Ohroženým dětem pomohou projekty Diakonie, které financují soukromí dárci

Praha 25. června 2021

  • Jaroměř, Vrchlabí, Jilemnice a Vsetín, to jsou 4 města, ve kterých díky darům stovek jednotlivců pomáhá Diakonie ČCE řešit následky koronaviru u sociálně znevýhodněných rodin
  • Na nové služby pomáhající dětem a rodinám v nouzi se vybralo výhradně z peněz soukromých dárců sbírky Krabice online celkem 2,25 milionu korun

Diakonie ČCE, jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR, začíná díky soukromým darům realizovat aktivity, které pomohou řešit dlouhodobé problémy rodin a dětí ze sociálně znevýhodněných podmínek.

Děti žijící v sociálně znevýhodněných podmínkách se nejčastěji potýkají s problémy v komunikaci mezi školou a rodinami, nedostatečnou podporou a motivací ke studiu. Velkým nedostatkem je také nízká počítačová gramotnost u dětí i jejich rodičů. Diakonie na to reaguje projekty ve čtyřech vybraných lokalitách, které spojuje společný jmenovatel – chybějící podpora a dostupné volnočasové aktivity pro děti z chudých rodin. V těchto městech Diakonie nabídne spolupráci školám a nové motivační a podpůrné programy pro děti.

Projekt je unikátní tím, že ho realizujeme výhradně za peníze individuálních dárců z Krabice online. Díky soukromým darům se budeme moci pustit do aktivit, na které nemůžeme získat dotace, ale jsou z dlouhodobého hlediska velice prospěšné. Aktivně tak hledáme cesty, jak co nejlépe pomáhat a řešit problémy, na které pandemie upozornila,“ uvedl Ivo Mareš, mluvčí Diakonie ČCE.

Volnočasové aktivity pro chudé děti díky spolupráci se školami

 „Prvotní je spolupráce s místními školami, od které si slibujeme rychlejší odhalení problémů v rodinách. Díky této spolupráci můžeme rodinám v krizi začít pomáhat dřív, než se propadnou do hlubokých problémů. Školy o potížích v rodinách svých žáků vědí, chtějí to řešit s rodiči, ti ale nevědí, co s tím mají dělat. A pak je to už celé špatně…,“ vysvětluje Tomáš Hawel, ředitel Střediska Světlo Vrchlabí Diakonie ČCE.

„Naši klienti mají téměř bez výjimek finanční problémy, kdy nemohou svým dětem platit kroužky ani jiné volnočasové aktivity. Nedokáží se moc dobře zaměřit na výchovu dětí, není v jejich schopnostech se s nimi učit. Děti pak nevědí, co s volným časem, a rodiče neporadí,“ přibližuje Tomáš Hawel.

Právě proto Diakonie ve Vrchlabí rozvíjí síť volnočasových aktivit, které budou postavené na jedné straně na doučování dětí, na druhé straně na různých zážitkových aktivitách. Aktuálně také buduje síť lidí, kteří budou pravidelně docházet do rodin doučovat děti, což sociální služba dělat nemůže.

Dlouhodobé dopady absence nabídky volnočasových aktivit pro „neorganizované“ děti a mládež pociťují i v Jaroměři, kde díky projektu bude otevřen nízkoprahový klub pro děti a mládež a nabídnou tak novou službu, která ve městě chyběla.

„V Jaroměři neexistuje nabídka volného času pro děti bez souhlasu rodičů. To znamená, že když nechce rodič, dítě nemá šanci se do volnočasových aktivit zapojit. Díky podpoře z fondu Krabice online máme možnost rozjet aktivitu, o jejíž udržitelnost a finanční stabilitu budeme usilovat i po ukončení tohoto projektu,“ dodává Lucie Pavlistová, ředitelka střediska Diakonie v Jaroměři.

Počítačová gramotnost stále pokulhává

Při distanční výuce se ukázalo, že řada rodičů neumí dětem pomoci s technikou, chybějící počítačové dovednosti znemožňují hledání práce i jednání s úřady. Proto se vsetínské středisko Diakonie ČCE rozhodlo dělat kurzy počítačové gramotnosti pro rodiče, kteří využívají jejich služeb. Podobné kurzy chystají i pro děti a mládež.

„Vyspělost společnosti se pozná podle toho, jak je schopná postarat se o své nejslabší. A naši dárci nás každodenně přesvědčují o tom, že Česko je vyspělá společnost.  Podpora individuálních dárců nám dává svobodu pouštět se do nových aktivit na pomoc ohroženým rodinám a reagovat na problémy, které se během pandemie prohloubily. Pečlivě sledujeme, jaký dopad bude mít zvýšená podpora na školní úspěšnost dětí a zkušenosti z pilotního projektu chceme využít v další práci se sociálně znevýhodněnými dětmi, které se Diakonie věnuje po celé republice,“ uzavírá Mareš.


Ivo Mareš

O Diakonii ČCE: Pomoc má mnoho tváří

Diakonie pomáhá lidem v obtížných situacích. Tématu seniorů se věnuje dlouhodobě, provozuje několik domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, zejména pro klienty s demencí či Alzheimerovou chorobou. Poskytuje také služby dětem i dospělým s postižením a lidem v různých životních krizích a věnuje se humanitární a rozvojové práci v zahraničí. Ročně podpoří přes 36 tisíc lidí u nás i ve světě. Více na www.diakonie.cz

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více