Jan Campbell: O čem se píše, ale málo (část 1)

Praha 20. září 2017

Neodpovím-li sám za sebe, kdo za mě odpoví? Ale odpovídám-li jen sám za sebe, jsem to ještě já? (Talmud, Pirkej Avot 6)

Slovo kabala se objevuje již v tanaitském období, zhruba od přelomu letopočtů až do uzavření Mišny (označující tu část ústní tradice právní povahy, která se netýká výkladu Písma –  hebrejsky מִשְׁנָה‎‎, aramejsky מתניתין‎‎), tj. zhruba do počátku 3. stol. n.l. Nemá nic společného s mystikou, jak si mnozí myslí. Termín, který nalézáme i v Talmudu (hebrejsky תַּלְמוּד‎‎), představujícímu soupis rabínských diskusí týkajících se židovského zákona a etiky, které židovská tradice považuje za směrodatné – Divrej kabala, neznamená slova kabaly, nýbrž označuje dvě části hebrejské Bible – proroky a spisy.  Slovo je odvozeno z kořene ק-ב-ל, respektive ze slova kibel (le-kabel), které znamená přijmout. Zakladatelé vědy o židovství (Wissenschafft des Judentums) Heinrich Graetz (1817 – 1891) a Leopold Zunz (1794 – 1886) se ke kabale stavěli odmítavě. Prvním vědcem, který se kabalou začal zabývat na vědecké úrovni bez předsudků, byl Gershom Scholem (1897 – 1982). Dnes lze tvrdit, že kabala není judaismu cizí, ale naopak je jeho integrální a živou součástí. Mezi nejznámější učence v českých zemích, kteří se jí zabývali kabalou, patří Maharal (1526 – 1609). Tento legendární vůdce golema, je v židovské literatuře vždy nazýván מהר״ל מפראג – Pražský Maharal. Dále na Krétě narozený a v Praze pohřbený rabín Josef ben Šlomo Delmedigo ((hebrejsky ישר מקנדיא‎‎, 1591 – 1655) a rabín Ješaja Horowitz( (hebrejsky ישעיה בן אברהם הלוי הורוויץ‎‎), autor spisu Šnej luchot ha-brit (Dvě desky smlouvy), který začal psát v Praze a dokončil v Jeruzalémě.

Ze čtyř světů, které se nazývají se Acilut (emanace), Beri’a (stvořené), Jecira (zformované) a Asija (učiněné), Acilut je nejvyšším, zcela duchovním světem. Nižší světy jsou odrazem Acilut (pečetnímu prstenu) a jsou podobny jeho otisku. Asija je svět nejnižší, materiální, ve kterém žijeme a konáme, včetně zpěvu. Ve většině synagog se recitují modlitby a písně, které mají svůj původ v mystice. Jednou z nejznámějších je Lecha dodi, píseň zkomponovaná kabalistou Šlomo ha-Levi Alkabecem. Zpívá se během pátečního soumraku. Proč se zmiňuji o kabale? Vím něco málo o ní. Kromě toho v těchto dnech obdrží prezident Zeman v USA od vlivné židovské organizace Gershon Jacobson Jewish Continuity Foundation vyznamenání: Bojovník za pravdu (Warrior for Truth). Nejenom pro prezidenta osobně může mít vyznamenání větší hodnotu než fotoshop s prezidentem Trumpem. Jeho chování se mi občas jeví jako chování blázna, který ale není blázen. Blázen je nejvyšší karta v kabale. Někdy se mi nabízí i srovnání s českým Honzou. Kráčí s holí a pytlem přes rameno, s malým psem, a má našlápnuto do propasti. Jako archetypu krajanství, příběhu o emancipaci a kolektivní identity, jak se traduje, je Bůh (k němu) milosrdný. Samozřejmě nevím, bude li Bůh milosrdný k prezidentům Trump a Zeman, a také českému Honzovi, až dojde na identitu.

