Festival Open House Praha 2021 zve od 2. srpna na bohatý doprovodný program

Praha 1. srpna 2021

Festival Open House Praha není pouze jeden víkend v roce, jeho organizátoři zvou na celou řadu doprovodných programů, které se uskuteční v týdnu od 2. srpna 2021. Komentované procházky městem, plavba na historickém parníku, debaty, projížďky Kotěrovou tramvají i tanec v netradičních prostorách – to je jen výběr z bohatého programu. Od pondělí 2. srpna se také pro návštěvníky otevírá festivalové infocentrum na Malém náměstí 4, v Praze 1, kde je možné zakoupit si festivalového průvodce, nepostradatelného pomocníka pro naplánování trasy po otevřených budovách a prostorech. Těch je letos v programu celkem 80 a budou zpřístupněny po celý víkend od 7. a 8. srpna 2021. „Festival se koná letos opět v náhradním termínu a zajištění bezpečnosti akce je naší prioritou. Proto sledujeme vývoj epidemické situace a budeme se řídit aktuálními vládními opatřeními. Prohlídky v budovách budou organizovány v limitovaných skupinách s nasazenými ochrannými prostředky a na základě dokladu o bezinfekčnosti,” říká Andrea Šenkyříková, ředitelka festivalu. Vstup do všech budov je zdarma bez nutnosti předchozí registrace, ale za dodržení aktuálních bezpečnostních opatření. Kompletní seznam budov je zveřejněn na webových stránkách https://www.openhousepraha.cz/festival-2021/.

Výběr z doprovodného programu

Po řece na kolesovém parníku Vltava bude možné se plavit v úterý 3. srpna od 17.00 hodin a dozvědět se více o tom, jak řeka formovala život a podobu hlavního města a jaké technické stavby se na nábřeží a v blízkém okolí řeky nacházejí. Ve středu 4. srpna si organizátoři Open House Praha připravili hned několik akcí. U příležitosti 130 let od vzniku budovy Průmyslového paláce se bude možné zúčastnit od 18.00 hodin komentované procházky s předsedou představenstva Výstaviště Praha a zjistit více o tom, jakými změnami tento rozsáhlý areál aktuálně prochází. Fanoušci urbexu mohou od 20.00 hodin zavítat na netradiční letní projekci filmu Central Bus Station, o jednom z největších autobusových nádraží světa v Izraeli, která se odehraje přímo na tribuně Velkého strahovského stadionu. Projekci předchází debata na téma opuštěných staveb, které měly velké ambice, ale svoji funkci nenaplnily. Milovníci umění si pak mohou vychutnat komponovaný večer, který spojuje současný tanec a architekturu a odehraje se rovněž ve středu od 20.30 hodin v Laichterově domě, jedné z klíčových staveb pražské architektonické moderny od Jana Kotěry, jehož 150. výročí narození si letos připomínáme. Ve čtvrtek od 17.00 hodin se pak uskuteční prohlídky nově vznikajícího domu pro umění a kulturu Kunsthalle Praha, na které naváže diskuze s ředitelkou Kunsthalle Praha a architekty. Připravena je i speciální projížďka Kotěrovou tramvají po Praze s architektem Zdeňkem Lukešem a další komentované procházky či prohlídky budov. Kompletní seznam akcí je k nalezení v Kalendáři akcí zde: https://www.openhousepraha.cz/kalendar-akci/.

