V důsledku pandemie klesl loni obchod Česka s Francií o 2 mld. EUR. Přesto zůstává Francie naším čtvrtým největším zákazníkem a třetím nejvýznamnějším investorem

Praha, 7. června 2021  

Francouzsko-česká obchodní komora (FČOK) slaví 25. výročí svého založení a při té příležitosti se ohlédla za vývojem obchodní výměny mezi Českou republikou a Francií. Francie je pro Českou republiku 4. největším zákazníkem a 7. největším dodavatelem. Vzájemná výměna v posledních 25 letech mezi oběma zeměmi postupně rostla až na rekordních 13,4 mld. EUR v roce 2019. K největšímu nárůstu přitom došlo po našem vstupu do EU v roce 2004. Negativně se však na obchodu s Francií podepsala pandemie, v jejímž důsledku došlo k poklesu na 11,4 mld. EUR v roce 2020, tedy o 2 mld. EUR oproti předchozímu roku.

„Za posledních 25 let činnosti naší obchodní komory jsme byli svědky postupného růstu vzájemného obchodu mezi oběma zeměmi. Česká republika je pro Francii atraktivním partnerem a zajímavým teritoriem pro investice, především díky konkurenceschopným výrobním nákladům, kvalitním zaměstnancům a výhodné zeměpisné poloze. Potenciální nevýhodou do budoucna může však být nedostatek kvalifikované pracovní síly, na který naše členské firmy dlouhodobě poukazují,“ uvedl Roland Bourgeois, předseda FČOK.

V roce 2019 dosáhly francouzské investice u nás 10,6 mld. EUR a Francie se stala 3. největším investorem (zdroj ČNB). Francouzské firmy působící v České republice se zaměřují především na automobilový průmysl, vodohospodářství, nakládání s odpady, energetiku, finance a potravinářský průmysl. Mezi významné hráče a také zaměstnavatele patří např. firmy AXA, Bel, Danone, Pernod Ricard, Saint-Gobain, Sanofi, Schneider Electric, Société Générale, Valeo, Veolia a řada dalších (viz příloha). V roce 2018 u nás působilo 471 poboček francouzských firem, které zaměstnávaly přes 67 tisíc lidí. Naopak, jedním z největších českých investorů ve Francii je od roku 2018 byla skupina EPH Daniela Křetínského. Její akvizice se zaměřují na energetiku, média a obchodní řetězce. V poslední době dochází k celkovému nárůstu českých investic ve Francii, především v energetice, médiích, zdravotnictví, ale také v oblasti inovativních technologií.

„Česká republika má velký průmyslový potenciál, díky kterému dosahuje pozitivní bilance obchodu s Francií. Ve Francii je dlouhodobě zájem především o české automobily, stroje a elektroniku. V poslední době jsme také zaznamenali jasný trend v nárůstu přímých českých investic ve Francii. Vedle největšího českého investora Daniela Křetínského jsou to také firmy ČEZ, Tescan, Linet, Sotio, Škoda Auto, Lasvit, Sipral a další. Francouzsko-česká obchodní komora se mimo jiné také specializuje na podporu vstupu francouzských firem na český trh – ať již se jedná o přímé investice či francouzský export zboží a služeb. Ročně takto pomůžeme v průměru 60 firmám,” okomentoval situaci Michal Macko, ředitel FČOK.

Dlouhodobě převažuje náš vývoz nad dovozem z Francie. Našemu exportu dominují z více než jedné třetiny automobily a dopravní prostředky. Významnou položku tvoří také stroje a zařízení (21 %) a elektrická a elektronická zařízení (13 %). Z Francie dovážíme především skupinu výrobků, spadajících pod označení „chemikálie, guma a plasty“, jejíž součástí jsou také farmaceutické výrobky, které vloni tvořily více než třetinu našeho importu. Dopravní prostředky, na které měl covid-19 nejvíce negativní dopad, tvořily vloni 11,7 %. Dalším významným artiklem jsou elektrická a elektronická zařízení (14,8 %). Záporné saldo obchodní bilance na straně Francie, které v roce 2020 dosahovalo 2,8 mld. EUR, roste spolu s nárůstem obchodní výměny mezi oběma zeměmi.

