Kazachstán si připomíná den, kdy byla vyhlášena jeho nezávislost

Datum oslav nezávislosti Republiky Kazachstán není zvoleno náhodně. Je úzce spjat  se dnem 1. prosince  1991,  kdy se konaly první svobodné volby a do funkce prezidenta   republiky,  tehdy  ještě  Kazašské  sovětské  socialistické republiky,  byl zvolen  Nursultan Nazarbajev.

Je nutné připomenout  důležitou  úlohu prvního prezidenta  Kazachstánu, kterou plnil  v 90. letech po zhroucení Sovětského svazu. Plánovaná ekonomika skončila krachem a  její zbytky se rychle měnily v podmínkách tržní ekonomiky. V nových nezávislých zemích minulého Sovětského svazu  zuřily nacionální  a mezietnické konflikty, některé přerostly v otevřené  vojenské akce.

Navzdory všem obtížím přechodného období se Kazachstánu podařilo vyhnout mnoha podobným problémům a krizím, které zasáhly postsovětské státy. V mnoha ohledech stojí zato poděkovat vyvážené a multivektorové politice prezidenta republiky Kazachstán N. Nazarbajevovi, která umožnila zachovat mír a harmonii v mnohonárodnostní zemi. Není tedy divu, že o několik let později dostal N. Nazarbajev v roce 2010 status „vůdce národa“.

Začátkem roku 2000 se podařilo úspěšně vyhnout vlnám tzv. „Barevné revoluce“, které doslova přemohly postsovětské země. A ačkoliv pokusy o destabilizaci situace v Kazachstánu byly opakovaně prováděny, prezidentská teze „na prvním místě hospodářství –  pak  politika“, umožnila zachovat pořádek v zemi.

Dalším významným krokem prvního prezidenta Kazachstánu bylo, že v roce 1994  přesunul  sídlo  hlavního města z Almaty do města Akmola (dříve Tselinograd). Tento proces přesunu trval celkem čtyři roky.

V roce 1998 jen několik týdnů před oficiální prezentací bylo město přejmenováno na Astanu (z kazašského překladu  – hlavní město). Za několik let se z provinčního  města  stalo významné hospodářské a politické centrum vybavené  moderní infrastrukturou a moderní  architekturou.

V současnosti  je Astana známá po celém světě. Velká výhoda prvního prezidenta  Kazachstánu je, že jeho zahraniční politika byla vždy mírumilovná a byla odhodlána spolupracovat s dalšími zeměmi. Nesmíme zapomenout,  že jednou z prvních iniciativ země (a osobně prezidenta Nazarbajeva) bylo odmítnutí vlastnit jaderné zbraně a odstranění čtvrtého největšího nukleárního arzenálu ve světě ze svého území. Uvedené  rozhodnutí umožnilo Kazachstánu a jeho  prezidentovi aktivně prosazovat svět bez jaderných zbraní a míru jako celku.

Na tomto základě se v roce 2003 konala v Astaně –  v paláci přátelství a dohody – první  bezprecedentní událost, která byla věnovaná otázkám meziregionálního shromáždění vůdců světových a tradičních náboženství. Je nutno poznamenat, že uvedené shromáždění nebylo poslední, postupně se kongresy staly tradicí a nyní se konají pravidelně.

V roce 2010 se  Kazachstán stal  jako první ze zemí  bývalého Sovětského svazu,  který se dostal  do čela   Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) – největší regionální struktury, která spojuje 56 zemí Evropy, střední Asie a Severní Ameriky. A opět se shodou okolností 1. – 2. prosince  uskutečnila vrcholná schůzka OBSE v Astaně,  které se zúčastnili zástupci států a vlád této organizace. Hlavními tématy summitu bylo řešení  bezpečnostních otázek ve světě   a řešení „zmrazených“ konfliktů. Na konci  setkání byla přijata důležitá  „Astanská deklarace“.

 V současnosti  Kazachstán aktivně pokračuje v mírových aktivitách. Na základě velké autority kazašského prezidenta jsou v  Astaně pořádána důležitá   mezinárodní jednání o řešení konfliktu v Sýrii.

 „Na žádost prezidentů Ruska a Turecka poskytl Kazachstán platformu pro jednání,“ řekl prezident Nazarbajev během setkání s vedoucími jednotlivých delegací.  „Všichni zdůrazňují účinnost tohoto procesu. Byly vyřešeny problémy trvajících  vojenských operací v několika  regionech světa. Byly vyvinuty další mechanismy spolupráce a zlepšila  se humanitární situace.“

Kromě  toho je kazašský  prezident jedním z hlavních iniciátorů integračních procesů v postsovětském prostoru do organizací jako jsou  SCO (Šanghajská organizace pro spolupráci)  a ODKV   (mezinárodní regionální organizace pro oblast obrany a bezpečnosti), EurAsEC, Celní unie a nakonec Eurasijská hospodářská unie.  Úlohu prezidenta N. Nazarbajeva při vytváření těchto asociací nelze podceňovat.

Letos se Astana opět ocitla v centru světových událostí. V hlavním městě se konala mezinárodní ekonomická výstava „EXPO-2017“, kde Kazachstán předvedl  obrovský kus  práce a představil vynikající projekt. Je založený a výhradně zaměřený  na investicích do státu a na zavadění nových inovativních technologií – technologií budoucnosti.

Závěrem: Občané Kazachstánu mohou být hrdí na svého prezidenta, především za jeho velké úsilí a snahu budovat a rozvíjet národní  ekonomiku, ale i za jeho roli, kterou sehrál v oblasti mezinárodní spolupráce.  Prezident Kazachstánu si zaslouží uznání svého lidu.

SveP.

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více