#SeeYouSoon: Se třemi kampaněmi inspiruje Německá turistická centrála pro letní cestování do Německa

Praha, 15. června  2021

S postupným otevíráním turistických a kulturních provozoven v německých spolkových zemích a postupným rozvolněním vstupních předpisů zahajuje Německá turistická centrála (DZT) se třemi kampaněmi zintenzivnění komunikace značky Turistická země Německo. Témata tří mezinárodních kampaní roku 2021 mají inspirovat potenciální cestovatele pro jejich další pobyt v Německu. Dovolené ve městech zůstaly navzdory ztrátě 5,2 milionů cest Evropanů i v koronavirovém roce 2020 vedoucím segmentem v německém turistickém incomingu. Současně získaly na důležitosti témata příroda a wellness, zintenzivnila se poptávka po outdoorových aktivitách a zvyšuje se zájem o témata zdraví a wellness, stejně jako o udržitelnou dovolenou, která je ohleduplná k přírodě a svému okolí. Ve studii Evropské cestovatelské rady (ETC) z února 2021 byl odpočinek hlavní motivací k cestování pro 66 % Evropanů. Z toho 14,8 % se zajímá hlavně o přírodu a outdoorové aktivity, 13 % o kulturu a kulturní dědictví, 10,2 % o wellness a relaxaci a 3,9 % o kulinářské speciality.

Jan Poháněl

Petra Hedorfer, předsedkyně představenstva DZT: „Podle studií (ETC) z února 2021 jsou cestující zajímající se o život ve městech, jinak zvaní City Life Enthusiasts, největší skupinou s 33,9 %, kteří chtějí během příštích šesti měsíců opět vyrazit na cesty. Zároveň budou i v druhém „koronavirovém létě“ hrát velkou roli venkovní aktivity. S kampaní German.Local.Culture. přinášíme na toto téma mnoho informací. Poskytovatelé služeb v Německu zajišťují ochranu pro cestující četnými vysoce profesionálními opatřeními od málo kontaktního odbavení až po dezinfekci hotelových pokojů a pravidelné větrání, s cílem důvěryhodného obrazu při restartu německého turistického incomingu.“ Kampaň German.Local.Culture. je adresovaná ke zvýšené touze cestujících po autentičnosti a tradicích a poskytuje pohled na německé zvyky od tradičních řemesel až po regionálně typické pokrmy. Potenciální cestovatelé mohou najít cestovní informace ve čtyřech různých tematických oblastech: Craft, Taste, Flair a Green. Microsite týkající se kampaně www.germany.travel/de/kampagne/german-local-culture/home.html slouží jako inspirační a informační centrum. German.Local.Culture. je mimo jiné realizována prostřednictvím online reklamy, reklamy na různých kanálech sociálních médií, reklamy ve vyhledávačích, influencer marketingu a spolupráce s online travel companies (OTC). Partneři kampaně German.Local.Culture. jsou Brémská turistická centrála, Německý vinařský institut, Turismus romantického Porýní, investiční a marketingová společnost Sasko-Anhaltsko a Stuttgart Marketing.

Mimo jiné spoléhá DZT také na dobrou pověst Německa v oblasti udržitelnosti: Německo patří podle UNWTO mezi pět nejlepších na světě v indexu SDG pro rok 2020. S tím souvisí návaznost na udržitelnou kampaň od DZT, Feel Good, která byla rozšířena o nový obsah. Petra Hedorfer k tomu poznamenává: „Na mnoha našich zdrojových trzích se povědomí o udržitelnosti významně zvýšilo. Doba spojená s koronavirem se nyní stala zesilovačem trendu, který se objevuje po dlouhou dobu. Toto je příležitost pro Turistickou zemi Německo. Poskytovatelé služeb poskytují nabídky v celém hodnotovém řetězci po mnoho let s velkou profesionalitou a neustále ji rozšiřují. S kampaní Feel Good cíleně komunikujeme certifikované nabídky na mezinárodní úrovni.“ Inspirace a nabídky sestavené na microsite vybírá DZT ve spolupráci se zemskými marketingovými organizacemi a externími odborníky na udržitelnost.

Díky důležitému cestovnímu motivu dle studie ETC, „Wellness a relaxace“ propaguje DZT svojí kampaní German.Spa.Tradition Turistickou zemi Německo jako destinaci plnou „wellness a relaxace“ s vysokými standardy kvality a dlouhou tradicí.