Data v této zprávě poskytlo Francouzské velvyslanectví v Praze.

Francouzsko-česká obchodní komora a LeBooster

Francouzsko-česká obchodní komora je členem mezinárodní sítě 124 francouzských obchodních komor ve světě CCI France International. Již 25 let je nezávislou organizací, která se stoprocentně samofinancuje a reprezentuje podnikatelskou komunitu více než 281 členských firem v České republice. Členské firmy zaměstnávají přes 78 000 lidí a dosahují v České republice obratu přes 163 miliard korun. Komora se zaměřuje na několik klíčových oblastí, kterými jsou podpora podnikání členů a vytváření nových obchodních příležitostí, informování a zviditelnění členů v rámci komunity i navenek, setkávání zástupců firem skrze profesní kluby a další příležitosti pro networking.

Jednou z klíčových rolí komory je podpora vstupu francouzských firem na český trh, ať již formou investic, akvizic nebo francouzského exportu zboží a služeb. Tyto aktivity probíhají pod značkou “LeBooster” a zahrnují studie a analýzy trhu, benchmarking, nábor nových zaměstnanců, zakládání poboček a účetní a daňovou správu.  Ročně takto komora pomůže v průměru 60 firmám.

Milan Deutsch (PR), Claire-Lise MOREAU , Michal MACKO

Příloha 1: Grafy

Příloha 2: Francouzské firmy v ČR

Podle výsledků průzkumu OFATS, který pro Eurostat realizoval Francouzský národní institut pro statistiku a ekonomické studie INSEE (výsledky byly publikovány v únoru 2021) působilo v roce 2018 na českém území 471 poboček francouzských firem, které celkem zaměstnávaly 67 209 lidí a jejichž souhrnný roční obrat dosahoval 12,7 miliard EUR. Tyto údaje představovaly nárůst oproti předcházejícímu roku (456 poboček).

V roce 2018[1] Francie zaujímala 3. místo, pokud jde o kumulovaný obrat realizovaný v České republice pobočkami mateřských firem. Největší podíl v roce 2018 připadá na Německo s 794 podniky, 286 779 zaměstnanci a ročním obratem 74,7 miliard EUR. Druhou příčku zaujímá Spojené království s 1 236 pobočkami (a velkým nárůstem od roku 2014) zaměstnávajícími 74 613 osob a s celkovým ročním obratem 14 miliard EUR.

V oblasti automobilového průmyslu je třeba uvést, že v České republice již nepůsobí společnostPSA zastoupená prostřednictvím továrny TPCA, již vlastnila v poměru 50/50 společně s Toyotou. Ta se k 1. lednu 2021 stala jediným akcionářem poté, co PSA z trhu odešla v souvislosti s plánem na optimalizaci nákladů svých závodů v Evropě. Nicméně výroba vozů pro PSA (model Peugeot 108 a C1) bude pokračovat minimálně do konce roku 2021. Pokud jde o francouzské výrobce dílů pro automobilový průmysl, mezi nejdůležitější v tomto sektoru patří: Faurecia se sedmi výrobními závody (5 000 pracovních míst) ve třech různých segmentech, tj. interiéry, kontrola emisí a výroba sedadel; Valeo se čtyřmi výrobními závody (3 000 pracovních míst) a zastoupením ve třech segmentech (klimatizace, ovládací panely a části palubních desek a kompresory) a také vlastním dynamicky rostoucím vývojovým centrem zaměřeným na autonomní vozidla (600 pracovníků); dále Saint-Gobain Sekurit, který v České republice vyrábí polovinu automobilových skel evropské provenience a jehož výrobní kapacita se v červnu 2016 zdvojnásobila (570 pracovních míst); GEFCO poskytující výrobcům automobilů logistické služby (370 zaměstnanců). A konečně Altran s pobočkou čítající 300 odborníků se zaměřením na inženýrské služby pro automobilový průmysl.

