poukazuje také na skutečnost, že tiché víno není zatíženo spotřební daní v žádné z významnějších producentských zemí v EU včetně vinařských velmocí Španělska a Itálie. Spotřební daň totiž znevýhodňuje domácí vinaře, a naopak představuje velkou výhodu pro zahraniční produkci. Ta má již dnes na pultech českých obchodů převahu. „Během pandemie narostly prodeje českých vín a zákazníci se naučili je vyhledávat. Český zákazník je ale také citlivý na cenu, a pokud by stát česká vína zdražil, někteří zákazníci se vrátí k vínům z dovozu,“ připomíná prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Podstatnou ztrátou pro tuzemskou ekonomiku může být také rozvoj přeshraničního nakupování. „Spotřební daň nemají zavedenou ani okolní země. Zákazník nebude mít problém vyrazit pro víno a logicky i další položky pár kilometrů za hranice, což povede k nižšímu výběru daní za nákupy, které se přesunou do zahraničí. Obdobné to bude s vinařskou turistikou, která přitom v posledních letech výrazně pomáhá rozvoji jižní Moravy. Bylo by hloupé ji zničit,“ dodává Tomáš Prouza.

Jedinečnost vína tkví v jeho původu

Důvodem pro zachování nulové sazby daně na tiché víno je i geografická nepřenositelnost, protože charakter vína vychází vždy ze specifických podmínek, ve kterých se pěstují hrozny. Například typické moravské víno tak nemůže vzniknout jinde než na Moravě. Konkurence z významných vinařských zemí má však mimo jiné, díky příznivějšímu klimatu a výrazně větším výnosům vinic, i nižší výrobní náklady než domácí producenti. Navíc mohou cenotvorbu ovlivňovat napříč trhy EU a kompenzovat si vyšší ceny ve státech, kde je spotřební daň zavedena.

Vinařské odvětví je úzce spjato s cestovním ruchem a dalšími navázanými službami ve vinařských regionech, do kterých přináší finance a působí zde jako významný zaměstnavatel. Kroky proti tuzemskému vinařskému trhu by způsobily pokles příjmů z vinařské turistiky a poklesu zaměstnanosti, který bude vyžadovat následné kompenzace ze strany státu.

Tab. č. 1.: Přehled vinařských zemí EU s nulovou spotřební daní na víno, zdroj: EU Commision

StátSpotřební daňCelkový objem produkce (1000 hl)
Itálie042.078
Španělsko040.716
Německo08.000
Portugalsko06.098
Rumunsko03.984
Maďarsko02.588
Rakousko02.398
Bulharsko0756
Chorvatsko0660
ČR0590
Slovensko0353
Lucembursko097
Kypr089

Tab. č. 2.: Výsledky průzkumu postoje politických stran a hnutí k případnému navýšení spotřební daně na tichá vína

Politická strana/ Polické hnutíPostoj ke zvýšení spotřební daně na tichá vína
ČSSDOdmítavé
KDU-ČSLOdmítavé
KSČMOdmítavé
ODSOdmítavé
PSOdmítavé
SPDOdmítavé
STANOdmítavé
TOP 09Odmítavé
ANO

Doplňující informace k průzkumu Vinařské unie ČR:

V průzkumu realizovaném Vinařskou unií ČR v červnu a v července 2021 byly osloveny všechny politické strany a uskupení zastoupené v aktuálním volebním období v Poslanecké sněmovně. Zamítavé stanovisko k otázce zavedení spotřební daně na tichá vína vyslovily všechny oslovené politické strany a hnutí. Vyjádření Vinařské unii ČR neposkytlo hnutí ANO. 

O Vinařské unii ČR:

Vinařská unie ČR sdružuje nejvýznamnější tuzemská vinařství. Jejím cílem je podporovat rozvoj vinařské a vinohradnické kultury v ČR, napomáhat spolupráci mezi významnými vinaři, poskytovat profesní know-how a přiblížit fungování a prostředí výroby a distribuce českých a moravských vín široké veřejnosti. V současné době zastupuje téměř tři desítky vinařských subjektů, které se dohromady podílejí na tuzemské produkci vína více než ze 40 % a které přímo obhospodařují téměř 20 % vinic v Čechách a na Moravě.

Michaela Vrbová

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více