“The Room of Change” Un’installazione italiana a Praga per la Giornata della Terra

Praga 21 aprile 2021

In occasione della Giornata mondiale della Terra, la manifestazione internazionale per la sostenibilità ambientale e la salvaguardia del nostro pianeta, l’Istituto Italiano di Cultura di Praga collabora col Signal Festival presentando l’installazione “The Room of Change”, creata nel 2019 per la XXII Triennale di Milano da Giorgia Lupi e Gabriele Rossi, fondatori della studio Accurat di Milano. Composta da una sorta di arazzo tridimensionale di dati, l’installazione illustra i cambiamenti ambientali sotto molteplici aspetti, partendo da tempi remoti fino al presente e con proiezioni nel futuro. Combinando immagini che registrano i cambiamenti del pianeta negli ultimi 20 anni tratte dagli archivi della NASA con diverse fonti di dati che descrivono il mondo da una prospettiva non solo globale, ma anche locale e individuale, l’opera narra la storia di persone viste attraverso l’evoluzione spazio-temporale delle loro interazioni con la realtà circostante.

 Nello spirito del Signal Festival (www.signalfestival.com), che da anni promuove eventi integrati in un connubio tra arte, spazi urbani e nuove tecnologie, l’installazione sarà accessibile gratuitamente al pubblico dal 22 al 28 aprile 2021, dalle ore 12.00 alle 24.00, nell’area fieristica di Praga Holešovice. Insieme all’Istituto Italiano di Cultura collaborano al progetto il municipio di Praga capitale e il ministero della Cultura della Repubblica Ceca.

Maggiori informazioni su: Signal Festival Den Země – Signal Festival

https://iicpraga.esteri.it/iic_praga/cs/gli_eventi/calendario/2021/04/the-room-of-change.html

https://www.accurat.it/work/brokennature


www.iicpraga.esteri.it

Alessio Di Giulio

„Místnost změny“ Italská instalace v Praze ke Dni Země

Praha 21. dubna 2021

U příležitosti Světového dne Země, což je mezinárodní událost pro udržitelnost životního prostředí a ochranu naší planety, Italský kulturní institut v Praze spolupracuje s festivalem Signal představením instalace „The Room of Change“, vytvořené v roce 2019 pro XXII Triennale di Milano od Giorgie Lupi a Gabriele Rossi, zakladatelky studia Accurat v Miláně. Instalace, složená z jakési trojrozměrné tapiserie dat, ilustruje změny prostředí v mnoha ohledech, od starověku až po současnost a s projekcemi do budoucnosti. Kombinace obrazů, které zaznamenávají změny planety za posledních 20 let z archivů NASA s různými zdroji dat popisujícími svět nejen z globálního, ale také z místního a individuálního pohledu, vypráví příběh lidí, na něž pohlíží vývoj časoprostoru jejich interakce s okolní realitou.

 V duchu festivalu Signal (www.signalfestival.com), který již léta propaguje integrované akce v kombinaci umění, městských prostor a nových technologií, bude instalace bezplatně přístupná veřejnosti od 22 do 28 Dubna 2021, od 12:00 do 24:00, na pražském výstavišti Holešovice. Spolu s Italským kulturním institutem na projektu spolupracují Magistrát hlavního města Prahy a Ministerstvo kultury České republiky

Více informací na: Signal Festival Den Země – Signal Festival

www.iicpraga.esteri.it

Alessio Di Giulio

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více