9. ročník soutěže o značku – Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „ČESKÁ CHUŤOVKA 2017″

Praha 5. září 201

Žijeme jen jednou, a proto bychom si měli umět pokud možno každý okamžik života náležitě vychutnat.  Je  jistě  spousta  možností,   jak  toho   docílit,   nicméně  jednou  z  nejčastějších příležitostí, kterou má většina z nás plně ve svých rukách, je jídlo. Stalo se již módou pídit se po původu a složení potravin, ale ani sebezdravější potravina nikomu to pravé potěšení z jídla nepřinese,   pokud   není   zároveň   chutná.   Nehledě   na to,   že v našich  obchodech  nejsou standardně  nabízeny  nezdravé  potraviny – nezdravá mohou být jen množství, kolik jich kdo konzumuje. Co neškodí jednomu, nemusí být prospěšné druhému – to už je věc každého z nás, jak respektujeme vlastní potřeby a jak dbáme na svou životosprávu podle vlastních dispozic.

K  lepší orientaci při nákupu pak slouží spotřebitelům i tzv. značky kvality potravin. A jelikož chuť  potraviny  je jedním  z jejích  nejdůležitějších kvalitativních znaků  –  chuť nepochybně každou   potravinu   korunuje    –    má  také  své  vlastní  značky:   ČESKOU CHUŤOVKU a DĚTSKOU  CHUŤOVKU.   Obě  zákazníkovi   napoví,   že  potravina    pochází  od českého výrobce,    byla    vyrobena   na   území   České republiky  a  prošla   náročným   senzorickým  hodnocením   potravinářských   odborníků  či   dětí,  kterým   zachutnala natolik,  že se  jejich poroty  na    tom  většinově   shodly.   Což  zároveň   znamená,  že  oceněná   potravina   byla vyrobena   z  kvalitních  surovin  a šetrnou  technologií,   jinak se  totiž   vynikající  chuti  ani dosáhnout nedá.

Letošní již 9. ročník stále populárnější soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „ČESKÁ CHUŤOVKA“ a „DĚTSKÁ CHUŤOVKA“ svědčí o tom, že si obě značky již našly své pevné místo v povědomí výrobců a spotřebitelů, a to zejména díky tomu, že si na nic nehrají.  Česká chuťovka vznikla na základě spontánní iniciativy renomovaných potravinářských odborníků s cílem zviditelnit a podpořit právě ty české výrobce, kteří si na kvalitě a chuti svých poctivých potravin zakládají. Postupně tak přibývají příznivci obou značek jak mezi zákazníky, tak i mezi výrobci – od počátku obou soutěží již bylo uděleno českým potravinám 505 Českých chuťovek a 125 Dětských chuťovek, což už je docela pěkný výběr těch nejchutnějších českých dobrot. Odbornou úroveň a prestiž soutěže  podtrhuje odborná garance Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, která spojuje dlouholetou tradici s progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu, včetně potravinářského. Vedle ní je dalším odborným garantem i VOŠ, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ, kde budou na konci září probíhat i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. Odborným patronem soutěže je současně rektor VŠCHT prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA, která nemá u nás ani jinde obdoby, bude opět udělovat dětská porota složená z členů Dětské tiskové agentury, studentů 1. ročníku VOŠ, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ a žáků ZŠ Londýnská. Jen výrobky označené touto značkou se mohou chlubit tím, že si ji vysoutěžily v senzorickém testování přímo dětmi a odrážejí tak věrně dětské chuťové preference, což je důležitá informace nejen pro rodiče, ale i pro samotné výrobce. Kromě toho se organizátoři snaží propagací této značky podpořit zájem mladé generace o uplatnění v potravinářském průmyslu.

Letošní 9. ročník soutěže se opět koná pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha ministra zemědělství Mariana Jurečky. Nově udělila záštitu celému projektu také Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, která podle slov jejího předsedy senátora Miroslava Nenutila na tiskové konferenci uspořádané v Senátu 5. září „považuje projekt Česká chuťovka a Dětská chuťovka za další vhodnou a prospěšnou příležitost, jak podpořit české výrobce kvalitních, tradičních a chutných potravin v jednotlivých regionech, kteří si zaslouží větší zviditelnění, a proto se rozhodla mu poskytnout i svou podporu. Z dosavadních zkušeností je zřejmé, že stále více výrobců se do soutěže pravidelně vrací, přijali ji za svou a jsou oprávněně pyšní na svá ocenění přebíraná v důstojném prostředí Senátu. Existence obou značek také motivuje zákazníky k nákupu potravin od poctivých českých výrobců, kteří si zakládají na své pověsti.“

Uzávěrka přihlášek do letošní soutěže je 15. září. Slavnostní předávání ocenění se uskuteční 19. října opět v reprezentativní atmosféře historických prostor Valdštejnského paláce, sídle Senátu. Přítomní novináři tam i letos na základě vlastní ochutnávky předají třem z oceněných plaketu „Cena novinářů – Česká chuťovka 2017“ a již popáté bude také jedna výrazná osobnost českého potravinářství slavnostně poctěna titulem „Rytíř české chuti“. Organizátorem slavnostního předávání ocenění je Česká cesta – Via Bohemica, z.s.

Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam historicky všech úspěšných výrobců a oceněných potravin, lze nalézt na www.ceskachutovka.cz . Českou chuťovku je možné také sledovat na facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky od držitelů ocenění.

Generálním partnerem „České chuťovky“ je již tradičně skupina Ahold. Partnerem  soutěže je  i letos Hasičská vzájemná pojišťovna,  která opět připravila zvýhodněnou nabídku pojištění, jak pro soukromé pojištění účastníků soutěže, tak i pro pojištění jejich podnikatelských aktivit. Jako partner soutěže poskytne účastníkům soutěže také 15% slevu na pojištění soukromého majetku, odpovědnosti a pojištění úrazu. Pěti nejlépe hodnoceným účastníkům bude poskytnuta dle umístění 10% – 50% sleva na pojištění podnikatelských rizik.

Hlavním  mediálním  partnerem  celé  soutěže je  vydavatelství AGRAL s tituly Potravinářská revue,   Potravinářský  zpravodaj a   Řeznicko/uzenářské  noviny,   mediálními  partnery  jsou vydavatelství  RIX,   Regionální  televize  CZ,   FIRE  TV,  Hasičské čtení,  Hasičské  noviny, Gurmet a partnerem Dětské chuťovky pak je tradičně i Dětská tisková agentura.

Josef Sléha, SYMPEX GROUP s.r.o.,  tel.:222 948 052,  777 146 641,  e-mail: sleha@sympex.cz www.ceskachutovka.cz       www.facebook.com/ceskachutovka

ČESKÁ CHUŤOVKA – ZNAČKA, KTERÁ SI NA NIC NEHRAJE

 

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více