Základní informace o ABB Česká Republika

 Brno/Praha 10. října 2017

ABB Česká republika je součástí ABB Group, jež působí ve více než 100 zemích světa a zaměstnává přibližně 132 000 zaměstnanců. ABB Group je technologickým průkopníkem a předním světovým dodavatelem v oblasti elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, průmyslové automatizace a energetiky. Celosvětově dodává zákazníkům z odvětví energetiky, průmyslu, dopravy a infastruktury. V návaznosti na více než 125 let tradice inovací se společnost ABB v současnosti významně podílí na tvorbě budoucnosti průmyslové digitalizace a je hybnou silou energetické a čtvrté průmyslové revoluce.

První pobočka společnosti ABB byla založena ještě v tehdejším Československu před 25 lety. V současné době ABB zaměstnává více než 3500 zaměstnanců v České republice, má zde 7 výrobních závodů, 4 výzkumná a rozvojová centra a 2 inženýrská centra. Obrat společnosti ABB ČR v roce 2016 dosáhl 14,4 miliardy Kč.

ABB si za 25 let svého působení na českém trhu vybudovala významné postavení nejen na domácím trhu, ale také v oblasti exportu –  více než 70 % exportní podíl na tržbách řadí ABB již několik let mezi hlavní exportéry České republiky. Svými rozsáhlými investicemi se společnost ABB řadí rovněž mezi významné investory a mezi vyhledávané zaměstnavatele na českém trhu. Jen za posledních 10 let přesáhl objem investic ABB v České republice 4 miliardy korun.

Součástí těchto investic byly mimo jiné dva velké investiční projekty v Brně, které představuje pro ABB významné regionální i globálním centrum pro oblast výrobků pro energetiku. V roce 2014 zde byl otevřen nový výrobní závod na součásti pro velmi vysoké napětí, jenž se stal součástí globální sítě závodů na výrobu plynem izolovaných rozváděčů. Závod s plochou téměř 12 500 m2 zahrnuje konstrukční, montážní a testovací prostory.  Otevření tohoto závodu dále posílilo regionální i globální výrobní základnu ABB a zajistilo plynulou výrobu vysoce kvalitních komponentů, které pomáhají zákazníkům ABB dosahovat vyšší efektivity provozu.

O rok později byly vybudovány v Brně nové výrobní prostory pro výrobu vzduchem izolovaných rozváděčů vysokého napětí a přístrojových transformátorů. Tento výrobní závod pro výrobu vzduchem izolovaných rozváděčů vysokého napětí a přístrojových transformátorů se tak stal jedním z největších a nejmodernějších závodů tohoto typu na světě a je vybaven speciálními automatizovanými linkami. Rozšíření výrobních kapacit umožnilo ABB dodávat výrobky zákazníkům rychleji a současně zajišťovat nejvyšší standard v oblasti kvality a technologií. Ve stejném roce byl v Trutnově vybudován a otevřen závod na výrobu automatizačních systémů pro rozvodny.

ABB Česká republika, jako společnost s dlouhou tradicí inovací, nejen přináší do ČR inovativní technologie vyvinuté v rámci ABB Group, ale sama se rovněž věnuje vývoji inovací ve svých výzkumných a rozvojových centrech.  Aplikovaný výzkum, prováděný v těchto centrech, pak představuje jednu z oblastí, v nichž ABB ČR spolupracuje s klíčovými českými technickými univerzitami.  Společnost využívá i další formy spolupráce – poskytuje univerzitám a jejich laboratořím vybavení či nabízí témata bakalářských a magisterských prací včetně možností konzultací s odborníky ABB. Snahou ABB je rovněž utvářet efektivní partnerské vztahy s výzkumnými centry univerzit, jako je Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT, který byl nedávno otevřen v Praze.

Divize a portfolio produktů a služeb ABB Česká republika

  1. Energetika:

Systémy pro přenos a rozvod elektřiny z konvenčních a obnovitelných zdrojů. Systémy a výrobky pro energetiku, rozvodny a přístroje velmi vysokého napětí, výkonové a distribuční transformátory, automatizace rozvoden, zařízení a systémy pro komunikaci, automatizaci a řízení sítí, polovodiče, servis po celou dobu životnosti.

