Slovenské technické múzeum Košice představí ve svém výročním roce IGRÁČKY v podobě dobrodruha a cestovatele Beňovského a vynálezce J. M. Petzvala

Košice 26. září 2017

Slovenské technické múzeum Košice ve spolupráci s firmou EFKO-karton, s.r.o. a Technickým muzeem v Brně zvou všechny zvídavé na výstavu pro celou rodinu.  5. října tohoto roku zahájí muzeum výstavu Fenomén IGRÁČEK o současnosti, vývoji i historii výroby této hračky. Součástí výstavy budou opět dvě unikátní osobnosti z dílny pana Miroslava Svobody. Tentokrát půjde o cestovatele, slovenského rodáka M. Beňovského a matematika, vědce a vynálezce J. M. Petzvala. Zajímavosti o obou významných Slovácích a spoustu dalšího budou k vidění a objevování v muzeu až do února roku 2018.

„Výstavu Fenomén IGRÁČEK zahájíme v  roce oslav 70 let od založení Slovenského technického múzea v Košicích,“ uvádí Ján Melich, náměstek generálního ředitele STM. „To nám přijde více než příhodné, s ohledem na technickou stránku výroby IGRÁČKA. Na Slovensku jsme po Bratislavě teprve druhým místem, kde tato výstava bude k vidění,“ dodává Ján Melich.

„Existují známé a méně známé osobnosti historie. V případě obou vystavených pánů v podobě IGRÁČKA, si dovoluji odhadovat, že se jedná o ty méně známé postavy. Ovšem neméně významné,“ uvádí Zdeněk Rauš, kurátor výstavy. „Přesah výstavy fenomén IGRÁČEK mi osobně přijde obrovský. Představuje nejenom technickou stránku výroby, její veškeré procesy, ale projektem ztvárnění významných osobností nechá nahlédnout také do historie daného místa. Každá výstava je doplňována o novinky z produkce firmy EFKO, českého výrobce společenských her a hraček včetně IGRÁČKA. Nutno také poděkovat Technickému muzeu v Brně, kde výstava před šesti lety vznikla,“ dodává Zdeněk Rauš.

„Výstavou v Bratislavě naše putování s IGRÁČKEM na Slovensku začalo a úspěšně pokračuje Košicemi,“ říká Miroslav Kotík, majitel společnosti EFKO. „Věřím, že výstava nadchne řadu lidí a dětí a ti při její návštěvě objeví řadu nových informací,“ dodává Miroslav Kotík.

Cena vstupenek na výstavu je pro dospělé 2€ a pro děti od 6 let za 1€.

M. Beňovský byl typický představitel období osvícenství, rozvoje dopravy a obchodu a objevování neznámých území. Byl jedním z prvních objevitelů zkoumajících severní Pacifik – prozkoumal západní pobřeží Aljašky mezi ústím Yukonu a Kuskokwinu, přičemž se plavil podél ostrova Unimak (Aleuty). Prozkoumal též Ostrov sv. Vavřince a Madagaskar, kterémužto ostrovu vládl krátce jako král, než padl v boji s francouzskými invazními silami. Jeho Paměti se staly světovým bestsellerem.Josef Maximilián Petzval se narodil se na slovenské Spiši v rodině německého učitele pocházejícího z Moravy. Vystudoval univerzitu v Budapešti, kde v roce 1828 obdržel inženýrský diplom a v roce 1832 doktorát z matematiky. Na této univerzitě pak učil nejprve jako asistent a od roku 1835 jako profesor. V roce 1837 odešel přednášet matematiku do Vídně. V roce 1840 vypočítal a zkonstruoval objektiv se světelností 1:3,5 (Petzvalův objektiv), který pak použil ve svých přístrojích výrobce fotoaparátů Johann Christoph Voigtländer. V roce 1857 se stal Petzval členem Rakouské akademie věd. Petzval rovněž patentoval v roce 1857 krajinářský objektiv (orthoskop) pro velkoformátové kamery. O významu jeho objektivu svědčí, že se podle jeho principu vyráběly vysoce světelné objektivy ještě ve dvacátém století.