Marketingová kampaň German.Spa.Tradition. ukazuje mimo jiné u příležitosti 200.narozenin Sebastiana Kneippa svou celostní filozofii zdraví, která je dodnes účinná v medicínsko-terapeutických aplikacích a wellness nabídkách.

Petra Hedorfer: „Více než 350 hodnocených lázeňských a léčivých lázní má pro Turistickou zemi Německo velký význam. V období před koronavirem v roce 2019 zaznamenalo Německo 7,2 milionu mezinárodních přenocování v léčebných a zdravotních střediscích, což odpovídá osmi procentům z celkového počtu přenocování. Zároveň je v důsledku pandemie velký zájem o wellness a zdravotní dovolenou. Jen v Itálii, Španělsku, Francii, Velké Británii, Švýcarsku, Rakousku a Nizozemsku existuje potenciál 39,9 milionu lidí se zájmem o wellness, jak o tom referuje například aktuální průzkum Destination Brand 2020 společnosti inspektour (international) GmbH společně s Německým institutem pro Výzkum cestovního ruchu FH Westküste.“

Kampaně a German.Spa.Tradition a Feel Good začnou v červnu nebo v červenci 2021.

www.germany.travel

Jan Poháněl

O DZT

Německá turistická centrála (DZT) je národním úřadem cestovního ruchu s hlavním sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. Z pověření Spolkového ministerstva hospodářství a energie zastupuje Německo jako zemi cestovního ruchu a na základě rozhodnutí Německého spolkového sněmu je tímto ministerstvem podporována. DZT vyvíjí a komunikuje strategie a produkty, aby nadále budovala kladnou image německých turistických destinací v zahraničí a podporovala cestovní ruch do Německa.

DZT reaguje na výzvy, které představuje pandemie Covid 19, třídílnou strategií obnovy:

– Zvýšení povědomí o značce a zostření profilu značky Turistická země Německo

– Řízení vztahů a přenos know-how k podpoře středních společností utvářející cestovní ruch

– Cíleně orientovaný průzkum trhu a analýza dopadu koronavirové pandemie jako základ pro jednání založené na důkazech

DZT se zavázala udržovat dialog se zákazníky v dobách krize prostřednictvím anticyklického marketingu, začlenění změněných preferencí do komunikace, projevování empatie a vytváření inspirace.

Hlavní témata digitalizace a udržitelnost

DZT podporuje turismus orientovaný na budoucnost a ohleduplný k přírodě, v souladu s cíli spolkové vlády. Důraz je přitom kladen na témata týkající se digitalizace a udržitelnosti. DZT je průkopníkem při implementaci technologií zaměřující se na všechny smysly vnímání (virtuální, rozšířená a smíšená realita), při používání konverzačních rozhraní (např. hlasových asistentů) a aplikací umělé inteligence (UI), například v chatbotech. Za účelem zviditelnění turistických nabídek na marketingových platformách, které podporují umělou inteligencí, koordinuje DZT společný Open-Data projekt německého cestovního ruchu k vytvoření znalostních grafů. Téma týkající se trvalé udržitelnosti a ohleduplnosti k přírodě je již více než deset let ústředním tématem a strategicky se řeší ve všech oblastech společnosti, napříč všemi odděleními. Organizace přitom sleduje strategii tří pilířů, která spojuje externí přenos znalostí a doprovodný komunikační přístup s vnitřně organizační iniciativou udržitelnosti. DZT posiluje budoucí téma zodpovědného turismu tím, že umísťuje Turistickou zemi Německo do mezinárodní soutěže jako cíl cesty s udržitelnými a inkluzivními nabídkami. S vypuknutím pandemie covid-19 se posun v hodnotách směrem k větší sociálně-ekologické odpovědnosti v mezinárodním cestovním chování prohloubil.

DZT provozuje 27 zahraničních zastoupení, které spravují přes 40 trhů po celém světě. V centrále DZT ve Frankfurtu nad Mohanem jsou mimo jiné usídleny strategické oblasti Business Intelligence, komunikace značky pro Turistickou zemi Německo a Business Development.

Bližší informace najdete v našem online tiskovém centru na www.germany.travel/presse.

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více