Sociální reformy v Kazachstánu

Prezident Kazachstánu Nursultan Nazarbajev představil bezprecedentní balíček  sociálních reforem: snížení úrokové sazby na hypotéky pod 7% tak, jako se užívá v rozvinutých zemích, snížení daně z příjmu, rekordní počet grantů na studium na vysokých školách, rozšíření mikroúvěrů,  které  nejsou v přímém vztahu k sociální sféře, „plynofikace“, která je určena i ke zlepšení stavu životního prostředí a  tím  k zlepšení kvality života obyvatel. Obecně platí, že v plánu leadera  středoasijské republiky Kazachstán je  vybudovat společenský ráj. Jedinou otázkou je, nakolik je to možné?

Něco více o reformách. První reforma se týká zásadního problému nejen pro kazašské občany, ale i pro další obyvatele planety – bydlení. Tento fenomén zkazil obyvatele Moskvy, mohl by zkazit i obyvatele kazašských měst. Demografické ukazatele v zemi jsou záviděníhodné a proto  vyžadují navýšit nové čtvereční metry pro bydlení. Stavebnictví Kazachstánu je v zásadě připraveno poskytnout rostoucímu obyvatelstvu nové bytové prostory.  Kazachstán má dost prostorů pro novou bytovou  výstavbu. V loňském roce předal Kazachstán rekordních 11 milionů čtverečních metrů k bydlení. V letošním roce se plánuje zvýšit tempo výstavby.

Jediným problémem byl vysoký hypoteční úvěr: 14 až 16% ročně. Průměrná výše hypoték pro obyvatele zemí SNS byla z hlediska rozpočtu  průměrné rodiny velice vysoká.  Nursultan Nazarbayev navrhl snížit úrokovou sazbu z úvěrů na 7% a snížit počáteční platbu a prodloužit dobu splácení na 25 let. Aby se tato myšlenka stala realitou, navrhuje Nazarbajev vytvoření speciální společnosti, která bude vyrovnávat s rozpočtem cca 3 miliardy dolarů možné finanční nerovnosti při splácení  hypotečních úvěrů poskytnutých bankami podle  nových pravidel.

Tento plán se jeví jako docela realistický, zvláště s ohledem na skutečnost, že dočasné zatížení finančního sektoru země se bude následně  splácet  s úroky. Jedná se o jednoduchou logiku: realizace programu bude podnětem pro rozvoj bankovního sektoru a bytové výstavby, což podpoří rozvoj souvisejících průmyslových odvětví a  nakonec povede k vytváření nových pracovních míst. 

Druhá reforma je věnována pracujícím lidem. Prezident republiky navrhl jednorázově snížení daně z příjmů a to až 10-ti násobně pro ty pracující, kteří vydělávají v průměru méně než 200 dolarů měsíčně. Myslím si, že je to velice  promyšlený krok.  To znamená, že nominální plat těchto zaměstnanců se zvýší, ale zátěž pro zaměstnavatele zůstane stejná. Připomínám, že zbytek obyvatel Kazachstánu čeká v dlouhodobém horizontu progresivní daňový dopad.

Třetí reforma  je zaměřena na zvýšení dostupnosti vysokoškolského vzdělávání a zlepšování životních podmínek studentů. Nazarbajev nařídil, aby bylo v příštím akademickém roce vyčleněno dalších  20 tisíc grantů k již existujícím 54 tisícům. Víc než polovina dodatečných grantů by měla být zaměřena  na technické projekty.  V této oblasti je velká poptávka po odbornících a hlavně v podmínkách nadcházející čtvrté průmyslové revoluce – bude poptávka ještě větší.

V rámci čtvrté reformy Nazarbajev nařídil, aby se v letošním roce zvýšil mikroúvěr Kazachstánu o 20 miliard KZT oproti loňskému roku. Je tady důležitý moment: v Kazachstánu v posledních letech vzrostl počet tzv „polokriminálních likvidátorů“,  kteří poskytují  půjčky za “lichvářských“  podmínek.  Lidé, kteří neměli jinou možnost, byli často nuceni souhlasit s těmito podmínkami. Na základě uvedeného rozhodnutí budou mít obyvatelé větší možnost výběru a dojde k vyčistění  země  od  „lichvářských“  podnikatelů.

A konečně pátou reformou  je „plynofikace“ země. Prezident Kazachstánu navrhuje rozšíření nového plynovodu z Kyzylordy do  Astany. Z hlediska sociální sféry to není jen tvorba pracovních míst, ale také zlepšení kvality života obyvatel státu. „Plynofikace“ sníží vysílání škodlivých emisí do atmosféry, zlepší ekologii ve středních a severních oblastech Kazachstánu. Pouze v hlavním městě  Astaně bude podle  navrhovaného řešení  množství škodlivých emisí sníženo  šestkrát.

Sociální reformy prezidenta Kazachstánu se jeví jako životaschopné a praktické, ale je zřejmé, že nebude snadné je okamžitě realizovat. Je třeba splnit řadu podmínek, zejména minimální zdvojnásobení tempa výstavby tak, aby nabídka na trhu s byty splňovala poptávku v podmínkách snížené hypoteční sazby. Spolu se zvýšením počtu grantů a výstavby nových kolejí, je potřeba inovovat a spolupracovat s ostatními sektory v oblasti vzdělávání a vše pevně provázat se skutečnými potřebami na trhu práce. Je nutnost připravit a proškolit fiskální orgány Kazachstánu tak, aby snížení daňového zatížení neumožnilo růst „stínové ekonomiky“.

Je potřeba udělat ještě hodně práce, ale všechny úkoly se zdají být docela reálné. Bude potřebná politická vůle a tato vůle již v Kazachstánu existuje, což prezident země  jasně prokázal.

Pokud jde o výsledky reforem, je ještě brzo o nich mluvit.  Ale máme tady úspěšný historický  příklad podobných transformací, jako byl New Deal (Nový úděl je to název souboru opatření ekonomických a sociálních reforem zavedených v průběhu let 1933-1937) Franklina Delana Roosevelta, který převzal kormidlo země uprostřed Velké hospodářské krize  –  nejzávažnější hospodářské   krize v historii Spojených států. Kazašské reformy jsou v podstatě sociální a ekonomické reformy Roosevelta, včetně masivní výstavby v celé zemi, programy pro mládež, tvorba nových pracovních míst, možnost získat bezplatné vysokoškolské vzdělání, jedná se v podstatě o první Americký sociální projekt – New Deal. Na základě  New Deal byly ve 30. letech minulého století položeny základy moderního státu v USA, které  radikálně změnily základní principy sociálně-právní cesty v této zemi. Téměř všechno, co určuje  a ovlivňuje  život současné americké společnosti, začalo v této  době – ​​téměř před 80 lety. Vlastně podle úrovně života amerického lidu, můžeme posoudit, jak úspěšné byly tyto transformace.

Věřím  tomu, že Kazachstánci  pocítí všechny výhody reforem  ve své  zemi co nejdříve …

SveP.

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více