Výrobky pro energetiku velmi vysokého napětí (Praha, Brno)

Ÿ   Prodej rozvoden a přístrojů velmi vysokého napětí, výkonových a distribučních transformátorů a jejich příslušenství, generátorových vypínačů a omezovačů přepětí

Ÿ   Výroba komponent pro aplikace plynem izolovaných rozváděčů velmi vysokého napětí (110kV – 550kV)

Ÿ   Testování úniku plynu (SF6), testy velmi vysokého napětí, servis Automatizace a řízení sítí (Trutnov)

Ÿ   Prodej výrobků a systémů pro chránění, monitorování a řízení sítí, rozvoden a elektrických strojů

Ÿ   Regional Focus Factory (RFF) – inženýring, výroba rozváděčů a testování

Ÿ   Modernizace rozvoden velmi vysokého a vysokého napětí

Ÿ   Systémy pro řízení distribučních sítí

Ÿ   Servis řídicích systémů rozvoden (Trutnov)

 

Polovodiče (Praha)

Ÿ   Člen skupiny ABB Semiconductors

Ÿ   Vývoj, výroba a prodej výkonových polovodičových součástek

Ÿ   Svářecí diody, síťové a lavinové diody

Ÿ   Síťové, rychlé, RCT a GTO tyristory a bipolární moduly

Ÿ   Výzkum a vývoj nových diod a tyristorů

Zákaznická a aplikační podpora

  1. Robotika a pohony:

Motory, generátory, frekvenční měniče, robotika – průmyslové roboty, větrné a trakční měniče, servis.

Robotika (Praha, Vestec, Ostrava)

Ÿ   Průmyslové roboty, polohovadla, aplikační vybavení a software

Ÿ   Standardizované výrobní buňky pro zpracování materiálů, obsluhu strojů, svařování, řezání, lakování a povrchové úpravy

Ÿ   Projekty a řešení na klíč, inženýrská řešení systémů automatických lisů, body-in-white linky, procesy lakování, montáž motorů a převodovek

Ÿ   Produktové a systémové služby, poradenství a konzultace

Ÿ   Certifikovaná repase použitých průmyslových robotů

Ÿ   Evropské aplikační centrum pro svařování a dělení materiálu

Ÿ   Globální opravárenské centrum a centrum pro repasi robotů

Ÿ   Školicí centrum

Pohony (Praha, Ostrava)

Ÿ   Kompletní řada spolehlivých a výkonných elektromotorů, generátorů a frekvenčních měničů pro různé aplikace

Servis frekvenčních měničů, motorů a generátorů

  1. Elektrotechnické výrobky:

Kompletní sortiment výrobků a systémů nízkého a vysokého napětí, včetně modulárních rozvoden, výrobků distribuční automatizace, rozváděčů, vypínačů, přístrojových transformátorů a senzorů, výrobků pro řízení a kontrolu, domovní elektroinstalační materiál, montážní skříně a kabelážní systémy včetně KNX systému pro řízení budov, nabíjecí stanice pro elektromotory, solární invertory apod.

Výrobky vysokého napětí (Brno)

Ÿ   Výroba rozváděčů vysokého napětí a přístrojových transformátorů a senzorů

Ÿ   Regionální působení z hlediska výroby a prodeje vzduchem izolovaných rozváděčů vysokého napětí pro primární distribuci

Ÿ   Zaměření na celosvětovou výrobu a prodej přístrojových transformátorů a senzorů vysokého napětí

Ÿ   Servis pro výrobky vysokého napětí

Ÿ   Technologické centrum – výzkum, vývoj v oblasti přístrojových transformátorů, senzorů a vzduchem chlazených rozváděčů

Ÿ   Technická laboratoř – testování výrobků nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí

Přístroje a rozváděče nízkého napětí (Brno)

Ÿ   Výroba přístrojů nízkého napětí jako jsou jističe, stykače, tepelná nadproudová relé, motorové spouštěče a další příslušenství