Slovenské technické múzeum (STM) jako jediné muzeum technického zaměření na Slovensku poskytuje pohled do historie a tradic vědy a techniky. Shromažďuje, hodnotí, vědecky a kulturně-výchovně využívá hmotné doklady o vývoji techniky a exaktních věd z celého území Slovenska. Jako hlavní centrum muzejní dokumentace spravuje bohaté sbírkové fondy, iniciuje starost o vybrané technické památky na území celého Slovenska, poskytuje odbornou pomoc při jejich záchraně a obnově. V rozsáhlém sbírkovém fondu je zastoupené hornictví, hutnictví, kovářství, hodinářství, strojírenství, elektrotechnika, geodézie a kartografie, fotografická a kinematografická technika, průmyslový design, kancelářské stroje, polygrafie, doprava, letectví a letecká technika, vodohospodářství, stavebnictví. Vědecké odbory reprezentují sbírky historické přístrojové techniky z fyziky a astronomie.

www.efko.cz

Kateřina Goroškov

 

Společnost EFKO, český výrobce her a hraček, působí na českém trhu od roku 1993. Po celou dobu se zaměřuje kromě výroby také na charitativní akce. Podporuje sponzorskými dary řadu mateřských školek, základních a zvláštních škol, dětských domovů a kojeneckých ústavů. Společnost EFKO se zařadila do projektu KLOKÁNEK na podporu týraných a opuštěných dětí. Těm již od roku 2006 pravidelně přiváží vánoční dárky a pomáhá tak jejich malým svěřencům prožít radostnější Vánoce. Za své výrobky získalo EFKO řadu ocenění  – FOR TOYS 2010 –  cena GRAND PRIX za IGRÁČKA. V roce 2011 obdrželo čestné uznání v rámci projektu VIZIONÁŘI 2011. Ocenění bylo uděleno za oživení tradičních dětských hraček IGRÁČEK a uvedení na trh nové série, která využívá nejnovějších poznatků z oblasti didaktiky a dětské psychologie. Projekt VIZIONÁŘI organizuje sdružení Czech Inno pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. V roce 2012 společnost EFKO získala ocenění v soutěži „Českých 100 nejlepších“ za strategickou hru ABAKU, kterou doporučuje rovněž Mensa ČR, Jednota českých matematiků a fyziků a Univerzita Karlova. Kreativní stavebnice ROTO START, získala ocenění „Správná hračka“ za rok 2013. Populární rodinná společenská hra Jožin z bažin se chlubí hned dvěma oceněními; „Správná hračka 2013“ a „Nejlepší novinka 2013“ v kategorii Hry, puzzle a karty. Poslední cenu má firma z roku 2014označení „Správná hračka“ 2014 pro soubor oblíbených her Moje první hry.

Technické muzeum v Brně (TMB) je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou, je přímo řízeno Ministerstvem kultury České republiky. Svůj sbírkový fond prezentuje formou muzejních expozic a výstav, které pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi včetně zahraničních. Pořádá konference a přednášky. Rozvíjí ediční činnost. Věnuje soustavnou pozornost práci s veřejností, především s dětmi a mládeží. Plnění vědeckých cílů dosahuje původním výzkumem v oblastech vědeckotechnického vývoje a muzejní dokumentací v oborech své sbírkotvorné činnosti. Vypracovává odborné posudky a doporučení, vědecké rešerše a expertizy. Napomáhá při odborné výchově studentů formou odborných praxí a vedení absolventských a závěrečných prací. Ve spolupráci s vysokými školami a dalšími odbornými pracovišti zajišťuje výuku v oborech muzeologie a konzervování – restaurování. Vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle příslušného zákona a eventuálně podává návrhy na prohlášení těchto předmětů za kulturní památku. Zapůjčuje sbírkové předměty k účelům studijním a výstavním. Zajišťuje činnost dobrovolných spolupracovníků muzea, zejména prostřednictvím Kruhu přátel TMB.

STM spravuje také technické památky, jako například Solivar u Prešova, vysokou pec Karol u Vlachové, hamer v Medzeve. Bohatý sbírkový fond STM veřejnosti prezentuje na vícerých pobočkách. Expozice, vyjma sídla na Hlavnej ul. v Košicích, jsou zpřístupněné v Kostele Budimír, NKP Solivar – Prešove, v STM – Múzeu letectva v Košicích, Múzeum J. M. Petzvala  v Spišské Belej, Múzeu kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve, STM – Múzeu dopravy v Bratislavě a  v Multifunkčním energeticko-hutním centru ve Spišské Nové Vsi – vysunutá expozice Historie hutnictví na Spiši.  V roce 2013 vzniklo Vědecko-technické centrum pro děti a mládež s víc jak 110 interaktivními exponáty z mechaniky, techniky, matematiky, fyziky a biologie.

 

 

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více