Pokud jde o letecký průmysl, Safran Cabin od roku 2008, kdy odkoupil světového lídra ve výrobě leteckých kuchyní (galleys), nizozemskou společnost Driessen s pobočkou v Plzni, vyrábí interiéry pro letadla řady A320 a A330, konkrétně kabiny určené zejména pro odpočinek letové posádky. Latécoère (500 pracovních míst) vyrábí letecké komponenty (např. dveře a části trupu) a skříně palubní elektroniky (kabeláž) pro Airbus, Embraer, Dassault a Boeing.

Krize způsobená nemocí Covid-19 významně poznamenala automobilový i letecký průmysl. Skupiny Faurecia, Constellium i Latécoère v roce 2020 musely zastavit nábor agenturních pracovníků, propustit řadu zaměstnanců a připravit plán restrukturalizace. Tyto sektory jsou i nadále velmi ohrožené, i když např. v druhém semestru 2020 si Faurecia vedla o něco lépe.

Ve vodohospodářství, energetických službách a nakládání s odpady působí již od 90. let společnost Veolia (11 000 zaměstnanců), a to celkem ve třech oborech, ve výrobě a distribuci pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, v oblasti energetických služeb a dále v oběhovém hospodářství. Veolia je předním dodavatelem služeb na českém vodohospodářském trhu s 3,7 milonu zákazníků, pokud jde o dodávky pitné vody, a partnerem 1 065 měst a obcí, vč. hlavního města Prahy. Veolia je také předním nezávislým výrobcem tepla a svoji pozici v září 2020 dále posílila převzetím teplárenské sítě pravobřežní části Prahy od skupiny českého miliardáře D. Křetínského. Suez působí v České republice od roku 1991 (3 000 zaměstnanců) zejména ve vodním hospodářství s 1 milionem odběratelů pitné vody, v Brně, Ostravě nebo Karlových Varech. Skupina se s 30 recyklačními centry a 4 spalovnami zaměřuje také na recyklaci a využití odpadu.

Ve finančním sektoru je to Komerční banka, jedna ze tří hlavních českých bank, která od roku 2001 patří ze 60 % do vlastnictví Société Générale (8 200 zaměstnanců). Působí v oblasti retailového bankovnictví, podnikových bankovních služeb (corporate banking) a investičního bankovnictví. Dále společnost AXA, jejíž činnost v České republice převzala rakouská Uniqa([2]), a která nabízí v České republice produkty životního pojištění pro jednotlivce (penzijní fondy a spořící produkty) a neživotní pojištění (škody, rizika, ochrana). Společnost má 1,6 milionu zákazníků a 527 zaměstnanců. BNP Paribas působí od roku 1992 v osobních financích BFI, Arval, BNP Paribas Real Estate, Cardif a BNP původně Cetelem, který na trh uvedl digitální banku Hello Bank.

