Lázár Equestrian Park Gödöllő-Domonyvölgy – Program offers for 2021

Domonyvölgy July 16, 2021

Let us introduce you the Equestrian Park established in the very heart of the Gödöllő Hills by the world champion Lázár brothers. The Park is situated 35 km from the capital of Hungary – Budapest in the picturesque Domonyvölgy.

 Since the opening numerous well-known firms (BOSCH, CBA, Coca-Cola, Canon, Caterpillar, Dechatlon, BASF, Eurosport, ExxonMobil, HBO, K&H, MKB Bank, GSK Hungária Kft., BiogalTeva, Prime Minister’s Office, Hungarian Post Office, Russian. Danish, Italian, American Embassy, Novartis, National Police Headquarters, PEUGEOT, MOL NyRt., Shell, UNIQUA, Williams BMW F1 Team), thousands of tourists and several dozen of couples have come to hold their events in the Park.

 During the 2011 Presidency of the Council of the European Union several special events and gala dinners were held at the Equestrian Park, including the ECOFIN, an informal meeting of the ministers for economy and finance.

We offer the visitors special programs such as carriage driving competition generating real contest conditions or the entertaining ‘Puszta Olympics’. In addition, in the 9 hectare green-field area of the Park other programs are to be organised: quad riding, archery show, off-road rally, air board, nomad-cavalry fight-show, fireworks, military team building and other extreme events such as Trabant rally, Jeep tour, MTLB-U safari tour, GAZ 66 off road trip.

In our tastefully decorated three csárdas (restaurants) 700 persons could enjoy the masterpieces of Hungarian cuisine by atmospheric gypsy music. We are awaiting your reservation and will continue to be at your disposal with further information. It would be a great pleasure to us to greet you among our guests.

Lázár Equestrian Park –  Gödöllő Domonyvölgy – programové nabídky pro rok 2021

Domonyvölgy 16. července 2021

Dovolte, abychom vám představili jezdecký park zřízený v samém srdci Gödöllőských vrchů bratry Lázárovými. Park se nachází 35 km od hlavního města Maďarska – Budapešti v malebné Domonyvölgy.

Od otevření řada známých firem (BOSCH, CBA, Coca-Cola, Canon, Caterpillar, Dechatlon, BASF, Eurosport, ExxonMobil, HBO, K&H, MKB Bank, GSK Hungária Kft., BiogalTeva, kancelář předsedy vlády, maďarská pošta) , Rusky. Dánské, italské, americké velvyslanectví, Novartis, národní policejní ředitelství, PEUGEOT, MOL NyRt., Shell, UNIQUA, Williams BMW F1 Team), tisíce turistů a několik desítek párů přišlo uspořádat své akce v parku.

 Během předsednictví v Radě Evropské unie v roce 2011 se v jezdeckém parku konalo několik zvláštních akcí a slavnostních večeří, včetně neformálního setkání ministrů hospodářství a financí ECOFIN.

Návštěvníkům nabízíme speciální programy, jako je soutěž v jízdě kočárem vytvářející skutečné podmínky soutěže nebo zábavná „olympiáda v Pusztě“. Kromě toho se na 9hektarovém zeleném poli parku budou organizovat další programy: jízda na čtyřkolkách, lukostřelba, terénní rally, letecká deska, nomádská jízda, show, ohňostroj, budování vojenského týmu a další extrémy akce jako Trabant rally, prohlídka Jeepu, prohlídka safari MTLB-U, offroad výlet GAZ 66.

V našich vkusně vyzdobených třech csárdách (restauracích) si 700 osob mohlo vychutnat mistrovská díla maďarské kuchyně atmosférickou cikánskou hudbou. Čekáme na vaši rezervaci a budeme vám i nadále k dispozici s dalšími informacemi. Bylo by nám velkým potěšením přivítat  vás mezi našimi hosty.

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více