Projev velvyslance JE Zhang Jianmina při oslavě 94. výročí založení Čínské lidové osvobozenecké armády

Praha 30. červne 2021

Dámy a pánové, přátelé:

Zdravím vás všechny!

Je mi velkým potěšením připojit se k vám při oslavách 94. výročí založení Čínské lidové osvobozenecké armády. Předně bych vám jménem čínského velvyslanectví v České republice chtěl vyjádřit upřímné poděkování vám všem za to, že jste si našli čas na účast na této online akci!

V roce 2021 si připomínáme 100. výročí založení Komunistické strany Číny. Na začátku tohoto měsíce jsme slavnostně oslavili sté výročí. Komunistická strana Číny se za posledních 100 let sjednotila a vedla čínský lid v náročných bojích a dosáhla velkých úspěchů, které září historií. Generální tajemník Si Ťin -pching na slavnostním ceremoniálu prohlásil, že Čína dosáhla svého prvního stoletého cíle vybudovat ve všech ohledech středně prosperující společnost a kráčí směrem ke druhému stoletému cíli vybudovat ve všech ohledech velkou moderní socialistickou zemi. Čínský národ dosáhl ohromné transformace ze vstávání a zbohatnutí na sílu a čínské národní omlazení se stalo historickou nevyhnutelností!

Za posledních 94 let zůstala Čínská lidová osvobozenecká armáda věrná naší původní aspirační a zakladatelské misi a dosáhla velkých historických úspěchů při realizaci národní nezávislosti a osvobození a při úsilí o socialistickou modernizaci. Stala se velkou ocelovou zdí, která chrání národní suverenitu, bezpečnost a zájmy rozvoje, a stala se neochvějnou silou pro zajištění světového míru a stability a pro podporu budování komunity se společnou budoucností lidstva.

Dámy a pánové, přátelé!

Svět čelí spojeným silám globální pandemie a velkým změnám, obojí za sto let neviditelné. Mezinárodní situace prochází složitou transformací a svět vstoupil do období velkých turbulencí a rychlých změn. Na druhé straně zůstává mír a rozvoj tématem doby. Drtivá většina mezinárodního společenství volá po solidaritě ohledně rozdělení, otevřenosti nad izolací a spolupráce po konfrontaci.

Čína se bez světa neobejde a svět také Čínu potřebuje. Čína představuje příležitost, nikoli výzvu, natož bezpečnostní hrozbu. Čína bude i nadále prosazovat nezávislou zahraniční politiku míru, držet se cesty mírového rozvoje a podporovat budování nového typu mezinárodních vztahů a společenství se společnou budoucností lidstva. Čína bude společným úsilím podporovat vysoce kvalitní rozvoj iniciativy Pás a silnice a díky novým pokrokům v rozvoji poskytne světu nové příležitosti. Čína upřímně doufá, že na základě takových zásad, jako je vzájemný respekt, rovnost a vzájemný prospěch a vzájemné nezasahování do vnitřních záležitostí druhé strany, posílí přátelskou spolupráci s Českou republikou a dalšími zeměmi a bude se všemi spolupracovat na prosazovat světový mír,

Děkuju!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Projev atašé obrany, staršího  plukovníka Miaa Zhuanga při oslavě 94. výročí založení Čínské lidové osvobozenecké armády  30. července 2021

1. srpna letošního roku je 94. výročí založení Čínské lidové osvobozenecké armády (PLA). Za posledních 94 let se lidová armáda vyvíjela s postupem strany a země. Vyrostl v boji, inovoval a navazoval na minulost, vyvíjel se ve stavebnictví a jeho revoluční charakter a úroveň modernizace a standardizace se neustále zlepšovaly. Vykonala záslužnou službu pro prosperitu země, národní omlazení a blaho lidí. Od 18. národního kongresu Komunistické strany Číny prezident Si Ťin -pching zařadil národní obranu a budování armády do historického procesu realizace národní modernizace a velkého omlazení čínského národa. S historickými změnami a úspěchy,

PLA rozhodně implementuje myšlenky Si Ťin -pchinga o posilování armády, realizuje vojenskou strategii nové éry, dodržuje absolutní vedení strany, dodržuje systém odpovědnosti předsedy CMC (Ústřední vojenské komise), posiluje politickou loajalitu ozbrojených sil, posiluje prostřednictvím reformy, vědy, technologie a pěstování talentů a provozovat je v souladu se zákonem, urychluje modernizaci vojenské teorie, zlepšuje systém vojenské strategie nové éry, vytváří novou vysoce kvalitní profesionální vojenskou talentovou banku, urychluje rozvoj mechanizace, informování a inteligentní integrace, vytváří strategický odstrašující a společný bojový systém na vysoké úrovni, urychluje modernizaci a aktualizaci zbraní a vybavení,neustále zlepšuje strategickou schopnost bránit národní suverenitu, bezpečnost a zájmy rozvoje a zajišťuje dosažení cíle vojenského zřízení do roku 2027, u příležitosti 100. výročí založení CHKO, usiluje v zásadě o realizaci národní obrany a vojenskou modernizací do roku 2035 a staví PLA do poloviny tohoto století na světovou úroveň.