V potravinářském průmyslu odkoupila v roce 1997 společnost Pernod Ricard firmu Jan Becher, vyrábějící v historickém areálu Bohatice (Karlovy Vary, 135 zaměstnanců) tradiční český likér Becherovku. Výrobce sýrů Bel (200 zaměstnanců) částečně vyrábí v České republice (Želetava) sýry, které distribuuje na český trh, kde je lídrem v oblasti tavených sýrů (Vache qui rit, Kiri, mini Baby Bel, Gervais). Lactalis má v České republice dvě dceřiné společnosti: Mlékárnu Kunín s Mlékárnou Klatovy a Krkonošskou sýrárnu a mlékárnu. Společnost Danone (80 zaměstnanců) koupila počátkem roku 1990 Benešovskou mlékárnu, kde začala vyrábět své první jogurty pro polský a maďarský trh, a následně ji v roce 2014 prodala americké společnosti Schreiber, s níž má dohodu o partnerství. Danone je dnes nejdůležitějším hráčem na českém trhu s jogurty a fermentovanými mléčnými výrobky. Savencia, původně Bongrain, je předním výrobcem sýrů v České republice (800 zaměstnanců) s téměř třetinou trhu a čtyřmi výrobními závody: v Sedlčanech (Povltavské mlékárny),  Přibyslavi a  Hodoníně (Pribina-TPK). Z důvodu sloučení výroby skupina v roce 2019 oznámila ukončení výroby v Sedlčanech, kde zaměstnávala 300 lidí. Soufflet vyrábí 353 000 tun sladu v 5 továrnách v České republice (Nymburk, Kroměříž, Hodonice, Prostějov, Litovel, celkem 160 zaměstnanců), 1/3 je určena pro český pivovarnický trh a 2/3 pro export. Euroserum, skupina Sodiaal, prodala v létě 2020 svůj závod na výrobu syrovátkového prášku ve Stříbře. Tereos se v roce 1992 stal největším producentem řepného cukru na českém trhu díky akvizici cukrovaru Dobrovice.

V oblasti farmaceutického průmyslu a zdravotnictví se společnost Orpea převzetím Anavity (6 zařízení představujících téměř 1 000 lůžek) stala hlavním soukromým provozovatelem domovů s pečovatelskou službou v České republice. Sanofi, poté co prodal Zentivu vyrábějící generická léčiva a zaměstnávající 3 000 lidí v České republice a Rumunsku, již nemá v ČR výrobní závod. Společnost Servier nevyrábí v České republice, ale uvádí na trh generika, určená zejména k léčbě vysokého krevního tlaku. Laboratoře Pierre Fabre jsou přítomny v segmentu léčebné a pleťové kosmetiky.

V odvětví výroby kolejových vozidel výrobce dílů Faiveley (nyní dceřiná společnost amerického Wabtecu) vyrábí v závodě v Plzni (300 zaměstnanců) sběrače, systémy pro zachycování a přeměnu energie a dveře, jež dodává společnosti Škoda Transportation pro Interpantery, které provozují České dráhy, a Alstomu pro Pendolina. Alstom koupí kolejové divize Bombardieru získal pro skupinu továrnu v České Lípě (1 000 zaměstnanců).

Pokud jde o stavebnictví, na trhu působí společnost Bouygues, a to skrze svou českou pobočku VCES (Bouygues Construction), společnost Colas (1 000 zaměstnanců), která staví dálnici D1 mezi Prahou a Brnem, ale i prostřednictvím firmy Elektroline (koupené v roce 2008 a zabývající se přenosem vysokonapěťové elektřiny) a nebo firmy Linkcity (realitní developer). Společnost Vinci je na trhu zastoupena díky firmě Eurovia, Vinci énergies a Vinci construction. Skupina Saint Gobain v České republice zaměstnává ve 14 závodech 3 600 lidí a distribuuje celkem 9 produktových značek.

V sektoru komerčních nemovitostí vlastní Unibail-Rodamco-Westfield 3 velká nákupní centra v Praze (Chodov s 13 miliony návštěvníků, Černý most a Arkády Pankrác). Několik dalších nákupních center, včetně pražského Smíchova, spravuje společnost Klepierre.

Specializované obchody jsou zastoupeny značkou Decathlon, dále Celio, Sephora, Marionnaud, Petit Bateau nebo Etam. Značky Camaïeu a Promod z České republiky odešly. Od odchodu Carrefouru v roce 2006 již nejsou v České republice zastoupeny žádné francouzské supermarkety.

V oboru IT a telekomunikace tu působíAtos, Thales identité et sécurité (původně Gemalto) a BlaBlaCar.