Hlavní program

Festival Open House Praha nabídne o víkendu 7. a 8. srpna k návštěvě 80 budov a prostorů a z toho 26 novinek, které se v programu objevují vůbec poprvé. Budovy budou otevřeny pro návštěvníky, až na některé výjimky, od 10.00 do 18.00 hodin a prohlídky zde budou odbavovány v malých skupinách většinou průběžně po celý den. Poprvé se otevře například barokní zahrada Černínského paláce na Hradčanech, kaple a vybrané prostory Klárova ústavu slepců na Malé Straně nebo Lowitův vodní mlýn v Libni. Z technických staveb si mohou návštěvníci užít prohlídku například Vršovické vodárny v Michli od Jana Kotěry nebo Zengerovy transformační stanice, dnes sídla Kunsthalle Praha. Ti, kteří chtějí nahlédnout do pražského podzemí, mohou navštívit protiatomové kryty v Národním zemědělském muzeu, Hotelu International Praha nebo Boutique Hotelu Jalta. V dejvickém kampusu se otevřou budovy hned několika institucí, novinkou je Fakulta stavební ČVUT v Praze, kde bude k vidění například oceňovaná rekonstrukce Ateliéru D nebo obří hala Vodohospodářského centra. Zástupci šetrné architektury reprezentují pak například AFI City ve Vysočanech nebo kampus ČSOB v Radlicích (budovy NHQ i SHQ). Milovníci originálních designových prostor by neměli minout coworking Spaces Albatros v bývalém domě dětské knihy a nakladatelství Albatros na Národní třídě. Ze sakrálních prostorů bude možné navštívit například Novou libeňskou synagogu či Husův sbor Vršovice. Příkladem nepřehlédnutelné funkcionalistické architektury je Hasičský dům či palác ARA. Samostatným tematickým okruhem jsou umělecké prostory a ateliéry, který představí například ateliér Olgoj Chorchoj, Šalounův ateliér, budoucí Dům tance nebo Uměleckou zahradu. Celý program i včetně možnosti filtrování je na: https://www.openhousepraha.cz/festival-2021/.

Víkendový program pro děti

Speciální prohlídky pro rodiny s dětmi (od  5 let), se uskuteční o víkendu 7. a 8. srpna  celkem v 10 otevřených budovách. Děti se podívají například do funkcionalistického paláce ARA, Trmalovy vily od Jana Kotěry, dozvědí se, kde se rodí plány Prahy, prohlédnou si tiskařské stroje či basketbalové hřiště na střeše Areálu Podkovářská, poznají kubistické stavby na Rašínově nábřeží nebo nahlédnou do trezoru v Petschkově paláci. Připravena bude tradičně i otevřená lego dílna v prostorách Centra pro architekturu a plánování města (CAMP), kde si nadšenci všech generací mohou postavit dům svých snů. Na menší stavitele čeká dílnička s duplo kostkami. Na prohlídky se není třeba registrovat. Kompletní programy pro děti jsou k dispozici na: https://www.openhousepraha.cz/festival-2021/programy-pro-deti/.

Prohlídky pro osoby se zdravotním postižením

Mottem festivalu je „Architektura pro všechny” a ani letos nebudou chybět prohlídky pro osoby se zrakovým a sluchovým postižením. K prohlídkám pro nevidomé budou připraveny haptické urbanistické plány a půdorysy 8 budov a jejich okolí, 3D modely budov a popisy tras ke všem zpřístupněným objektům. Ve spolupráci s Nadačním fondem ČRo Světluška projdou dobrovolníci speciálním školením pro tyto specifické prohlídky. „Nově jsme do příprav těchto speciálních prohlídek zapojili studentky a studenty Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci (FUA TUL), kteří v rámci svých školních projektů vymodelovali a vytiskli 3D modely vybraných budov. Jejich práce tak bude mít další využití,” říká Andrea Šenkyříková, ředitelka festivalu. Lidé se sluchovým postižením si budou moci prohlédnout celkem 5 vybraných budov z programu a připraveno bude pro ně  tlumočení výkladu do českého znakového jazyka se simultánním přepisem. Více o těchto programech a jeho partnerech je na: https://www.openhousepraha.cz/festival-2021/bez-barier/.

Orientace na festivalu

Festivalové infocentrum se v letošním roce nachází na Malém náměstí 4, v Praze 1 a je otevřeno od 2. srpna ve všedních dnech od 10.00 do 18.00 hodin a o víkendu od 9.00 do 19.00 hodin. Díky spolupráci s portálem Mapy.cz jsou všechny budovy k nalezení při vyhledání pod heslem Open House Praha a to jak na webu, tak v příslušné aplikaci. Další praktické informace k organizaci festivalu jsou k dispozici na: https://www.openhousepraha.cz/festival-2021/prakticke-informace/.

