V mladoboleslavském Fokusu pomáhají i lidé s vlastní zkušeností s duševní nemocí. Mají důvěru pacientů

Mladá Boleslav, 24. července 2021

Mladoboleslavský Fokus nejsou jen chráněné dílny. Služby, které tato dobročinná organizace poskytuje dlouhodobě duševně nemocným, jsou mnohem širší – od psychologické ambulance přes podporované zaměstnání až po chráněné bydlení. Cíl všech aktivit je společný – minimalizovat potřebu opakované hospitalizace.

S tím ve Fokusu pomáhají i tzv. peer konzultanti, což jsou lidé, kteří mají zkušenosti s duševním onemocněním i se zotavením a teď jsou přínosem nejen pro další pacienty, ale i pro profesionály. Mají důvěru nemocných i odborníků, klíčová je v jejich působení empatie. Peer konzultanti mají stejná práva a povinnosti jako všichni zaměstnanci. Za svou práci jsou placení a když se jim přitíží, zajistí si neschopenku. Tento funkční koncept se k nám dostal zhruba před deseti lety z Holandska a důležitou roli hraje i v medializaci problematiky duševních nemocí.

„Ve službách vždy působili lidé se zkušeností, ale často ji tajili. Se segmentem peerů přibylo 70-80 lidí, kteří jsou ochotni vystupovat v médiích a mluvit o duševních nemocech. To mění situaci mnohem více než různé festivaly, na kterých se problematika duševně nemocných spíše ztrácí,“ říká odborný ředitel mladoboleslavského Fokusu MUDr. Jan Stuchlík.

Mezi klienty mladoboleslavského Fokusu patří zejména lidé bojující s chronickou schizofrenií, maniodepresí, hraničními poruchami osobnosti nebo obsedantně kompulzivními poruchou. Všechny spojuje skutečnost, že jejich potíže jsou dlouhodobého charakteru a že významně zasahují do jejich sociálního fungování. Krátkodobá hospitalizace většinou není řešením. Pacienti se do nemocnice po pár měsících od propuštění vracejí, protože nejsou schopni najít sami svůj denní rytmus. S tím pomáhají chráněné dílny, které klientům strukturují jejich volný čas.

Pro Báru V., která ve Fokusu působí jako peer konzultant už šest let, byla nabídka této profese obrovskou motivací pro návrat do normálního života. Sama si prošla hospitalizací s diagnostikovanou paranoidní schizofrenií, která jí přinesla do života rozpad vztahů, ale i nemožnost začlenit se do běžného i pracovního života. Nejdříve jen čtyři hodiny denně po tři dny v týdnu, ale úvazek začala postupně navyšovat. Dnes jezdí i na kurzy, kde se školí profesionálové v oboru, a ty jí dodávají pocit jistoty.

„Jsem vděčná, že jsem nemusela jít rovnou na volný trh práce, to pro mě byla stresující představa,“ říká Bára V. „Co se týče samotné práce s klienty, pochopila jsem, že je to i jejich zodpovědnost. Oni sami se musí rozhodnout, jak budou dále žít. A mně těší to, že jim můžu nabízet možnosti.“

Medikace už bude zřejmě trvalou součástí Bářina života. Ale teď už ví, že i s nemocí může prožívat spokojený a naplněný život. Velkou pomocí je Báře také sport. Aktuálně dává dohromady fotbalový tým.  Výzvou je nalezení trenéra, který by tým pomohl připravit na speciální turnaj určený pro duševně nemocné.

Vytvoření regionu bez bariér patří mezi hlavní priority Nadačního fondu ŠKODA AUTO, který letos mj. v rámci stejnojmenné grantové výzvy zaměřené na omezení sociálního vyloučení nebo zkvalitnění péče v domácím prostředí rozdělí až čtyři miliony korun. O grant je možné žádat do 11. srpna výlučně prostřednictvím online systému. Bližší informace naleznete na www.nfsa.cz.

Michaela Celárková

O Nadačním fondu Škoda Auto:

Nadační fond ŠKODA AUTO byl založený v roce 2018 s cílem zatraktivnit mladoboleslavský region. Od té doby podpořil celou řadu projektů mimo jiné v oblasti dopravní bezpečnosti, rozvoje veřejného prostoru nebo zdravotnictví. V centru aktivit fondu jsou občané Mladoboleslavska, jedním z jeho klíčových programových pilířů se proto stala dlouhodobá podpora občanské společnosti. Na pomoc veřejně prospěšným organizacím zasažených epidemií koronaviru byly v roce 2020 vyhlášeny dva granty Krizového fondu. V roce 2021 fond zařadil mezi své priority také podporu kulturního života v regionu (www.kulturamazelenou.cz). Fond je iniciátorem a hlavním partnerem platformy Nové Boleslavsko, jejímž cílem je propagovat spolupráci a zajímavé projekty napříč regionem. www.nfsa.cz

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více