Zbylé sektory jsou zastoupeny společnostíJCDecaux, která v České republice působí od roku 1994, kdy získala svou první zakázku pro pražský magistrát, na základě které v hlavním městě zavedla koncept městského mobiliáře financovaného z příjmů z reklamy. Aktuální smlouva s Prahou vyprší 30. června 2021 a magistrát o prodloužení neuvažuje. JCDecaux nicméně podepsal s pražskými úřady předběžný návrh smlouvy o přechodné fázi od 1. července 2021 na další 3 roky a společnost je odhodlána zúčastnit se nového výběrového řízení, které by město mělo vyhlásit. Již několik let pak trvá soudní spor mezi společností Rencar a Dopravním podnikem hl. M. Prahy, DPP (72 % firmy vlastní JCDecaux a 28 % DPP).

Společnost Engie (400 zaměstnanců) je zastoupena zejména v oblasti dálkového řízení elektrických sítí a zařízení, energetické a průmyslové infrastruktury a také v oblasti projektování / výstavby / údržby elektrických instalací.

Total (700 zaměstnanců) je přítomen v odvětví rafinace – chemie (Cray-Valley, Hutchinson), baterie (Saft) a služby (maziva, bitumeny, letectví).

Společnost Oxymetal specializující se na průmyslové řezání, která dodává zejména do strojírenského průmyslu a stavebnictví, otevřela v říjnu 2019 v České republice výrobní závod s cílem zásobovat zejména střední Evropu a Německo. 

Air Liquide měla v České republice také obchodní zastoupení, ale v květnu 2020 dokončila odprodej skupině Messer.

I přes relativně silné zastoupení je třeba zmínit existující obtíže se vstupem na trh, zejména v železničním sektoru (kolejová vozidla, signalizace a výstavba tunelů metra a železničních tratí (na inženýrské pozice i konstruktéry jsou kladeny velmi vysoké požadavky, pokud jde o úroveň znalosti češtiny). Komunální vodovody a kanalizace přestaly být součástí předvolební argumentace, protože obce se staly jejich vlastníky nebo spoluvlastníky, obvykle ze 49 %.

Příloha 3: České investice ve Francii

Podle údajů Banque de France byly v roce 2019[3] české přímé zahraniční investice ve Francii nízké ​​(409 milionů EUR). V poslední době však příliv českých investic do Francie začal sílit, zejména v oblasti energetiky, ale také v médiích, v oblasti péče o zdraví a digitálních technologií.

České společnosti v zahraničí investují již dlouhou dobu, zejména v Německu (EPH, PPF, ČEZ), v Číně (PPF prostřednictvím Home Creditu) a v Rusku (PPF prostřednictvím Home Creditu a Polymetal).

Hlavním českým investorem ve Francii je od roku 2018 český miliardář Daniel Křetínský. Jeho akvizice se zaměřují na tři oblasti: energetiku, média a obchodní řetězce. Konkrétně pokud jde o energetický sektor: v červenci 2019 společnost EPH dokončila nákup aktiv společnosti Uniper France, která vlastnila 2 z posledních 4 uhelných elektráren provozovaných ve Francii, 2 plynové a 1 elektrárnu na biomasu, 2 solární elektrárny a 6 onshore větrných elektráren. Gazel Energie je dceřinou společností skupiny EPH ve Francii. Obě uhelné elektrárny (Gardanne a Saint-Avold) jsou však v procesu ukončování provozu na základě rozhodnutí francouzských úřadů o postupném odchodu od uhlí (bude zrušeno více než 200 pracovních míst).

Křetínského investice se týkají i mediálního sektoru. Tato činnost je soustředěna kolem holdingové společnosti Czech Media Invest (CMI). D. Křetínský získal ve Francii celkem tři skupiny akvizic: časopis Marianne, dále sedm časopisů koupených od skupiny Lagardère (Elle, Version Femina, Art & Décoration, Télé 7 Jours, France Dimanche, Ici Paris a Public) a 49 % holdingu Le Nouveau Monde, který vlastní 26,66 % holdingu Le Monde Libre. Podle specializovaného tisku se společnost CMI chystá koupit také 48 % kapitálu skupiny M6.