Bezpečnost

Organizace festivalu podléhá z důvodu přetrvávajícího rizika spojeného s nákazou covid-19 bezpečnostním pravidlům, které se řídí mimořádnými opatřeními Vlády ČR. Vstup do budov je možný pouze s respirátorem, prohlídky budou odbavovány v menších skupinách. Pro účast na festivalu i jeho doprovodných akcích je nutné mít s sebou doklad o bezinfekčnosti. Podrobné informace k bezpečné návštěvě akce jsou shrnuty na: https://www.openhousepraha.cz/festival-2021/bezpecnost/.

Dobrovolníci

Festival by se neobešel bez stovek dobrovolníků z řad veřejnosti i zapojených budov, kteří zajišťují prohlídky i plynulý provoz v otevřených objektech. Jejich nábor probíhá až do poslední chvíle na: https://www.openhousepraha.cz/stante-se-dobrovolnikem/.

Open House Praha je součástí mezinárodní sítě festivalů Open House Worldwide, které se konají v 50 městech po celém světě. Díky zapojení stovek dobrovolníků, kteří pomáhají s otevíráním budov, je Open House Praha nejen kulturním svátkem města, ale také jedinečnou akcí s komunitním a sociálním přesahem. Nábor dobrovolníků pro letošní ročník byl již zahájen. Zájemci se mohou hlásit na tomto odkazu.

Open House Praha na sociálních sítích

#openhousepraha, #openhousepraha2021, #letosopenhousepraha

Facebook | Instagram | Linked In | Youtube

Událost na Facebooku – Open House Praha 2021
Video spot Open House Praha 2021

Michaela Pánková

O Open House Praha

Open House Praha, z. ú., je nestátní nezisková organizace, která v rámci (obvykle) květnového víkendu pořádá stejnojmenný festival s týdenním doprovodným programem. Koncept festivalu vznikl v Londýně v roce 1992 pod vedením zakladatelky Victorie Thornton, která za svůj počin získala Řád britského impéria. Světový festival, na jehož pořádání získala organizace mezinárodní licenci, se v Česku konal poprvé v roce 2015 a od té doby se stal jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí v Praze. Patronkou pražského festivalu je Eva Jiřičná, architektka českého původu žijící v Londýně, která stála u počátků Open House London – 20 let byla jeho součástí, a to jako členka správní rady, tak i dobrovolnice v budovách, a tvoří pomyslný most mezi Prahou a zakladatelským městem. Open House Praha je hrdou součástí mezinárodní sítě Open House Worldwide, sdružující 50 měst na 5 kontinentech světa, v nichž festivaly Open House probíhají. Vedle pořádání festivalu se organizace věnuje také nejrůznějším celoročním aktivitám (pro dobrovolníky, partnery, klub, veřejnost), včetně vzdělávacích programů pro děti či lidi s hendikepem.

Partneři a záštity

Festival se koná pod záštitou ministra kultury Lubomíra Zaorálka; J. E. velvyslance Velké Británie Nicka Archera; primátora hl. města Prahy Zdeňka Hřiba; náměstka primátora hl. města Prahy Petra Hlaváčka; radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu hl. města Prahy Hany Třeštíkové; radního pro oblast správy majetku a majetkových podílů hl. města Prahy Jana Chabra; generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goryczkové; starosty MČ Praha 1 Petra Hejmy; starostky MČ Praha 2 Jany Černochové; starosty MČ Praha 3 Jiřího Ptáčka; starostky MČ Praha 4 Ireny Michalcové; místostarosty MČ Praha 4 Michala Hrozy; starostky MČ Praha 5 Renáty Zajíčkové; starosty MČ Praha 6 Ondřeje Koláře; starosty MČ Praha 7 Jana Čižinského; starosty MČ Prahy 8 Ondřeje Grose; starosty MČ Praha 9 Tomáše Portlíka; starostky MČ Praha 10 Renáty Chmelové; starosty MČ Praha-Ďáblice Miloše Růžičky a starosty MČ Praha-Troja Tomáše Bryknara.