Ÿ   Prodej kompletního sortimentu přístrojů nízkého  napětí

Ÿ   Výroba a prodej rozváděčů typu MNS 3.0 a MNS iS

Ÿ   Zajištění špičkového servisu v celé šíři produktů nízkého napětí

Domovní elektroinstalační materiál (Jablonec nad Nisou)

Ÿ   Výroba a prodej spínačů, zásuvek, elektronických přístrojů a dalších prvků domovní a průmyslové elektroinstalace

Ÿ   Osvětlení IK plus

Ÿ   Domovní telefon ABB Welcome

Ÿ   Inteligentní systémy elektroinstalace KNX, Ego-n®, ABB-free@home®

Power Conversion (Praha)

Ÿ   Rychlonabíjecí stanice pro elektromobily

Solární invertory

  1. Průmyslová automatizace:

Řídicí systémy a komplexní dodávky řešení pro automatizaci a elektrifikaci elektráren a průmyslových podniků, přístroje pro analýzu, měření a regulaci, inženýring pohonů a servis, Operační centrum ČR.

Systémy a řešení pro průmyslovou automatizaci (Praha, Ostrava, Most, Brno)

Ÿ   Dodávky řídicích a elektrických systémů a řešení pro průmysl a energetiku, programovatelných logických automatů (PLC) , distribuovaných řídicích systémů (DCS) včetně pohonářských aplikací

Ÿ   Prodej přístrojů pro měření a regulaci

Ÿ   Servisní portfolio pro instalovanou bázi řídicích systémů ABB napříč průmyslovými segmenty

Operační centrum Česká republika (Ostrava)

Ÿ   Evropské inženýrské centrum pro průmyslovou automatizaci

Ÿ   Projektování elektročástí nízkého i vysokého napětí, návrh a oživování pohonů, vývoj SW aplikací pro průmysl, informační technologie a zabezpečení, programování PLC, návrh a realizace distribuovaných řídicích systémů (DCS) , projekce strojních zařízení a komponentů, služby a řešení v oblasti nabídek, řízení dodavatelského řetězce a projektového management

Ÿ   Regionální realizační centrum pro papírenský průmysl pro Evropu, Střední východ a Afriku (mimo severské země)

Technologie a inovace

V několika posledních letech ABB Group každoročně vynakládá více než 1 miliardu dolarů na nejrůznější výzkumné a vývojové činnosti. Skupina ABB má sedm vlastních výzkumných center, zaměstnává 8 000 výzkumných pracovníků a podporuje 70 společných projektů s univerzitami po celém světě. Také v České republice máme silnou základnu pro vědu  a výzkum, máme zde 4 vlastní výzkumná a vývojová centra a 2 velká inženýrská centra.

 

V energetice a automatizaci jsou stálé inovace, výzkum a vývoj naprosto nevyhnutelné. ABB je průkopníkem v řadě oborů a systematicky svou síť R&D center rozšiřuje.  V České republice má ABB svá vývojová centra v Praze, Brně a Jablonci nad Nisou.

  1. Výzkumná a vývojová centra v ČR

Brno – Technologické centrum

Technologické centrum v Brně bylo založeno před 15 lety. Za dobu své existence se pracovnímu týmu podařilo vydobýt si respektované místo v rámci vývojových center ABB pro výrobky vysokého napětí. Technologické centrum v Brně se stalo Centrem kompetence pro celosvětový vývoj vzduchem izolovaných rozváděčů pro primární distribuci a pro vývoj přístrojových transformátorů a senzorů vysokého napětí . V současnosti je největším vývojovým centrem v těchto oblastech v rámci ABB divize vysokého napětí. Vývojový tým v Brně realizuje vývoj nových produktových platforem a řešení v rámci globální organizace ABB a je autorem desítek mezinárodních patentů.

Produktem tohoto centra je i UniGear Digital – inovativní řešení pro rozváděče vysokého napětí, uvedený na trh v lednu 2014. UiGear Digital je ve svém oboru světovou novinkou a znamená zcela nové pokročilé řešení rozváděčů vysokého napětí, které v sobě kombinuje osvědčený technický návrh s moderním přístupem k ochraně, řízení, měření a digitální komunikaci.

