Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 01. 2021

Praha 6. února 2021

V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl na 308 859, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl na 325 425 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 4,3 %

K 31. 01. 2021 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích celkem 308 859 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 16 882 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 je vyšší o 78 837 osob. Z tohoto počtu bylo 290 648 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 16 890 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 byl jejich počet vyšší o 80 539.

V průběhu ledna bylo nově zaevidováno 46 780 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 6 637 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 6 540 osob.

Z evidence v lednu odešlo celkem 29 898 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 7 206 osob více než v předchozím měsíci a o 8 932 osob méně než v lednu 2020. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 22 871 osob, tj. o 8 067 více než v předchozím měsíci a o 2 447 méně než v lednu 2020, 7 103 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím Úřadu práce ČR, tj. o 2 504 více než v předchozím měsíci a o 3 287 méně než v lednu 2020, 1 853 uchazečů bylo vyřazeno z evidence z důvodu neplnění součinnosti s ÚP ČR a 5 174 uchazečů odešlo z evidence na vlastní žádost.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech 77 okresech, největší v okresech – Jindřichův Hradec (o 19,4 %), Písek (o 18,0 %), Chrudim (o 13,6 %), Prachatice (o 12,2 %), Znojmo (o 11,4 %), Rakovník (o 11,4 %), Klatovy (o 11,2 %), Jeseník (o 10,9 %).

K 31. 01. 2021 bylo evidováno 13 360 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 287 osob a ve srovnání s lednem 2020 byl vyšší o 3 893 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,3 % (prosinec 2020 – 4,7 %, leden 2020 –  4,1 %). Z celkového počtu absolventů a mladistvých bylo ke konci ledna evidováno 10 168 absolventů.

Ke konci ledna evidoval ÚP ČR 152 680 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 49,4 %. V evidenci bylo 39 936 osob se zdravotním postižením, což představovalo 12,9 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 107 856 uchazečů o zaměstnání, tj. 34,9 % všech uchazečů vedených v evidenci (prosinec 2020 – 33,4 %, leden 2020 – 40,5 %).

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let k obyvatelstvu stejného věku k 31. 01. 2021 vzrostl na 4,3 % (prosinec 2020 – 4 %, leden 2020 – 3,1 % (časová řada od roku 2005 je na adrese https://www.mpsv.cz/web/cz/casove-rady-mn-a-pno) . Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 29 okresů, nejvyšší byl v okresech Karviná (8,5 %), Bruntál (7,3 %), Znojmo (7,2 %), Jeseník (7,1 %), Most (7,0 %), Ostrava-město (6,9 %), Chomutov (6,6 %), Sokolov (6,4 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okresech Rychnov nad Kněžnou (2,1 %), Praha-východ (2,1 %), Pelhřimov (2,1 %), Mladá Boleslav (2,3 %), Jičín (2,4 %), Benešov (2,7 %), Plzeň-jih (2,8 %), Ústí nad Orlicí (2,8 %). Podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 4,2 % a žen vzrostl na 4,3 %.

Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v prosinci 2020 v ČR 3,1 %, v EU27 7,4 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 3,1 % a v EU27 7,5 %. Setříděné údaje jsou uvedeny v přiložené tabulce a podrobněji viz http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database .

ÚP ČR evidoval k 31. 01. 2021 celkem 325 425 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 6 843 vyšší než v předchozím měsíci a o 15 966 nižší než v lednu 2020. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,9 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (9,6), Sokolov (6,0), Ústí nad Labem (5,6), Jeseník (5,1), Bruntál (5,0), Znojmo (4,7), Most (4,6), Děčín (4,4). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 11 316 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 3,5 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 57 416, na jedno volné místo připadalo 0,2 uchazečů této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo k 31. 1. 2021 mj. umístěno na Veřejně prospěšné práce (VPP) celkem 3 531 uchazečů, na Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) vyhrazená 2 672 uchazečů. Celkem 328 uchazečů bylo podpořeno SÚPM zřízeným za účelem vykonávání samostatně výdělečné činnosti (SÚPM – SVČ) a 10 uchazečů bylo podpořeno nově zřízenými SÚPM u zaměstnavatele. V rámci zřízení pracovních míst pro OZP bylo podpořeno celkem 502 osob se zdravotním postižením (z toho 15 vykonává samostatně výdělečnou činnost) a pomocí příspěvku na provoz pracovního místa pro OZP a OZP – SVČ bylo podpořeno 107 uchazečů. K 31. 1. 2021 se účastnilo rekvalifikačních kurzů celkem 390 uchazečů a zájemců.

Celkem bylo k 31. 1. 2021 prostřednictvím příspěvků v rámci APZ podpořeno
7 859 osob.

„Dospěli jsme do momentu, kdy bude nezaměstnanost postupně narůstat. Firmám pomalu ale jistě dochází dech a podpůrné programy přestávají stačit. Lidé z postižených oborů budou jen složitě hledat uplatnění, řada podniků totiž už znovu neotevře. Musejí se proto začít co nejdříve rekvalifikovat. Za loňský rok se přitom rekvalifikovalo jen něco málo přes 8 tisíc osob. To je číslo, které se musí zněkolikanásobit,“ Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni

Erika Daňková 

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více