Obchodní řetězce jsou pro D. Křetínského nové investiční téma. Současně s navýšením podílu ve společnosti Metro vstoupil v roce 2019 majetkově také do sítě francouzských supermarketů Casino a od té doby zvyšuje počet prodejů a nákupů cenných papírů. Nyní drží kolem 5 % kapitálu Casina prostřednictvím investičního fondu Vesa Equity Investment, který vlastní spolu s podnikatelem Patrikem Tkáčem. V roce 2020 pak investovali Daniel Křetínský a Gabriel Naouri (syn generálního ředitele skupiny Casino) do Maisons du Monde nákupem více než 10 % kapitálu.

Česká energetická společnost ČEZ v červnu 2017 od německé společnosti ABO Wind a INVEN CAPITAL odkoupila 17 projektů větrných elektráren, investiční fond ČEZ investoval do dvou francouzských technologických startupů: Vulog (sdílené dopravní prostředky) a Cosmotech (podpora rozhodovacích HR procesů). Nicméně v roce 2019 došlo ke změně ve strategii ČEZ a skupina ukončila investice do obnovitelných zdrojů v západoevropských členských státech EU, zejména ve Francii, kde jsou nyní její aktiva na prodej. ČEZ ovšem ve Francii zůstává přítomna, a to díky sídlu společnosti CEZ France v Toulouse.

Pokud jde o sektor kolejových vozidel, probíhají jednání mezi Alstom a Škoda Transportation ze skupiny PPF, která je jedním z hlavních evropských výrobců kolejových vozidel pro městskou dopravu a železnici, o převzetí závodu Reichshoffen (Dolní Porýní). Dohoda by mohla být uzavřena koncem dubna a k prodeji by mohlo dojít v září nebo říjnu 2021.

V automobilovém sektoru se Skoda-auto France řadí na 16. příčku mezi výrobci automobilů ve Francii, kde má na 200 koncesionářů po celém území Francie. Dále zde najdeme společnost Zetor specializující se na prodej traktorů, která sídlí v Alsasku (3 a 5 zaměstnanci) a prodává po celé Francii.

Linet, středně velká rodinná firma, světový výrobce a dodavatel nemocničních lůžek, vyváží 95 % produkce, a to i do Francie, kde má na 100 obchodních zástupců.

Skupina PENTA v roce 2017 koupila 60% podíl ve společnosti Docteur Santé, který sídlí v Bordeaux a zaměřuje se na softwarová řešení pro lékaře a pacienty (« E santé »).

Společnost SOTIO působící v biofarmacii a patřící do skupiny PPF, investovala ve Francii za účelem rozvoje klinických studií. V srpnu 2018 SOTIO oznámilo dokončení akvizice společnosti Cytune Pharma, což je biotechnologická společnost zaměřující se na léčbu rakoviny.

Dále mají ve Francii obchodní zastoupení společnosti Lasvit (prodej svítidel) a Sipral (skleněné fasády a objekty).

Dále najdeme v Paříži několik českých technologických společností (SocialBakers, globální společnost specializující se na marketing sociálních sítí a používání AI; Neeco, globální poskytovatel IKT služeb; Y Soft, specialista na tiskový software), a ve Villeneuve Loubet poblíž technologického parku Sophia Antipolis otevřela své strategické vývojové centrum společnost Codasip, která vyrábí procesorová jádra na míru.


[1] Nejnovější dostupné údaje.

[2]Transakce byla dokončena 15. října 2020.

[3] Poslední dostupné údaje. Statistiky pro rok 2020 budou zveřejněny v červenci 2021.

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více