Na vývoji řešení UniGear Digital se podílel tým desítek odborníků z celé Evropy (České republiky, Finska, Polska a Švýcarska), právě pod vedením vývojového centra ABB v Brně. UniGear Digital získal prestižní ocenění Zlatý Ampér 2014 za nejpřínosnější exponát veletrhu.

            Brno – Centrum pro výzkum a vývoj jednotky Low Voltage Systems

Dvě desítky zaměstnanců tohoto centra, založeného v roce 2009, se zaměřují zejména na design nízkonapěťových rozváděčů dle standardu IEC. Hlavní náplni tohoto oddělení je vývoj a inovace MNS a MNSiS rozváděčů (mechanický design, elektrický design, podpůrné softwarové nástroje pro inteligentní rozváděče MNSiS). Nedílnou součástí vývoje jsou také typové zkoušky zakončené certifikací v akreditované laboratoři.

Nyní česká jednotka pracuje na inovaci a rozšíření samotného konceptu MNS rozváděčů s již implementovanými jističi SACE Emax2 s účelem zajištění nákladové efektivnosti a cílem vytvořit flexibilní design bez nutnosti zákaznických úprav.

 

Praha – R&D ABB Polovodiče 

Centrum odvádí vynikající práci v oblasti vývoje výkonových polovodičových součástek (od vlastního návrhu konstrukce součástky až po výrobu prototypů, testování a předání do sériové výroby) – vyvíjené součástky svými parametry nejen že plně konkurují součástkám konkurenčních firem, v některých případech představují dokonce absolutní jedničku na trhu.

V R&D nyní pracuje 19 zaměstnanců. Mezi nedávné úspěchy daného centra patří kvalifikace nové součástky u zákazníka (rychlá dioda 4,5 kV pro nové vypínací tyristory IGCT). V poslední době centrum navazuje užší spolupráci i se švýcarským Lenzburgem, a to hlavně při řešení společného vývojového projektu. Aktivita probíhá i na úrovni patentů, například za poslední rok byly přijaty 4 patenty. V roce 2014 došlo k prohloubení spolupráce s technickými vysokými školami, a to zejména v oblasti závěrečných pracích a exkurzí. Specifické požadavky na vývoj vyplývají především z komplexnosti výroby a obecných požadavků na polovodičovou výrobu (čistota, stabilita prostředí, velmi přesná zařízení). Tyto podmínky kladou velký důraz na pečlivost a know-how každého, který se podílí na zpracování vývojových dávek.

Jablonec nad Nisou – Vývojové centrum 

Hlavním těžištěm práce vývojového centra v Jablonci nad Nisou, založeného v roce 2005, je vývoj výrobků pro zahraniční partnery. V reakci na hospodářskou krizi pak centrum rozšířilo svou činnost z čistého vývoje i na vlastní výrobu. Stalo se také „tool centrem“ vyvíjejícím a vyrábějícím nástroje a formy pro kovové a plastové díly. Dále poskytuje podporu při konstrukčních pracích jako je 3D modelování, tvorba dokumentace či testování, a podílí se na řízení částí rozsáhlých projektů, které v rámci spolupráce běží v ČR.

Výsledkem práce vývojového centra jsou, mimo jiné, i výrobky v designech Tango®, Time®, Element® a Neo®.

Spolupráce s technickými univerzitami

Nedílnou součástí aktivit v oblasti výzkumu a vývoje je v rámci globálního ABB velmi úzká spolupráce s technickými univerzitami – v současné době společnost podporuje 70 společných projektů s univerzitami na celém světě. V rámci ČR pak společné aktivity zahrnují závěrečné práce inženýrského a bakalářského studia, soutěž vědeckotechnických projektů vysokoškolských studentů, ABB University Award, či dlouhodobou spolupráci v rámci vývojových projektů některého z center.

Clanek – ABB reseni na MSV

 

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více