Finanční podporu poskytli:

Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Státní fond kultury, Architekti Headhand, Nadace české architektury, Městská část Praha 1, Městská část Praha 2, Městská část Praha 4, Městská část Praha 5, Městská část Praha 6, Městská část Praha 7, Městská část Praha 8, Městská část Praha 10

Partneři:

Mapy.cz, Bageterie Boulevard, pizza360, ekolo.cz, Rekola, Czech Repubrick, EMPYREUM Information Technologies, anygence, Institut dokumentárního filmu, AI DESIGN, Česká rada pro šetrné budovy, Hestia – centrum pro dobrovolnictví, Centrum architektury a městského plánování (CAMP), Umělecká zahrada, Pražská paroplavební společnost, Prague Pride

Partneři programů pro osoby s hendikepem:

Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK, Transkript, Česká unie neslyšících, Nadační fond Českého rozhlasu Světluška, Středisko Teiresiás, Technická univerzita v Liberci – Fakulta umění a architektury, Radost

Hlavní mediální partner:

Mall.tv

Mediální partneři:

Český rozhlas Rádio DAB Praha, TV Architect Studio, TV Bydlení, Luxury Prague Life, ERA21, Intro, Architect+, Archiweb, Estav, CZECHDESIGN, Propamátky, Prague City Tourism, S dětmi v Praze

Open House Praha je součástí celosvětové sítě Open House Worldwide.

Seznam otevřených budov dle typologií

Administrativa

AFI CITY 1

BB Centrum – Budova B

BB Centrum – Delta

BB Centrum – Filadelfie

ČSOB Kampus – budova NHQ

ČSOB Kampus – budova SHQ

Dům dětské knihy a nakladatelství Albatros – sídlo coworkingu Spaces Albatros

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Národní kulturní památka Vyšehrad – ředitelství

NN IT Hub

Obecní dům Ďáblice

Quadrio

Všeobecný penzijní ústav – dům Radost

Bydlení v proměnách času

Dům Za Poříčskou bránou 7

Franz by Zeitraum

Grabova vila

Kovařovicova vila

Laichterův dům

Maison Ořechovka

Štencův dům – sídlo coworkingu Opero

Trmalova vila

Zeitraum Student Housing

Funerální architektura

Evangelický hřbitov ve Strašnicích

Olšanský hřbitov – komplex hrobek

Historické paláce a památky

Černínský palác – sídlo Ministerstva zahraničních věcí ČR

Desfourský palác

Dům České zemské hasičské jednoty

Forum

Libeňský zámek

Lichtenštejnský palác

Nuselská radnice

Palác Ericsson

Palác Metro

Petschkův palác – sídlo Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Zámek Troja – Galerie hlavního města Prahy

Hotely a ubytování

Hotel International Praha

Mama Shelter Prague (Parkhotel)

Boutique Hotel Jalta (včetně Muzea studené války)

Vienna House Diplomat Prague

Kultura

Divadlo Na Fidlovačce

Komunitní centrum Vlna Ďáblice

Národní dům v Karlíně – sídlo rozhlasových stanic Rádio DAB Praha a Český rozhlas Region

Palác kultury – Kongresové centrum Praha

Palác Metro – Divadlo Image

Sochařský ateliér Jana Laudy – sídlo studia Olgoj Chorchoj

Šalounova vila

Umělecká zahrada

Veletržní palác – Národní galerie

Vzlet – kulturní palác Prahy

Obchod

Dům módy

Palác ARA – sídlo coworkingu HubHub

Sakrální stavby

Husův sbor ve Vršovicích

Kostel sv. Anny – Pražská Křižovatka

Nová Libeňská synagoga

Sport a péče o tělo

Karlínská sokolovna

Městské lázně Žižkov – budoucí Dům tance

Novoměstská sokolovna – sídlo T. J. Sokol Pražský

Velký strahovský stadion

Velodrom na Třebešíně

Technické a industriální stavby

Areál Podkovářská

Löwitův vodní mlýn

Pragovka Art District

Vodárenská věž na Letné

Vodní dílo Štvanice

Vršovická vodárna v Michli

Zengerova transformační stanice – Kunsthalle Praha

Vzdělání a výzkum

CAMP

Dům zemědělské osvěty

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Hvězdárna Ďáblice

Klárův ústav slepců – sídlo České geologické služby

Národní technická knihovna

Národní zemědělské muzeum

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR – historická i nová budova

