SOTIO prezentovalo pozitivní finální data z fáze II klinické studie zaměřené na nádory vaječníků na výročním kongresu ASCO 2021

Praha, 7. června 2021

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF Group, dnes na výročním kongresu Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology – ASCO) prezentovala finální data včetně tzv. biomarkerů z klinické studie SOV01 hodnotící přípravek DCVAC/OvCa. DCVAC/OvCa je testován jako součást léčby první linie u pacientek s nádorovým onemocněním vaječníků. Prezentované výsledky prokazují účinnost a bezpečnost přípravku v kombinaci s chemoterapií u pacientek s nově diagnostikovaným karcinomem vaječníků a jsou základem pro potenciální další výzkum ve větších klinických studiích.

Hlavní závěry z klinické studie SOV01 prezentované na největším kongresu svého druhu na světě jsou:

Léčba pomocí přípravku DCVAC/OvCa byla bezpečná a dobře snášená.

Léčba přípravkem DCVAC/OvCa významně prodloužila přežití bez progrese onemocnění (PFS) u pacientek s karcinomem vaječníků po předchozím chirurgickém odstranění; byl rovněž zaznamenán trend v prodloužení celkového přežití (overall survival, OS).

Medián celkového přežití zatím nebyl za dobu sledování (66 měsíců) dosažen.

U skupiny pacientek s nízkou úrovní spontánní imunitní reakce vůči nádoru charakterizovanou velmi malým počtem cytotoxických CD8+ T lymfocytů v nádorové tkáni, vedla léčba pomocí DCVAC/OvCa k významnému zlepšení klinických parametrů zahrnujících:

výrazné zlepšení celkového přežití – medián OS zatím nebyl dosažen ve skupině pacientek, kterým byl aplikován DCVAC/OvCa, ve srovnání s 31 měsíci zaznamenanými u pacientek léčených standardní léčbou;

přežití bez progrese onemocnění (PFS) bylo prodlouženo o 6 měsíců ve srovnání se standardní léčbou.

DCVAC/OvCa podporuje protinádorovou imunitu, zejména u pacientek, jejichž nádory nejsou dostatečně rozpoznávány imunitním systémem.

„Prezentované výsledky ze studie fáze 2 hodnotící přípravek DCVAC/OvCa prokazují, že naši platformu zdokonalené imunoterapie pro léčbu nádorových onemocnění vyvíjíme správným směrem,“ řekl profesor Radek Špíšek, generální ředitel SOTIO. „Naše výsledky naznačují potenciálně silný účinek přípravku DCVAC/OvCa u pacientek s nádorovým onemocněním vaječníků, jejichž nádory nejsou dostatečně rozpoznávány imunitním systémem a u kterých doposud klinické studie s jinými typy imunoterapie nedosáhly uspokojivých výsledků. V současné době zvažujeme další vývoj této výjimečné produktové platformy.“

Přípravky DCVAC jsou založeny na platformě aktivní buněčné imunoterapie navržené tak, aby měly vyšší účinnost ve srovnání s předchozími generacemi terapií na bázi dendritických buněk. DCVAC se oproti nim odlišuje hlavně tím, že se zaměřuje na více nádorových antigenů a dlouhodobou aktivaci protinádorové imunitní odpovědi.

Prezentované materiály jsou přístupny na webových stránkách SOTIO zde. Záznam ústní prezentace bude umístěn také v online mediální knihovně kongresu ASCO Media Library. Abstrakt je k dispozici zde: https://meetinglibrary.asco.org/record/195562/abstract.   

Každoroční kongres ASCO je jednou z největších a nejprestižnějších vzdělávacích a vědeckých akcí v onkologii. Umožňuje lékařům a vědcům prezentovat výsledky výzkumu onkologickým odborníkům z celého světa. Aktuální výsledky výzkumu a klinických studií prezentované na ASCO každoročně představují pokrok dosažený v boji proti nádorovým onemocněním.

Richard Kapsa    – ředitel komunikace

O klinické studii SOV01:

Klinická studie SOV01 je randomizovaná, otevřená, trojramenná multicentrická klinická studie fáze II, hodnotící efekt přidání DCVAC/OvCa ke standardní chemoterapii (karboplatina + paclitaxel) v léčbě první linie žen s nově diagnostikovaným epiteliálním karcinomem vaječníků po radikální operaci.

SOTIO

SOTIO je mezinárodní biotechnologická společnost, která zastřešuje aktivity skupiny PPF v oblasti výzkumu a vývoje nových protinádorových léčiv. Produktové portfolio společnosti zahrnuje přípravky na bázi interleukinu IL-15, personalizovanou aktivní buněčnou imunoterapii DCVAC, platformu CAR T, i novou generaci protinádorových přípravků na bázi konjugátu protilátky a léku (ADC). 

Více informací na adrese: www.sotio.com.

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více