SP ČR: Moderní technologie jako umělá inteligence pomůžou nastavit rovné pracovní příležitosti

Praha 24. června 2021

Svaz průmyslu ČR ve spolupráci s Úřadem vlády uspořádal online konferenci Equal Opportunities in AI Age. Se zástupci vlády, Evropské komise i firem jsme diskutovali o rovnosti v platech, ale i pracovních příležitostech. Moderní firmy pracují na dorovnání podmínek a neustále inovují přístup k zaměstnávání, aby vytvářely přívětivé pracovní prostředí bez rozdílu pohlaví. Podnikům mohou pomoci najít řešení i digitální technologie jako umělá inteligence (AI). Akce proběhla za podpory společnosti IBM.

Nové digitální technologie mohou pomoci firmám zajistit svým zaměstnancům rovné pracovní příležitosti. Například umělá inteligence dokáže při výběru nového zaměstnance pomoci vyhodnotit pracovní zkušenosti kandidátů bez ohledu na jejich pohlaví, věk či rasu. Pak dá personalistům nezaujaté doporučení, jací kandidáti jsou pro firmu nejvhodnější. Zkušenosti firem s nastavováním rovných podmínek zazněly na online konferenci Equal Oportunities in AI Age, kterou pořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s  Úřadem vlády a s podporou společnosti IBM.

„Slyšeli jsme mnoho skvělých příkladů z praxe a vnímáme, že jsou to právě firmy, kdo musí s celou situací pomoc. Dozvěděli jsme se také, že technologie, jako je umělá inteligence, mohou změnit pravidla hry a konečně dosáhnout rovných příležitostí mezi muži a ženami na pracovišti. Zejména v oblasti přijímání zaměstnanců, odměňování, kariérního rozvoje, školení a vzdělávání,” říká Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Odstraňování nerovnosti na pracovišti je jen jedním z mnoha možných uplatnění AI, kde může mít obrovský přínos. Právě IBM je jedním z ukázkových příkladů rovného přístupu k zaměstnancům a experti na umělou inteligenci zde vyvíjí metriky a procesy na měření a odstraňování předsudků v AI systémech. „Je na místě ptát se, jak probíhají rozhodovací procesy umělé inteligence. Konkrétně na poli HR je nutné, aby samotná AI byla prostá předsudků a zažitých vzorců uvažování, pokud je má pomoci překonat. A aby AI byla férová a kvalitní, je nutné, aby týmy vývojářů i vedení firem byly různorodé. V IBM nejenže dlouhodobě udržujeme stejné platové podmínky za stejnou práci či vysokou míru diverzity napříč firmou, ale také pracujeme na stanovení jasných etických rámců pro umělou inteligenci,“ vysvětluje Elvyra Šitel, expertka na uplatnění AI v oblasti HR ve společnosti IBM, která byla partnerem konference.

Svaz průmyslu se věnuje otázce rovného odměňování a v minulosti se zapojil i do projektu MPSV s názvem “22 % k rovnosti”. Nyní nastolil širší diskuzi o této problematice, které se věnuje jak Úřad Vlády ČR, tak i Evropská komise.

„Zapojení žen do oblasti moderních technologií a IT je stále velmi nízké. Pouze 1,4 % žen v EU pracuje jako IT specialistky. Cílem české vlády je přispět ke změně této situace, a proto jsme iniciovali o tomto tématu širokou debatu. Dnešní panel o technologiích a rovných příležitostech je jednou z nich a já doufám, že podobných diskusí nás čeká více,“ upozorňuje Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti při Úřadu vlády ČR.

Progresivní firmy si tento trend uvědomují. Plzeňský Prazdroj proto například důkladně monitoruje podmínky svých zaměstnanců včetně těch platových a pravidelně je upravuje. Firma se také zavázala k tomu, že  do roku 2023 bude patřit 40 % seniorních pracovních pozic ženám. Vodafone Česká republika se v nejbližších letech plánuje zaměřit na zvyšování rovnosti, diverzity a celkově zlepšování pracovních podmínek ve firmě. Od nedávna umožňuje například všem zaměstnancům pracovat na zkrácený úvazek, a to od prodejců v obchodech až po nejvyšší management.

„Rovné příležitosti pro ženy jsou v rámci EU ještě stále nedořešená záležitost. Abychom to změnili, musíme použít všechny prostředky. V digitální éře mohou technologie změnit hru,“ uvedla Monika Ladmanová, poradkyně a členka kabinetu místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Evropské komise.

Tereza Řezníčková

Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Zastřešuje 32 svazů a asociací a 150 individuálních členských firem. Celkově hájí zájmy 11 tisíc firem, které zaměstnávají 1,3 milionu pracovníků. Je nestátní organizací, nezávislou na vládě, politických stranách
a odborech, ovlivňující hospodářskou a sociální politiku vlády a působící na vytváření optimálních podmínek pro podnikání.
Jako oficiální připomínkové místo komentuje průměrně 140 zákonů či vládních předpisů ročně. Hájí zájmy zaměstnavatelů v evropských a světových organizacích, zejména jako člen Konfederace evropského podnikání BusinessEurope.

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více