Železnice

Masarykovo nádraží

Nádraží prezidenta Wilsona – Praha hlavní nádraží

Speciality

Historický parník Vyšehrad

Nová Krenovka

Výstaviště Praha

Významná výročí spojená se vznikem budov či jejich architekty

 • Divadlo Na Fidlovačce: 100 let od vzniku divadla (1921)
 • Dům módy: 65 let od vzniku budovy (1956)
 • Dům zemědělské osvěty: 95 let od vzniku budovy (1926)
 • Franz by Zeitraum: 135 let od vzniku budovy (1886)
 • Forum: 125 let od vzniku budovy (1896)
 • Hotel International Praha: 65 let od vzniku budovy (1956)
 • Hvězdárna Ďáblice: 65 let od vzniku budovy (1956)
 • Laichterův dům: 150 let od narození architekta Jana Kotěry (1871)
 • Nádraží prezidenta Wilsona, Praha hlavní nádraží: 150 let od zprovoznění budovy a příjezdu prvního vlaku na hlavní nádraží (1871), 120 let od začátku výstavby Fantovy budovy (1901)
 • Národní kulturní památka Vyšehrad – ředitelství: 20 let od vzniku budovy (2001)
 • Palác kultury – Kongresové centrum Praha: 40 let od otevření budovy (1981)
 • Štencův dům – sídlo byznys klubu Opero: 110 let od vzniku budovy (1911)
 • Trmalova vila: 150 let od narození architekta Jana Kotěry (1871)
 • Velký strahovský stadion: 95 let od vzniku první stavby stadionu (1926)
 • Velodrom na Třebešíně: 80 let od vzniku (1941)
 • Vršovická vodárna v Michli: 150 let od narození architekta Jana Kotěry (1871)
 • Výstaviště Praha: 130 let let od dokončení stavby Průmyslového paláce (1891)
 • Vzlet – kulturní palác Prahy: 100 let od vzniku sokolského biografu Vzlet (1921)
 • Zengerova transformační stanice – Kunsthalle Praha: 90 let od vzniku budovy (1931)

Festivalové novinky

 1. AFI CITY 1
 2. BB Centrum – Budova B
 3. Boutique Hotel Jalta a Muzeum studené války
 4. Černínský palác – Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 5. Dům České zemské hasičské jednoty
 6. Dům dětské knihy a nakladatelství Albatros – sídlo coworkingu Spaces Albatros
 7. Dům Za Poříčskou bránou 7
 8. Fakulta stavební ČVUT v Praze
 9. Franz by Zeitraum
 10. Husův sbor Vršovice
 11. Karlínská sokolovna
 12. Klárův ústav slepců – sídlo České geologické služby
 13. Lowitův vodní mlýn
 14. Maison Ořechovka
 15. Mama Shelter Prague
 16. Městské lázně Žižkov – budoucí Dům tance
 17. Národní zemědělské muzeum
 18. Nová libeňská synagoga
 19. Novoměstská sokolovna – sídlo T. J. Sokol Pražský
 20. Sochařský ateliér Jana Laudy – sídlo studia Olgoj Chorchoj
 21. Šalounova vila – ateliér Akademie výtvarných umění a sídlo organizace HOST
 22. Umělecká zahrada
 23. Vienna House Diplomat Prague
 24. Vršovická vodárna v Michli
 25. Vzlet – kulturní palác Prahy
 26. Zengerova transformační stanice – Kunsthalle Praha
Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více