Mír a rozvoj jsou tématy dnešní doby, ale stále čelí rostoucímu počtu stále závažnějších rizik a výzev. Bez ohledu na to, jak se mění mezinárodní situace, Čína vždy prosazovala obrannou národní obrannou politiku a vždy byla budovatelem světového míru, přispěvatelem ke globálnímu rozvoji i obráncem mezinárodního pořádku. Čína přikládá důležitost bezpečnostní spolupráci s ostatními zeměmi, plně chápe a respektuje oprávněné obavy všech zemí a národní zájmy Číny musí být také plně respektovány a chráněny. V otázkách týkajících se Tchaj -wanu, Xinjiangu, Hongkongu a Jihočínského moře je odhodlání Číny bránit své hlavní národní zájmy pevné a PLA má odhodlání,

PLA vždy pamatovala na původní aspiraci a poslání plnit odpovědnost velmoci, chránit světový mír a sloužit budování komunity se společnou budoucností pro lidstvo a odvážně pochodovat za světový mír. Čína přijímá konkrétní opatření k zajištění světového míru a aktivně se účastní mírových operací OSN. Čína je druhým největším přispěvatelem jak na hodnocení míru a na členské příspěvky OSN, tak i největší zemí přispívající vojska mezi stálými členy Rady bezpečnosti OSN. Za posledních 30 let čínské ozbrojené síly rozhodně plnily cíle a zásady Charty OSN a vyslaly přes 40 000 mírových sil do 25 mírových misí OSN. Věrně plnili své povinnosti a pozitivně přispěli ke světovému míru a společnému rozvoji. V posledních letech čínské námořnictvo postupně vyslalo 36 doprovodných formací do Adenského zálivu a do vod Somálska, čímž přispělo k zajištění bezpečnosti důležitých námořních tras. PLA také aktivně pomáhá při mezinárodní humanitární pomoci. Po vypuknutí pandemie COVID-19 poskytla PLA velké množství dodávek pomoci pandemickým zemím nebo vyslaným týmům lékařských expertů do armád jiných zemí a zároveň odvádí dobrou práci při prevenci a kontrole pandemie doma. Jsme ochotni spolupracovat s armádami jiných zemí v boji proti pandemii, prohloubit pragmatickou spolupráci v netradičních bezpečnostních oblastech,

Čína aktivně rozvíjí konstruktivní vztahy se zahraničními armádami. Vzniká nový vzorec vnějších vojenských vztahů, který je vše-dimenzionální, rozsáhlý a víceúrovňový. Čína se zapojila do vojenských výměn s více než 150 zeměmi a zřídila 130 kanceláří vojenských atašé a vojenských zástupců na čínských diplomatických misích v zahraničí, přičemž je hostitelem kanceláří vojenských atašé ze 116 zemí Číny. Kromě toho Čína zavedla 54 obranných konzultačních a dialogových mechanismů se 41 zeměmi a mezinárodními organizacemi. Prostřednictvím školení a vzdělávání, společných cvičení, výměn personálu a dalších aktivit bylo posíleno vzájemné porozumění a podporován mír a stabilita. V posledních letech, institucionalizované výměny mezi ozbrojenými silami Číny a České republiky dosahují stabilního pokroku. Těšíme se na spolupráci s přáteli z českých ozbrojených sil, abychom vnesli novou vitalitu do přátelských kooperativních vztahů mezi ozbrojenými silami našich dvou stran. PLA je ochotna spolupracovat s ozbrojenými silami České republiky a dalších zemí na světě s cílem vytvořit vyšší úroveň vzájemné důvěry ve vojenskou bezpečnost, vybudovat úplnější platformu pro spolupráci v oblasti bezpečnosti, poskytovat větší a lepší veřejné statky pro bezpečnost a spolupracovat na vybudování bezpečnostní architektury se společným přínosem a společnými výhodami, aby byla zajištěna adekvátní bezpečnostní ochrana pro rozvoj a prosperitu všech zemí. Těšíme se na spolupráci s přáteli z českých ozbrojených sil, abychom vnesli novou vitalitu do přátelských kooperativních vztahů mezi ozbrojenými silami našich dvou stran. PLA je ochotna spolupracovat s ozbrojenými silami České republiky a dalších zemí na světě s cílem vytvořit vyšší úroveň vzájemné důvěry ve vojenskou bezpečnost, vybudovat úplnější platformu pro spolupráci v oblasti bezpečnosti, poskytovat větší a lepší veřejné statky pro bezpečnost a spolupracovat na vybudování bezpečnostní architektury se společným přínosem a sdílenými výhodami, aby byla zajištěna adekvátní bezpečnostní ochrana pro rozvoj a prosperitu všech zemí. Těšíme se na spolupráci s přáteli z českých ozbrojených sil, abychom vnesli novou vitalitu do přátelských kooperativních vztahů mezi ozbrojenými silami našich dvou stran. PLA je ochotna spolupracovat s ozbrojenými silami České republiky a dalších zemí na světě s cílem vytvořit vyšší úroveň vzájemné důvěry ve vojenskou bezpečnost, vybudovat úplnější platformu pro spolupráci v oblasti bezpečnosti, poskytovat větší a lepší veřejné statky pro bezpečnost a spolupracovat na vybudování bezpečnostní architektury se společným přínosem a společnými výhodami, aby byla zajištěna adekvátní bezpečnostní ochrana pro rozvoj a prosperitu všech zemí.

Děkuju.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Blahopřejný dopis od prvního zástupce náčelníka generálního štábu AČR

30. července 2021

Vážený starší plukovníku,

Chtěl bych vám i členům vašich ozbrojených sil u příležitosti 94. výročí založení Lidové osvobozenecké armády poblahopřát jménem ozbrojených sil ČR i mě.

Uznávám význam tohoto výročí a přeji vaší zemi a ozbrojeným silám mnoho úspěchů při podpoře misí OSN a přispívání k udržení světového míru a stability.

S pozdravem

Generálporučík Jaromír Zůna

První zástupce náčelníka Generálního štábu AČR

svobozenecké armády

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více