Príhovor Veľvyslanca Ruska na Slovensku Igora Bratčikova pri príležitosti Dňa diplomatických pracovníkov

Bratislava/Moskva 10. februára 2021

 Milí priatelia!

 10. februára praсоvníci ruského zahraničnopolitického rezortu slávia svoj profesionálny sviatok, Deň diplomatických pracovníkov. V tento deň si pripomíname bohatú históriu a slávne tradície ruskej diplomacie, kritickým okom hodnotíme vykonanú prácu, vytyčujeme si plány na budúcnosť.

 Minulý rok sa veľmi jasne v celej svojej zložitosti prejavili problémy stojace pred medzinárodným spoločenstvom. Pandémia koronavírusu, ktorá zachvátila celú planétu, sa pridružila k množstvu nahromadených rozporov mnohonásobne vystupňovaných globálnou konkurenciou, rastúcou nerovnosťou, transformáciou súčasných modelov sociálno-ekonomického rozvoja. Očividné oslabenie tradičných mechanizmov spolunažívania a krízového regulovania veľmi sťažuje kolektívne hľadanie odpovedí na nové výzvy a hrozby, ktorým čelí ľudstvo.

 V týchto podmienkach sa Rusko aj naďalej pridržiavalo princípov rovnoprávnej a navzájom rešpektujúcej spolupráce štátov na základe systémotvornej úlohy OSN a medzinárodného práva, pokračovalo vo svojom konštruktívnom a nezávislom zahraničnopolitickom smerovaní, hájilo svoje životne dôležité národné záujmy. Napriek všetkým ťažkostiam sa podarilo dosiahnuť veľa pozitívneho. K výsledkom práce našej diplomacie patrí predĺženie Zmluvy o obmedzení počtu strategických útočných zbraní s USA, iniciatíva Prezidenta Ruska na usporiadanie samitu stálych členov Bezpečnostnej rady OSN za účelom diskusie o cestách riešenia globálnych medzinárodných problémov, ktorú podporili aj lídri „päťky“; úspechom boli korunované naše snahy o ukončenie arménsko-azerbajdžanského ozbrojeného konfliktu v Náhornom Karabachu, o stabilizáciu pomerov v Sýrii, o rozvoj spolupráce s partnermi v rámci Spoločenstva nezávislých štátov, Eurázijskej ekonomickej únie, BRICS. Dôležitým prínosom k prekonaniu pandémie COVID-19 bola ochota ponúknuť všetkým zainteresovaným krajinám výsledok práce ruskej medicíny a našich vedcov, ktorí vyvinuli vakcínu Sputnik-V, a pomôcť so spustením licencovanej výroby vakcíny na celom svete.

 Rok bol neľahký aj pre naše vzájomné pôsobenie so Slovenskom. Z objektívnych dôvodov viaznu obchodné a hospodárske styky, mnohé naplánované podujatia boli presunuté na obdobie po pandémii. Napriek tomu zostávame optimistickí a dúfame, že len čo to epidemiologická situácia umožní, nielenže doženieme zameškané, ale aj povznesieme naše vzťahy na novú úroveň. Očakávame pozitívne výsledky od zasadnutia rusko-slovenskej Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu, ktoré je naplánované na tento rok, od obnovenia konzultácií medzi zahraničnopolitickými rezortmi. Vidíme veľký potenciál v prehĺbení stykov medzi regiónmi, medzi ruskými a slovenskými podnikateľskými subjektami, v rozvoji humanitárnych kontaktov. Zaznamenávame stabilne vysoký záujem slovenskej mládeže o našu krajinu a o štúdium ruského jazyka. Sme ako vždy otvorení komunikácii a budeme vďační za podporu činnosti, ktorú tu ruskí diplomati vykonávajú v prospech národov našich štátov.

 Pri tejto príležitosti by som chcel v tento deň pozdraviť kolegov na Ministerstve zahraničných vecí Slovenska, slovenských politických a verejných činiteľov a predstaviteľov podnikateľskej sféry, ktorí v rôznych časoch študovali na sovietskych a ruských vysokých školách, najmä na „alma mater“ našej diplomacie, na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov. Slovenská asociácia absolventov a Slovenský krajanský študentský spolok patria na MGIMO medzi najpočetnejšie. Dúfame, že dobrá tradícia štúdia budúcich slovenských diplomatov na našich vzdelávacích zariadeniach sa zachová aj v budúcnosti, vďaka čomu sa dokážeme navzájom lepšie chápať a dokážeme efektívnejšie rozvíjať naše vzájomné pôsobenie tak na bilaterálnej úrovni, ako aj na medzinárodných platformách.

 Prajem Vám všetko najlepšie, veľa zdravia, prosperity a úspechov vo všetkých Vašich aktivitách!

Tlačová služba Veľvyslanectva Ruska na Slovensku

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více