Peter Kasalovský: Pokiaľ nie je neskoro

Bratislava 26. júna 2021

List predstaviteľa  združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub Petra Kasalovského čestnému členovi od roku 1994 a prezidentovi World Economic Forum prof. Klausovi Schwabovi.

Vážený prof. Schwab,


veľa našich členov sa vracia k Vašim rozhovorom s čínskym a ruským prezidentom, k tomu, o čom ste hovorili na našom zhromaždení 3. marca.  Tak tomu bolo na našich ďalších zhromaždeniach 10. mája video konferenčne a 21. mája už bez pandemických obmedzení. Niekoľko našich prominentných členova vnímajúc osobné  a neraz až brutálne útoky na Vás a Vašu rodinu, na WEF a to v súvislosti s ideou Grand Reset, ma vyzvalo, aby som Vám tlmočil vďaku za to, že ste a máte na mysli progres ľudskej spoločnosti.

Milý pán profesor, veľmi sme znepokojení deformáciami Vašich názorov a znevažovaním WEFu médiami a tiež niektorými lídrami vo svetovom i európskom meradle. Desivá je ich schopnosť prekrúcať Vaše myšlienky a dokonca tvrdiť, že v ich štátoch konajú v praktickej politike podľa Vás. Najväčšmi sú znepokojení popieraním ideálov obsahove krytých pojmami Rovnosť, Bratstvo a Sloboda.Sú presvedčení o nebezpečnosti federalizácie EÚ podporovanej liberalistickým nadbiehaním masám, neskrývanými snahami o degradáciu  počtom obyvateľstva a silou hospodárstva malých národov a ich štátov. Zotrvávanie na názore, že o vývoji civilizácie majú rozhodovať len veľmoci a mocnosti s jadrovým potenciálom, prípadne zoskupenia štátov na vojenskej báze, je veľkou prekážkou k tomu, aby ľudstvo došlo k Veľkej zmene so želanými výsledkami na život obyvateľov planéty Zem.

Dochádza k zdôvodňovaniu obmedzovania suverenity štátov a ideovej svojbytnosti, národovectva a vlastenectva, k presadzovaniu de facto duševnej prázdnoty a bezuzdnej spotreby, ako aj prehlbovania ekonomicko-sociálnych rozdielov medzi národmi a ich štátmi a vojenských avantúr konkrétnych štátov. Neschopnosť súčasných lídrov sa prekrýva zvýrazňovaním riešenia migráciou, a teda v konečnom dôsledku zbavením celého radu štátov aj regiónov o ľudí schopných privodiť zmenu u nich doma – a to za podmienky jednoznačnej podpory veľmocí. Pripravenosť na agresiu, na presadzovanie vlastných  mocenských záujmov sa vníma bez akejkoľvek nervozity z prerastenia do nástupu novovekého fašizmu. Už akoby neplatilo Vox populi Vox Dei a princípy demokracie sa ohýbajú podľa potrieb, alebo aj želaní mocných jednotlivcov.

Aj v našich podmienkach dochádza z neschopnosti vlády a pomýlených názorov k deformáciám systémov daňových aj sociálnych, ako aj prijímaniu vazalstva malých štátov k väčším, a napokon k vodcovstvu lídrov, ktorí priviedli Svet a Starý kontinent do celkovej krízy, keď Grand Reset je vskutku nevyhnutný.
Je tu čas deklarovať veľmi nahlas Svetu, aký Grand Reset ponúkajú osobnosti ako Vy. Mediálne, pri každej príležitosti z pozície tak zaslúžilého fóra ako je WEF. Urobte to, prosím, pokiaľ nie je neskoro. Je predsa možný návrat k tomu, čo vykonali naši predkovia, mnohí súčasníci, k životu  v mieru a s rovnomerným zlepšovaním životných podmienok, k odmietaniu pretekov v zbrojení, a to všetko preto, aby sme sa nestali utečencami ako sa nimi stali mnohí Nemci, Židia, ale aj Slovania v tridsiatych rokoch minulého storočia.

Želajúc Vám dobré dni a vo viere, že návrat lepších časov nie je nemožný.

Autor je zakladajúci člen združenia Informal Economic Forum Economic Club a jeho Medzinárodného mierového výboru

Sdílejte ...

2 komentáře: „Peter Kasalovský: Pokiaľ nie je neskoro

 • 26.6.2021 (13:44)
  Trvalý odkaz

  Čítajúc otvorený list pre prof. Schwaba od pána Kasalovského som si položil otázku: Kto je znepokojený vývojom a prečo nasledujú útoky zo všetkých strán na Davos. Útoky na osoby a subjekty, ktoré formulujú úlohy pre XXI. storočie na zmenu systému ktorýmkoľvek smerom ?
  Najviac je znepokojená G7 a snaží sa vytvoriť G10, ako protiváhu Číne. A čím sa znepokojuje ? No najmä rozkladom dolárového impéria. Rusko je krajinou, ktorá sa vymanila zo zovretia bánk NWO a splatila dlhy republík. Monopol dolára skončil a nie len v Rusku, aj v Číne to pokračuje. Rastie význam národných mien, napríklad Česko. Petrodolár už niekoľkokrát skončil pádom. Astronomické dlhy USA topia krajiny EÚ. Dolár sa zmenil na „menu strachu“, komu ostane Čierny Peter a prázdna dlaň. Vznik Euroázijskej kontinentálnej ekonomiky je totiž z hľadiska ekonomického procesu koncentrácie a centralizácie kapitálu nevyhnutný. Vo vývoji globalizácie sa preskočiť nedá žiadny stupeň tohoto procesu. Takže svetová vláda USA sa nekoná. Riešenie problému je rozpútanie vojny a pokiaľ možno v Európe. Tá likviduje veriteľov aj dlžníkov.
  Rusko v má severných moriach okrem neobjavenej ropy a plynu (1/4 zásob planéty) aj dosažiteľné minerály, zlato, meď, titán, urán. Plus tri jadrové ponorky s 28,8 Mt jadrovej palebnej sily pod ľadom, tie ponorky mokré sny G7 o zisku tohto bohatstva dostatočne tlmia.

  Reagovat
 • 1.7.2021 (9:26)
  Trvalý odkaz

  Rád by som komentátorovi – okrem súhlasu s jeho vývodmi a podporou stati
  Dr. Kasalovského – pripomenul, že XXI. storočie má pred sebou ešte takmer
  dlhých 80 rokov. To sa všeličo móže zmeniť viacej, ako v jeho 1. kvartále.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více