SP ČR: Strategickou autonomii získá evropa především díky volnému obchodu

Praha 30. června 2021

Věříme, že tlak Svazu průmyslu a dopravy ČR a dalších 15 evropských podnikatelských asociací přispěl k tomu, že Evropská komise v aktualizované průmyslové strategii už nehovoří o dosažení technologické suverenity, která by mohla vést k vytváření nebezpečných bariér pro podnikání a inovace. Místo toho se EU bude snažit posílit otevřenou strategickou autonomii. EU může snížit závislost na dodávkách strategických surovin nebo komponent z několika málo zemí především pomocí odbourávání obchodních bariér, aby firmy mohly snadněji hledat alternativní dodavatele. Shodli se na tom zástupci evropských institucí a evropských podniků na online kulatém stole Open Strategic Autonomy and International Partnerships – Building Safe Data Spaces, který pořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Evropská unie by měla zůstat otevřená obchodu a inovacím a neuzavírat se do sebe ve jménu dosažení technologické suverenity ve strategických odvětvích. Svaz průmyslu a dopravy ČR spolu s dalšími 15 podnikatelskými organizacemi z 11 zemí EU vyzval Evropskou komisi, aby zabránila vytváření bariér, které v konečném důsledku poškodí evropské firmy i spotřebitele v mezinárodní konkurenci. „Společně jsme vyzvali Evropskou komisi, aby EU zůstala otevřená. Jsme rádi, že v aktualizované průmyslové strategii se už místo technologické suverenity mluví o dosažení otevřené strategické autonomie, a to prostřednictvím mezinárodních obchodních partnerství. V digitálním věku tato partnerství nesmí opomíjet témata jako bezpečné toky dat a sdílení dat,“ říká Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Pandemie koronaviru odhalila závislost Evropy na dodávkách strategických surovin a komponent v několika odvětvích. Řešením této závislosti ovšem není budování vlastních evropských kapacit za každou cenu. Výhodnější je naopak podpora otevřené obchodní politiky, která umožní firmám rozšířit své dodavatelské řetězce. To platí i v oblasti digitální ekonomiky, kde by EU měla přispět k vytváření globálních standardů, bourání překážek v tocích dat a zajištění vysoké ochrany soukromých dat. Shodli se na tom zástupci evropských institucí a evropských podniků na online kulatém stole Open Strategic Autonomy and International Partnerships – Building Safe Data Spaces, který pořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Volný obchod zvyšuje odolnost ekonomiky

Otevřenost je pro Evropskou unii klíčová. „EU chce zůstat na jedné straně otevřená, ale na druhé straně také soběstačná ve strategických sektorech. Analyzujeme, ve kterých odvětvích jsme závislí na dodávkách jen z několika zemí, ať už jde o zdravotnictví, farmaceutický průmysl, polovodiče či obnovitelné zdroje. Tam kde není možné si zajistit dodávky od více důvěryhodných partnerů, se chceme soustředit na podporu vlastních evropských kapacit,“ říká Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise.

Díky volnému obchodu budou evropské firmy i celá evropská ekonomika odolnější proti náhlým šokům. To potvrdila i koronavirová epidemie. „Musíme více diverzifikovat naše dodavatelské řetězce, abychom nebyli závislí jen na několika dodavatelích. Je nutné, abychom pečlivě vybalancovali neobchodní podmínky, jejichž splnění po partnerech požadujeme, než s nimi vůbec začneme o volném obchodu jednat. Nesmíme se tím dopředu vytvářet bariéry pro jednání,“ myslí si Dita Charanzová, místopředsedkyně Evropského parlamentu.

V oblasti obchodu je nutné najít hranici mezi otevřeností a odolností. „Kvůli pandemii se často přijímají krátkodobá rozhodnutí, kvůli nimž ovšem hrozí nebezpečí, že porostou obchodní bariéry. Musíme udržet konkurenční prostředí jak na vnitřním trhu, tak v mezinárodním obchodě. I ve strategických sektorech platí, že je to trh a ne vláda, kdo rozhoduje, které odvětví bude prosperovat,“ tvrdí Luisa Santos, zástupce generálního ředitele BusinessEurope.

Byznys potřebuje jasná pravidla

Otevřenost je klíčová také pro rozvoj digitální ekonomiky. Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě tlačí na evropské instituce, aby se v nově dojednávaných obchodních dohodách objevily také části, které upravují pravidla pro volný tok dat a digitální podnikání. „Pandemie ukázala obrovský vliv digitálního obchodu na obnovu ekonomiky po krizi. Jednáme ve Světové obchodní organizaci o pravidlech pro e-commerce. Nesmíme dopustit, aby regulace v jednotlivých státech nebo obchodních blocích spolu nebyly kompatibilní. Potřebujeme opravdu globální pravidla,“ vysvětluje Christophe Kiener, ředitel generálního ředitelstvíDG Trade Evropské komise.

Evropská unie, jejíž ekonomika je ze třetiny závislá na exportu, se vždy snažila aktivně ovlivňovat podobu mezinárodních pravidel, která usnadňují evropským firmám pronikání na nové trhy. „V poslední době ale Evropa v oblasti standardizace trochu vyklízí pole. Nejde totiž pouze o legislativní regulaci. Standardy a normy se často v nových odvětvích tvoří na úrovni inženýrů a odborných expertů. Tam Evropa není tak silná. Navíc se musí vyvarovat jednostranných regulací, které mohou vyprovokovat nežádoucí reakci ze strany ostatních zemí,“ varuje Hosuk Lee Makiyama, ředitel Evropského centra pro mezinárodní politickou ekonomii.

Byznys potřebuje jasná pravidla, která nebudou vytvářet šedou zónu, v níž se dokážou pohybovat jen velcí silní hráči, kteří se nebojí pohybovat se na hraně toho, co je a co není dovoleno. „U toku dat máme problém dohodnout se na společném rámci i mezi sebou v Evropské unii. Teprve až se budeme schopni shodnout uvnitř, budeme moci mnohem efektivněji jednat s ostatními státy o globálních pravidlech,“ upozorňuje Shane McNamee, Chief Privacy Officer ve společnosti Avast.

Svaz průmyslu pečlivě sleduje celou evropskou debatu o strategické autonomii. Na domácí i evropské půdě politikům připomíná, že EU by se měla soustředit především na posílení konkurenceschopnosti, inovací a zajištění bezpečného a volného toku dat na evropské i mezinárodní úrovni.      

Tereza Řezníčková

Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Zastřešuje 33 svazů a asociací a 150 individuálních členských firem. Celkově hájí zájmy 11 tisíc firem, které zaměstnávají 1,3 milionu pracovníků. Je nestátní organizací, nezávislou na vládě, politických stranách a odborech, ovlivňující hospodářskou a sociální politiku vlády a působící na vytváření optimálních podmínek pro podnikání. Jako oficiální připomínkové místo komentuje průměrně 140 zákonů či vládních předpisů ročně. Hájí zájmy zaměstnavatelů v evropských a světových organizacích, zejména jako člen Konfederace evropského podnikání BusinessEurope.

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více