Tři čtvrtiny zaměstnavatelů se shodují, že je současný systém rekvalifikací nedostatečný

Praha 4. dubna 2021

Podle 78 % firem je současný systém rekvalifikací nedostatečný. Jako hlavní důvod uvedlo 73 % společností, že rekvalifikace nejsou kvalitní a neplní očekávání kvalitní přípravy na danou pracovní činnost. Více jak polovině firem vadila přílišná administrativní náročnost a zdlouhavý rekvalifikační proces. Zaměstnavatelé proto raději upřednostňují interní rekvalifikace. Data vyplývají z ankety Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Podle ankety zacílené na členské firmy Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS), do které se zapojilo celkem 160 společností, 75 % respondentů v příštích měsících očekává další nárůst nezaměstnanosti. Téměř polovina (46 %) se shodla, že bude potřeba mnohem více rekvalifikovat než dosud. Tomu napovídá i srovnání dat za poslední dekádu. V roce 2010, tedy dva roky po poslední hospodářské krizi, se rekvalifikovalo okolo 70 tis. osob. V loňském roce tomu bylo pouhých 8 tisíc osob. Dle očekávání odborníků se rovněž dopady koronavirové krize projeví v horizontu 1 – 2 let, kdy bude nutné rekvalifikovat až 100 tis. osob. „V posledním roce prakticky došlo k likvidaci odvětví ubytování a pohostinství, kdy velké množství podniků už znovu neotevře. Odvětví cestovního ruchu se bude z krize vzpamatovávat několik let. Je proto logické, že se část zaměstnanců bude muset přeorientovat na zcela jiný obor, a to co možná nejrychleji. Podpůrné vládní programy jako například Antivirus totiž v brzké době skončí
a firmy, které doteď propouštění oddalovaly, si nebudou moci dovolit dál držet zaměstnance,“
říká Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Více jak třetina firem nepovažuje současný systém za funkční

Zaměstnavatelé se ze 38 % nedomnívají, že současný systém rekvalifikací zajišťovaných úřady práce dokáže pojmout potřebné množství uchazečů a 36,9 % respondentů vůbec nepovažuje tento systém rekvalifikací za fungující. Dvě třetiny (78 %) účastníků ankety nepovažuje stávající rekvalifikace za kvalitní a domnívá se, že neplní očekávání přípravy na danou pracovní činnost. Respondentům dále vadila přílišná administrativní náročnost (58,8 %) a zdlouhavý rekvalifikační proces (48 %). Téměř jedna čtvrtina (21,9 %) respondentů dokonce na stávajícím rekvalifikačním systému neshledává žádná pozitiva. „Za efektivní řešení považuji modularizované rekvalifikace, které zkrátí počet výukových hodin až na polovinu a zohlední již získané znalosti a zkušenosti zájemce. Ten může například zúročit dosavadní praxi v oboru, který mu dosud byl pouhým koníčkem, ale z důvodu administrativní náročnosti pro něj nebylo reálné získat oficiální certifikaci, která by ho v daném oboru opravňovala legálně podnikat. Typicky se to týká řemeslných a koncesovaných živností,“ říká Radovan Hauk, partner společnosti Moore Czech Republic.

Zdroj: průzkum UZS, repospondent mohl vybrat více odpovědí

Erika Daňková

O projektu KVASAR

Projekt KVASAR (KVAlita Systému Akreditací a Rekvalifikací) si dal za cíl nastavit pravidla a připravit podmínky pro kvalitativní změny v rekvalifikacích, a to prostřednictvím úzké spolupráce se zaměstnavateli, vzdělavateli a dalšími zainteresovanými regionálními partnery. Dojde tak k přizpůsobení nástrojů dalšího vzdělávání současným, ale i budoucím požadavkům trhu práce, a také rychlejší reakci na změny související s Průmyslem 4.0.

Současný systém rekvalifikací zcela nereflektuje dosavadní kvalifikaci účastníka rekvalifikace. Ten musí v rámci rekvalifikace absolvovat celé vzdělávání podle nastaveného systému akreditací. Nemůže si jednoduchým způsobem získané dovednosti pouze doplnit. Mechanismus modularizovaných rekvalifikací umožní reflektovat již naučené dovednosti a rekvalifikovaná osoba bude vzdělávána pouze v částech, které skutečně potřebuje pro úspěšné složení závěrečné zkoušky. Bude jí také umožněno, aby praxi absolvovala přímo v konkrétním podniku, což je v dnešním modelu obtížné.

V projektu bude navrženo metodické řešení financování systému modularizace rekvalifikací, následně proběhne jeho pilotní ověření a bude zpracován návrh na zavedení do praxe na základě zkušeností z pilotního ověření. Vzhledem k aktuálnímu nedostatku kvalifikovaných sil umožní realizace projektu rekvalifikovat 1050 osob s přímým zapojením zaměstnavatelů.

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více