Karlovarské kulturní léto představí i laboratoř. Svět bez kouře

Karlovy Vary 5. srpna 2021

Bohatý program Karlovarského kulturního léta, jehož součástí je řada koncertů, divadelních představení a výstav, rozšíří od konce července interaktivní laboratoř Svět bez kouře. Tato unikátní laboratoř virtuálního vědce, profesora Dohořela, bude do konce srpna umístěna ve Dvořákových sadech. Srozumitelnou formou přibližuje dospělým kuřákům a jejich blízkým výzkum a vědu stojící za moderními bezdýmnými nikotinovými alternativami, a jak mohou pomoci zlepšit kvalitu života bez cigaret a cigaretového kouře. Vstup je zdarma.

Od června do září se v rámci Karlovarského kulturního léta odehrává téměř každý den atraktivní kulturní akce. Obyvatelé i návštěvníci Karlových Varů si mohou vybrat z koncertů vážné i populární hudby, divadelních a filmových představení, komentovaných prohlídek nebo výstav. Aktuální program je k dispozici na www.karlovyvary.cz/cs/karlovarske-kulturni-leto.

„Karlovy Vary se rozhodly být prvním městem v České republice, které ponese titul „Město bez kouře“. Cílem projektu je snaha motivovat nejen občany našeho města, ale i jeho návštěvníky, aby udělali krok směrem k odvykání kouření,“ říká Andrea Pfeffer Ferklová primátorka města Karlovy Vary. „Vítáme každou edukativní akci, která kuřáky informuje, jak udělat změnu k lepšímu ve svém životním stylu. Proto jsme rádi, že součástí Karlovarského kulturního léta je i virtuální profesor Dohořel se svou laboratoří. Je to něco zcela nového a ojedinělého a jsem ráda, že podobný projekt se povedlo umístit právě do centra našeho města. Věřím, že návštěvníci získají nové informace a uvědomí si zdravotní rizika kouření,“ upřesňuje Andrea Pfeffer Ferklová.

Dospělí návštěvníci se v prostředí laboratoře virtuálního profesora Dohořela dozví, jaká jsou hlavní rizika spojená s kouřením klasických cigaret, a co se děje při procesu spalování tabáku. Seznámí se také s hlavními fakty o nikotinu, stejně jako s principy fungování moderních bezdýmných alternativ ke klasickým cigaretám a s rozdíly mezi nimi. Průvodcem je jim virtuální popularizátor vědy, profesor Dohořel, který jednotlivá fakta srozumitelně vysvětluje v sérii tematických videí. Společnost Philip Morris ČR touto interaktivní edukativní formou představuje svou vizi světa bez kouře.

„Věříme, že každý dospělý kuřák má právo na přístup k vědecky podloženým informacím o bezdýmných alternativách, které jsou pro jeho zdraví oproti klasickým cigaretám prokazatelně lepší volbou. Proto nyní ve snaze informovat širší veřejnost o výsledcích vědeckého pokroku na tomto poli přicházíme s iniciativou Svět bez kouře. Jejím prostřednictvím se snažíme dospělým českým kuřákům názorně vysvětlit rozdíl mezi hořením a zahříváním, co s sebou hoření přináší, a proč nastal čas zvážit lepší alternativy. Nejmodernější technologie 21. století nám dnes tuto šanci dávají,“ říká Andrea Gontkovičová, generální ředitelka Philip Morris ČR.

Originální v Česku vyvinutá laboratoř využívá nejmodernější technologie, jako jsou digitální rentgeny a holografické boxy. Výjimečné je zejména využití technologie Motion Capture, díky které ožívá postava samotného profesora Dohořela. Zatímco hlas a pohyb mu propůjčil herec Marek Němec, je tato technologie využita k záznamu pohybů jeho těla a hlavy, které jsou následně přeneseny na předem vytvořený digitální model. V případě Světa bez kouře je tak využití Motion Capture posunuto až na možnost živého rozhovoru s virtuální postavou. Se Světem bez kouře a profesorem Dohořelem se lze seznámit také na www.svetbezkoure.cz.

Klára Jirovcová Pospíšilová

Philip Morris ČR a.s. 

Philip Morris ČR a.s. je společností v rámci skupiny Philip Morris International Inc. a je největším výrobcem a prodejcem tabákových výrobků a rovněž distributorem s omezeným rizikem (tzv. limited risk distributor) bezdýmných výrobků HEETS, elektronického zařízení IQOS, náplní VEEV do elektronických cigaret IQOS VEEV, elektronických cigaret IQOS VEEV a souvisejícího příslušenství v České republice. Philip Morris ČR a.s. je kótována na Burze cenných papírů Praha (BCPP). Společnost, která zde působí již od roku 1992, zaměstnává více než 1 000 lidí napříč Českou republikou. Philip Morris ČR a.s. vlastní 99% obchodní podíl v dceřiné společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. registrované ve Slovenské republice. Společnost více než 29 let přispívá na pomoc různým charitativním projektům, včetně projektů zahrnujících podporu sociálních programů zaměřených na zlepšení životních podmínek v místních komunitách. Více informací naleznete na www.philipmorris.cz, včetně výroční zprávy za rok 2020

Philip Morris International Inc.: Přinášíme budoucnost bez kouře 

Philip Morris International (PMI) stojí v čele proměny tabákového průmyslu s cílem vytvořit budoucnost bez kouře a jednoho dne nahradit cigarety bezdýmnými výrobky, a to ve prospěch dospělých, kteří by jinak pokračovali v kouření, a také celé společnosti, firmy a jejích akcionářů. PMI je přední mezinárodní tabákovou společností zabývající se výrobou a prodejem cigaret, bezdýmných výrobků a s nimi souvisejících elektronických zařízení a příslušenství, a dalších výrobků obsahujících nikotin, na trzích mimo Spojené státy americké. Společnost PMI dále dodává společnosti Altria Group Inc. variantu zařízení v provedení IQOS (Platforma 1) a s tím spojené tabákové náplně určené k prodeji v rámci licence v USA. Tyto výrobky zde byly autorizované k prodeji Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administation).  Mohou se prodávat s označením „tabákový výrobek s modifikovaným rizikem“ (MRTP).  Dle rozhodnutí FDA jsou tyto výrobky vhodné pro podporu veřejného zdraví, protože při jejich používání dochází ke „snížení vystavení lidského organizmu vlivu škodlivých látek“ ve srovnání s kouřením. Svou budoucnost PMI staví na nové kategorii bezdýmných výrobků, které (ačkoli nejsou bez rizika) jsou mnohem lepší volbou než pokračování v kouření. Díky multidisciplinárním schopnostem v oblasti vývoje výrobků, špičkovým zařízením a vědeckému výzkumu se společnost PMI snaží zajistit, aby její výrobky bez kouře  splňovaly preference dospělých kuřáků a přísné regulatorní požadavky. Portfolio bezdýmných výrobků společnosti PMI zahrnuje výrobky s nahřívaným tabákem i e-cigarety s obsahem nikotinu. Podle odhadu společnosti PMI k 30. červnu 2021 již 14,7 milionů dospělých kuřáků na celém světě přestalo kouřit a přešlo na výrobky s nahřívaným tabákem, které jsou nyní k dispozici na 67 trzích ve velkých městech nebo na celostátní úrovni pod značkou IQOS. Další informace naleznete na webových stránkách www.pmi.com a www.pmiscience.com

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více