Kasim-Yomart Tokayev prezident Kazachstánu – Nezávislost je nejdražší

Nur-Sultan 6. ledna 2021

Hlava státu vyjmenovala úspěchy Kazachstánu za tři desetiletí.

Prezident Kazachstánu Kasim-Yomart Tokayev napsal – „Nezávislost je nejdražší“, a uvedená publikace   byla  zveřejněna v periodiku „Egemen Jazaistan.“

„Letos si připomínáme 30 let nezávislosti. Toto je velice důležité datum při posilování a oživování  kazašské státnosti, svobody o kterou naši předkové usilovali. V historii je  30 let jako  mrknutí oka. Pro mnoho národů je to však éra strádání a radosti, krize a rozvoje. Jdeme stejnou cestou,“ řekl prezident.

Podle prezidenta  lze 30 let nezávislosti rozdělit podle výsledků na tři desetiletí.

„Nazval bych první desetiletí nezávislosti obdobím položení základů nového Kazachstánu. V té době, pod vedením Elbasy, byly vytvořeny symboly našeho státu a vytvořen systém moci. Naše národní měna vstoupila do oběhu. Byly vytvořeny Ozbrojené síly. Byla schválená ústava.  Byly navázány diplomatické vztahy se zahraničím. Naše země se stala členem renomovaných mezinárodních organizací,“ napsala hlava státu.

Druhá dekáda Kasim-Yomart Tokaev nazval období rozšiřování potřeb kazašského lidu.

„V průběhu let se postavení našeho státu posílilo, náš ekonomický potenciál vzrostl. Definovali jsme a uzákonili všechny naše pozemní hranice. Implementovali jsme program Kulturního dědictví a provedli  revizi  naší historie. Zahájili jsme setkání vedoucích představitelů světových a tradičních náboženství, summity Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, setkání o interakci a opatření důvěry v Asii a řadu dalších významných mezinárodních projektů. Přilákali jsme významné zahraniční investoři do naší zemi. Naše hlavní město, které vyrostlo na břehu Išimu, se stalo naší národní myšlenkou. Byly zahájeny velké infrastrukturní projekty, jako je mezinárodní koridor západní Evropy a západní Číny. Bytová výstavba se také rozvíjí nevídaným tempem,“ píše se v článku.

Podle prezidenta, ve třetí dekádě Kazachstán se rozrostla a stát se hrdým státem.

„Konečně jsme vyřešili otázku hranic. Přijali jsme strategii „Kazachstán – 2050“ a plánujeme vstoupit do společnosti třiceti nejlepších rozvinutých zemí. V každém směru byly realizovány rozsáhlé programy „Forced Industrial-Innovation Development“, „Nurly Jol“ a „100 Betonových kroků“. Spolu s politickými a hospodářskými reformami jsme se zaměřili na duchovní obnovu,“ píše se v článku.

Kasim-Yomart Tokaev dodal, že všech těchto úspěchů bylo dosaženo díky vedení Elbasy, moudrosti našeho lidu, jednotě a solidaritě a tvrdé práci našich krajanů.

„Výzvou nadcházející čtvrté dekády je stát se mocnou zemí a zralým národem. Cestou musíme pokračovat v procesu politických a ekonomických reforem a modernizace vědomí, vytvořit novou identitu národa, přizpůsobenou moderním požadavkům,“ řekl prezident.

Dodal, že pandemie a s ní spojená krize dala jasně najevo, že svět čelí bezprecedentním výzvám. Kromě ekonomických, sociálních, environmentálních, biologických a dalších hrozeb se po celém světě šíří i „negativní ideologické viry“.

Prezident poznamenal, že myšlenka státnosti by se měla vždy odrážet v uměleckých a dokumentárních historických dílech. Nařídil příslušným úřadům a tuzemským televizním kanálům, aby věnovali část svého programu  k vytváření programů na historická témata.

„Je třeba okamžitě začít psát novou akademickou historii Kazachstánu. Koneckonců, to je podstatou problému oživení historického vědomí. Naši renomovaní historici by měli být zapojeni do této práce. Také navrhuji napsat stručnou historii Kazachstánu pro zahraniční publikum a přeložit ji do hlavních jazyků světa. To je jediný způsob, jak ukázat světu staletou skutečnou historii kazašského lidu,“ uvedla hlava státu v článku.

Dodal, že genealogie, napsaná v kontextu národních zájmů, bude schopna probudit vědomí budoucích generací a zachová paměť národa.

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více