Nejsou pro vás výdajové paušály výhodné? Poradíme vám, jak přejít na daňovou evidenci

Praha 6. září 2017

Na základě novely o dani z příjmu došlo k zásadním úpravám v oblasti paušálních výdajů. Ačkoliv mohou podnikatelé využívající paušály znovu uplatňovat daňové slevy na děti nebo na manžela či manželku, pro mnohé z nich už nemusí být výhodné. Novela totiž značně snížila příjmy, na které mohou být paušály uplatněny. Řada podnikatelů tak zvažuje přechod na skutečné výdaje. „Za zdaňovací období roku 2017 si podnikatelé ještě mohou vybrat, zda uplatní výdaje podle starých pravidel s vyššími limity, nebo podle těch, která zavedla novela. Nicméně od roku 2018 už se budou muset řídit jen novým ustanovením. Pokud jim tyto podmínky nevyhovují, je vhodné se včas rozhodnout, zda nepřejít na skutečné výdaje. Ideálně ještě před podáním daňového přiznání za rok 2017,“ uvádí Andrea Kleinová, daňová poradkyně společnosti Crowe Horwath.

Paušální výdaje doposud využívá naprostá většina podnikatelů, kteří svou činnost vykonávají na základě živnosti. Pro řadu z nich je tato možnost lákavá především svou jednoduchostí a nižší administrativní náročností než při uplatňování skutečných výdajů. „Zatímco v případě skutečných výdajů je třeba vést standardní daňovou evidenci, jejíž součástí musí být všechny doklady o výdajích, u paušálů jsou výdaje stanoveny procentem z příjmu a není třeba doklady uchovávat,“ uvádí Kleinová. Výjimkou jsou však ti podnikatelé, kteří jsou plátci DPH. „I ti samozřejmě mohou paušální výdaje využívat, ale pokud platí DPH při nákupu, je jejich povinností vedení evidence a archivace tak, jak to stanovuje zákon o DPH,“ doplňuje Kleinová.

Paušální výdaje navíc nemusí být vhodné úplně pro všechny. Pokud mají podnikatelé vyšší příjmy, než je stanovená hranice, na níž mohou paušály uplatnit, může pro ně být podstatně výhodnější uplatňování výdajů ve skutečné výši. Stejně je tomu i v případě, že jejich reálné výdaje překračují částku, kterou by mohli odečíst v případě paušálů. Podle starého ustanovení platného závazně pro rok 2016 a dříve a dobrovolně pro rok 2017 je možné paušály využít na příjmy v maximální výši 2 miliony korun. Novela zákona tuto hranici však snížila na 1 milion korun. „Paušál je možné využít i při vyšších příjmech, než je stanoveno, ale je nutné počítat s tím, že lze uplatnit jen výdaje odvozené od mezní hranice příjmů,“ upozorňuje Kleinová. Úměrně horní hranici příjmů se samozřejmě snižuje i maximální výše paušálu. Ta se liší podle oboru podnikání a pohybuje se v intervalu od 30 do 80 %. Na druhé straně novela přinesla i výhodu v podobě možnosti znovu uplatňovat slevy na vyživované osoby –  děti, manželku či manžela, které při aplikaci starých pravidel není možno uplatnit.

Přechod z výdajových paušálů na daňovou evidenci

Za zdaňovací období roku 2017 ještě stát podnikatelům umožňuje rozhodnout se, zda uplatní výdaje dle starých pravidel, nebo podle novely o dani z příjmu. Od roku 2018 už ale pro všechny platí pouze nová ustanovení. „Ačkoliv se podnikatelům navrátily některé daňové slevy, razantní snížení hranice příjmu, na které lze paušály uplatnit, je pro mnohé důvodem pro změnu,“ uvádí Kleinová. Zároveň také upozorňuje, že by podnikatelé měli vzít do úvahy i fakt, že výše výdajů má vliv nejen na daň z příjmu, ale také na výši odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Pokud se podnikatelé rozhodnou, že v daňovém přiznání nově uplatní skutečné výdaje, měli by být připraveni na to, že je může čekat několik administrativních úkonů. Hlavní povinností je upravit základ daně z příjmu za předcházející období v případě, že evidují nespotřebované zásoby, nezaplacené faktury a pohledávky. „Pokud podnikatelé žádnou z těchto skutečností neevidují, mohou od nového roku na daňovou evidenci přejít snadno a úpravu základu daně provádět nemusí. Pokud však například evidují pohledávky z titulu neuhrazených faktur od svých zákazníků, musí upravit základ daně z příjmu, a to buď prostřednictvím řádného nebo dodatečného daňového přiznání v závislosti na tom, od kdy se pro změnu uplatňování výdajů rozhodli,“ uvádí Kleinová.

Jestliže podnikatelé chtějí přejít na daňovou evidenci od roku 2018 a k poslednímu dni předchozího roku (31. 12. 2017) evidují nějaké pohledávky, provedou úpravu základu daně již v řádném daňovém přiznání za rok 2017. „Podnikatelé musí počítat s tím, že pokud chtějí přejít na daňovou evidenci, musí i tyto pohledávky již zahrnout do daňového přiznání a zvýšit o ně základ daně z příjmu,“ uvádí Kleinová. Jestliže se pro přechod na daňovou evidenci rozhodnou až po skončení roku 2018 a ke konci roku 2017 evidovali nějaké pohledávky, musí obdobný krok učinit prostřednictvím dodatečného daňového přiznání za rok 2017. „Vzhledem ke zvýšení daňového základu je potřeba počítat i s vyšší vyměřenou daní z příjmu. Tu musí poplatník zaplatit nejpozději v termínu pro zaplacení daně z příjmu za rok, ve kterém ke změně dochází. V takovém případě mu nehrozí sankce,“ doplňuje Kleinová.

V souvislosti s dodatečným daňovým přiznáním je třeba podat také opravný přehled o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení. „Zatímco u přehledu pro zdravotní pojišťovnu není třeba změny uvádět, v případě přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení je třeba podat opravný přehled, a to nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se podnikatelé dozvěděli o změně výše vyměřovacího základu,“ upozorňuje Kleinová. Doplatek sociálního pojištění je pak třeba uhradit nejpozději do 8 dní ode dne, ve kterém přehled podali nebo podat měli.

Alena Mařasová

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více