Hungary is waiting with open arms!

Budapest  July 5, 2021

As you know, due to the long-lasting Covid epidemic, different countries are using a variety of restrictive measures. In Hungary, we reached the 5.5 M vaccinated a few days ago, so we no longer have mandatory face masks and are free to visit spas, restaurants, cinemas or even hotels – it has become an ideal and safe place for summer experiences!

In addition, with a valid EU digital Covid card, foreign citizens can enter the territory of Hungary without restrictions and enjoy benefits equivalent to the Hungarian Covid card when using services. The EU wanted to ensure safe travel during the coronavirus epidemic, so its member states agreed to take a common approach to measures restricting free movement. Thanks to the system put in place by the EU, Budapest awaits you with fantastic experiences this summer as we

Detailed entry rules are available at this link!

Fascinate your clients with an experience of a lifetime! Budapest’s & Hungary’s historical treasures meet exclusivity & urban coolness with our unique, memorable programs. Here, with us, anything is possible.

BUDAPEST UP & DOWN TOUR

 Join us for an exclusive city tour and see the city from unusual perspectives!

DO YOU WANT TO KNOW MORE?       
  We promise that you will experience Budapest along with all its heights and depths. During the tour we discover our stunning capital from the bird’s-eye view and go down and explore hidden spots under the city. Besides the captivating sights, we intend to show you the small wonders that make this city truly unique.

FASHION, DESIGN & SECRET STORIES

With this tour our main points of focus are fine art dealers, antique shops, art galleries, design shops as well as present the history of our lovely capital through secret stories.

The tour takes our guests through Budapest’s most famous art districts to offer an introduction to some of the best small design shops in town and share some top tips for finding treasures as souvenirs. During the tour you will experience off-the-radar places the locals like the most, visit artistic districts, market halls, cafes, designer shops and peaceful parks. The tour is always tailor made, we will focus on your interest!

An unforgettable wild ride on the river Danube. Experience the limitless speed on the board of the 440 horsepower REDJET and be the fastest on the Danube!          

 We look forward to welcoming your customers again! Feel free to contact us for details!              

READY, STEADY, WATER!

 Redjet Budapest is the ultimate summer activity this year!

DO YOU WANT TO KNOW MORE?

 We look forward to welcoming your customers again! Feel free to contact us for details!

YOUR CONTACT PERSON: DÓRA SZAFFNER

E-mail: dora.szaffner@sinbadeurope.com

Phone: +36 20 747 3116

Web: https://www.sinbadeurope.com

Head office – Budapest: 1015 Budapest, Batthyány st. 4.

        WRITE TO US       

Maďarsko má otevřené ruce pro turisty

Budapešt 5. července 2021

Jak víte, kvůli dlouhodobé epidemii Covid používají různé země řadu omezujících opatření. V Maďarsku jsme před několika dny dosáhli očkování 5,5 milionu, takže již nemáme povinné obličejové masky a můžeme navštívit lázně, restaurace, kina nebo dokonce hotely – stalo se ideálním a bezpečným místem pro letní zážitky!

Navíc s platnou digitální kartou Covid EU mohou cizí občané vstoupit na území Maďarska bez omezení a při využívání služeb využívat výhody rovnocenné maďarské kartě Covid. EU chtěla zajistit bezpečné cestování během epidemie koronavirů, proto se její členské státy dohodly na společném přístupu k opatřením omezujícím volný pohyb. Díky systému zavedenému EU na vás Budapešť čeká s fantastickými zážitky i letos v létě!

Detailed entry rules are available at this link!

Fascinujte své klienty celoživotním zážitkem! Historické poklady Budapešti a Maďarska se s našimi jedinečnými nezapomenutelnými programy setkávají s exkluzivitou a městským chládkem. Tady, s námi, je možné všechno.

BUDAPEŠŤ NAHORU A DOLŮ

Připojte se k nám na exkluzivní prohlídku města a podívejte se na město z neobvyklých perspektiv!

DO YOU WANT TO KNOW MORE? 

MÓDA, DESIGN A TAJNÉ PŘÍBĚHY

Při této prohlídce jsou našimi hlavními body zájmu prodejci výtvarného umění, obchody se starožitnostmi, umělecké galerie, designové obchody a také prostřednictvím tajných příběhů prezentujeme historii našeho krásného hlavního města.

DO YOU WANT TO KNOW MORE?

Prohlídka provede naše hosty nejslavnějšími budapešťskými uměleckými částmi, aby představila některé z nejlepších malých designových obchodů ve městě a podělila se o několik špičkových tipů, jak najít poklady jako suvenýry. Během prohlídky zažijete mimo radarová místa, která se místním obyvatelům líbí nejvíce, navštívíte umělecké čtvrti, tržnice, kavárny, návrhářské obchody a klidné parky. Prohlídka je vždy šitá na míru, zaměříme se na váš zájem!

PŘIPRAVENO, STÁLÉ, VODA!

Redjet Budapešť je letošní vrcholnou letní aktivitou!

DO YOU WANT TO KNOW MORE?

Nezapomenutelná divoká jízda po Dunaji. Zažijte neomezenou rychlost na palubě 440 koní REDJET a buďte nejrychlejší na Dunaji!

  Těšíme se, až znovu přivítáme vaše zákazníky! Neváhejte nás kontaktovat ohledně podrobností!

VAŠE KONTAKTNÍ OSOBA:  DÓRA SCHAFFNER

E-mail: dora.schaffner@sinbadeurope.com

Telefon: +36 20 747 3116

Web: https://www.sinbadeurope.com

Sídlo společnosti – Budapešť: 1015 Budapešť, Batthyány st. 4

        WRITE TO US       
Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více