All’IIC di Praga la 1° conferenza multidisciplinare dei ricercatori italiani attivi in Repubblica Ceca

Praga, 20 giugno 2019

 Scienziati e studiosi italiani attivi in Repubblica Ceca si sono dati appuntamento dal 18 al 20 giugno all’Istituto italiano di cultura di Praga in occasione della 1° conferenza multidisciplinare dei ricercatori.

Sotto il coordinamento del dottor Luca Vannucci, direttore del Laboratorio di immunoterapia dell’Istituto di microbiologia dell’Accademia delle scienze della Repubblica Ceca e presidente della Società di immunologia ceca, si sono tenute delle sessioni tematice suddivise secondo tre macroaree: biomedicina, fisiologia e biotecnologie; fisica, chimica e ingegneria ed infine scienze umane, economia e archeologia con cui si è chiusa la tre giorni di incontri e dibattiti.

Come ha dichiarato l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio nel corso della cerimonia inaugurale, la conferenza “rappresenta un’occasione di consolidamento delle relazioni bilaterali tra Italia e Repubblica Ceca, grazie soprattutto al prezioso contributo dei ricercatori italiani che elevano la scienza a strumento di promozione del nostro Paese sulla scena globale”. Al diplomatico italiano ha fatto eco il dottor Luca Vannucci che ha ricordato la necessità di mantenere alta la qualità della ricerca italiana all’estero, considerando l’importanza che la collaborazione scientifica riveste per le generazioni future. All’incontro di apertura sono intervenuti anche il direttore del settore Ricerca e sviluppo del ministero dell’Istruzione della Repubblica Ceca, Lukas Levak, il vice rettore dell’università Carolina, Miroslav Barta, il vice rettore dell’università Masaryk, Petr Dvorak, e il membro dell’Accademia delle scienze della Repubblica Ceca, Martin Bilej.

La conferenza è stata organizzata dalla Società di immunologia ceca, in collaborazione noc l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto italiano di cultura, in occasione delle celebrazioni per il centenario dell’apertura della rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche.

Italský kulturní institut v Praze, 1. multidisciplinární konference italských vědců, působících v České republice

Italští vědci a badatelé působící v České republice se sešli 18. – 20. června na Italském kulturním institutu v Praze na 1. multidisciplinární konferenci vědců.

V rámci koordinace Dr. Luca Vannucciho, ředitele Laboratoře imunoterapie Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR a předsedy České společnosti pro imunologii, proběhla tematická setkání rozdělená do tří makro oblastí: biomedicína, fyziologie a biotechnologie; fyzika, chemie a inženýrství a nakonec humanitní vědy, ekonomie a archeologie, které zakončily tři dny jednání a debat.

Jak uvedl velvyslanec Francesco Saverio Nisio během zahajovacího ceremoniálu, konference „představuje příležitost pro upevnění bilaterálních vztahů mezi Itálií a Českou republikou, a to především díky cennému příspěvku italských výzkumníků, kteří povýšili vědu jako nástroj na podporu naší země na globální scéně “. Na italského diplomata navázal Dr. Luca Vannucci, který připomněl potřebu udržet vysoce kvalitní italský výzkum v zahraničí s ohledem na význam vědecké spolupráce pro budoucí generace. Na úvodním zasedání vystoupil ředitel odboru výzkumu a vývoje Ministerstva školství ČR, Lukáš Levák, prorektor Univerzity Karlovy, Miroslav Barta, prorektor Masarykovy univerzity, Petr Dvořák a člen Akademie věd ČR, Martin Bilej.

Konferenci pořádala Česká imunologická společnost ve spolupráci s Velvyslanectvím Itálie a Italským kulturním institutem při příležitosti oslav stého výročí otevření italského diplomatického zastoupení v Praze a zahájení diplomatických vztahů.

www.iicpraga.esteri.it

Alessio Di Giulio

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více