USA – KLDR

Nechat vyhrožovat zničením celého národa beztrestně v dnešní době, napomíná jednání blázna, který ignoruje skutečnosti: 1) KLDR není signatářem smlouvy o omezení jaderných zbraní, 2) KLDR má s ČLR smlouvu o vzájemné vojenské pomoci, 3) na území Koreje byl tisk 300 let před Gutenbergem, celým jménem Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg (1400 – 1468), vynálezcem technologie mechanického knihtisku. Kromě uvedeného, prezident Trump ignoruje, nebo musí ignorovat možnost existence starých, ale použitelných zbraní, včetně chemických, možnost neexistence tzv. páté kolony v KLDR a mnoho dalšího. Je pochopitelné, že americké vládní a lobbyistické elity nemají ponětí o tom, že obě Koreje spojuje nacionalismus, patriotismus a ve své podstatě i sociální hierarchie. Vojenská rozhodnutí nepřipravuje vůdce Kim Čong-un, ale profesionální vojenská generalita. Rozhodnutí jsou zcela jistě kolegiální. Jsem hluboce přesvědčen, že mnozí američtí analytici nevědí, že státní znak KLDR je kompozice hydroelektrárny v blízkosti hory Pektu osvětlené rudou hvězdou a po stranách ležícími rýžovými klasy. A jaký význam mají jednotlivé části této kompozice, nebudou s pravděpodobností hraničící s jistotou být schopni vysvětlit ani absolventi univerzit. Již tento malý výčet by měl předmětem veřejné debaty nejenom v ČR a EU. Debata by vyjádřila alespoň snahu dokázat, že někdo z místních a evropských elit má selský rozum, a je ochoten si přiznat, že nebude schopný se přemístit na jinou planetu, kdyby se americké elity rozhodli KLDR bombardovat.

USA – ČLR

Připravuje se oficiální návštěva amerického prezidenta Trumpa v ČLR. Předpokládám, že poradce Národní bezpečnosti McMaster a ředitel pro asijský region Matt Pottinger navštíví Peking před prezidentskou návštěvou. Státní sekretář Ross, který se věnuje obchodní části, v kontextu hrozeb USA sankcemi ČLR jak ve spojení s KLDR, tak i finančně – obchodní sférou, nemůže být podle mého hodnocení akceptován čínský protokolem jako osoba, zodpovědná za návštěvu. John Kelly, šéf personálu Bíleho domu, si myslí, že Kushner nemůže být tou osobou organizující návštěvu. A to nehledě na jeho zásluhy o udržení kontaktů mezi vysokými americkými a čínskými úředníky v minulosti, a nehledě na jarní setkání Státního poradce Yang Jiechi (1950) s Jahed Kusherem. Proceduální a jiné otázky přinutí prezidenta Trumpa nechat dceru Ivanku a jejího manžela ve stínu návštěvy. Případně odtud mohou ovládat loutky na scéně. To indikuje i výrok pana Wang Yiwei, experta na mezinárodní vztahy Pekingské Renmin University: Kushner was facing increasing pressure in the US…Zájemci věřící více v obchod s ČLR s pomocí USA, nebo přes USA, mohou požádat o účast v návštěvě: https://www.commerce.gov/ChinaMission2017Application .

Co se týče kryptoměn hlavní bankéři USA jdou proti Bitcoin a dalším kryptoměnám podobně jako ČLR. Ke konci září t.r. musí být v ČLR ukončeny všechny transakce a akce ve spojení s kryproměnami. Rusko váhá a diskutuje o regulaci, protože hlasy spojující investice přes kryptoměnu, tudíž mimo sankční prostor, sílí. Evropské banky, jak jsem nedávno psal v jiném příspěvku, se rozhodly založit své kryptoměny v příštím roce. Bude proto zajímavé sledovat jejich vývoj jako takový, a samozřejmě i reakce ČNB. A aby toho nebylo málo: ČLR se rozhodla obchodovat s futures v renmimbi! Co to znamená, ať si každý sám domyslí. To se nezmiňuji o aplikaci blockchain, a jeho vlivu na celý bankovní sektor. Souhlasu netřeba.

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více