Jan Campbell: O čem se píše, ale málo (část 2)

Praha 21. září 2017

USA – ČLR  V kontextu hrozeb sankcemi USA proti ČLR bude zajímavé sledovat, zda si USA uvědomí, že ČLR si nastudovala vše možné i nemožné o sankcích a představitelném chování prezidenta Trumpa. Mohu si proto představit, že ČLR zamává ne zlatým, ale wolframovým kladivem. Pro informaci uvádím, že wolfram byl objeven roku 1781 švédským chemikem Carlem Wilhelmem Scheelem, izolován byl až v roce 1783 Juan Jose D’Elhuayarem a Fausto D’Elhuayarem. Zajímavé ale je, že již v roce 1555 používal rektor školy Johannes Mathesius v Jáchymově pro šedý, obtížně tavitelný kov název wolforma nebo wolfshaar (vlčí vlas). Wolfram nalézá hlavní uplatnění jako složka různých slitin, vojenských nábojů a je využíván při falšování zlatých cihel. Zmiňuji se o wolframu, protože ČLR je prakticky s 85% světové výroby tohoto kovu monopolistou na světě. I proto se mi jeví jako bláznivé ze strany USA hrozit ČLR sankcemi. ČLR by stačilo jenom veřejně pohrozit USA se zvýšením ceny wolframu o 50 procent, aby utichly a začaly mluvit o ekologických problémech spojených s jeho výrobou. Nebudu popisovat další možnosti ČLR, které jsou k dispozici proti USA v případě sankcí nebo urážky cti ČLR. O následcích sankcí ze spojení ČLR a Ruska, nemluvě. Pro politické analytiky nabízím odkazy spojené se sjezdy KS ČLR. V tomto roce lze v usnesení 19. Sjezdu KS ČLR očekávat doplnění ústavy ČLR. Dokazuje to pondělní zasedání ÚV za předsednictví generálního sekretáře KS ČLR, Si Ťin-pinga.

十九大将对党章进行适当修改|十九大|党章_新浪新: 【十八大·前瞻】党的十八大将修改党章 重大理论写入党章人民网

Podobné se událo před 18. a také 17. Sjezdem KS ČLR.

中共中央政治局研究拟提请十七大修改党章等文件

Pro spekulativní zamyšlení nabízím Trumpův Twitter. V něm prezident označuje vůdce KLDR Kim Čong-un jako Rocket Man. Nevylučuji, že i CIA analytici si myslí, že Kim Čong-un má v oblibě Elton Johna, a jeho veleznámou píseň I am kidding. Pro občany české kotliny nabízím k zamyšlení skutečnost spojenou se železničním projektem Moskva – Kazaň. Loni projekt domluven, do konce tohoto roku bude odsouhlasen s povolením stavby v 2018.  China Railway Group Ltd., státem kontrolovaná společnost, dokázala kvalitou a rychlostí práce přesvědčit i Rusy o výhodách spolupráce.  Co s e týče boje s korupcí, pondělní People’s Daily sděluje, že 1.409 milion úředníků bylo potrestáno za narušení disciplíny a 92.9% obyvatel ČLR jsou spokojeni s bojem proti korupci. Nejenom občané ČR a Ruska mohou o takových číslech pouze snít.

Kapitál a Rusofobie

V těchto dnes si mnozí vzpomněli 150 let Kapitálu, autorů Marxe a Engelse. Zatím nikde v ČR a SRN jsem nečetl a neslyšel od rusofobů a rusofilů o citátu, který je uveden v obrázku.

Příští rok, 2018 se bude oslavovat 100 let od založení Československé republiky, 170 let od prvního Všeslovanského sjezdu v Praze (1848) a v neposlední řade 740 let od bitvy na Moravském poli (26. srpna 1278), na pravém břehu řeky Moravy mezi vesnicemi Dürnkrut a Jedenspeigen, ležícími v Dolních Rakousích, 30 km jižně od Břeclavi. V boji proti sobě stanula spojená vojska římského krále Rudolfa I. Habsburského a uherského krále Ladislava IV. Kumána proti vojsku českého krále Přemysla Otakara II. Přemysl Otakar II je také jedním z témat oslav a tří témat výstavy na pražském Hradě v příštím roce. Chci věřit, že se podaří včas ukončit první dokumentární film o Přemyslu Otakarovi II. Ten může mimo jiné podpořit nejenom školní výuku a turismus ČR, SRN, SR, Itálie, Rakouska a Kaliningradu, ale i regionální spolupráci. 46 českých a 7 zahraničních měst mají možnost se mnou podpořit nejen produkci, ale i myšlenku, která se diskutovala na Všeslovanském sjezdu 1848 v Praze. Tu odmítal pan Engels a potažmo i Marx. Engels to dokumentoval ve svém díle, napsaném v srpnu 1851 až září 1852, nazvaném Revoluce a kontrarevoluce v Německu. Je ironií osudu, že není veřejnost české kotliny informována o myšlenkách myslitelů Engelse a Marxe ve spojení s rusofobií, problémy V4 způsobenými především Polskem, a s rolí ČR v době transformace EU. Transformace EU probíhá prakticky podle scénáře Zánik Západu, napsaného Oswaldem Spenglerem před 100 lety.

Zánik Západu (Untergang des Abendlandes)

Tak se nazývá neznámější dílo Oswalda Spenglera (1880–1936), německého filosofa a spisovatele, který se zabýval dějinami, uměním i politikou. Zánik Západu (1918 a 1922) lze charakterizovat jako pokus o srovnávací studii civilizací, vybízející ke konzervativní revoluci. Světové dějiny se podle Spenglera řídí zákony, podobnými zákonům života. Civilizace se rodí, rostou a hynou, protože ztratily schopnost tvořivě řešit problémy. V Zániku západu Spengler klade vedle sebe kulturní monády a nabízí návody k jednání. Západ se vyčerpal, na místo tvořivé a silné kultury, jak ji ztělesňuje Goethe, postavil slabošskou a rovnostářskou civilizaci s hesly svobody a rovnosti. Budoucnost je podle Spenglera v síle. Je-li současnost kulturně málo plodná, musí tím víc bdít nad svými tradičními hodnotami, udržovat řád a vědomí povinnosti. Proti slabošskému Západu by se Německo mohlo spojit s barbarským, ale mladým a silným Ruskem. Kniha inspirovala britského historika Arnolda Toynbeeho (1889 – 1975) k jeho monumentálnímu životnímu dílu Studium historie. Ale i Sir Karl Poppera (1902 – 1994), který v díle Bída historismu brojí proti Spenglerovi. Při čtení Zániku Západu se nabízí srovnání se současným zánikem EU, Evropy a celých národů, včetně slovanského. Ztráta etnické identity je nezvratná. To dokazuje i fotografie z francouzského obchodního domu těchto dní: dvojjazyčné nazvání produktu (mléka) ve francouzštině a arabštině. Očekávám, že k dvojjazyčnému označení produktů obchodní centra brzy nabídnou i vzdělání pomocí citátů a přísloví. Dnes nabízím jedno arabské: Mít přináší bohatství, bohatství přináší zpupnost, zpupnost přináší válku, válka přináší chudobu, chudoba přináší pokoru, pokora mír. C’est la vie. Souhlasu netřeba.

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více