Erektilní dysfunkce má různá řešení, dokonalé dosažení erekce umožní penilní implantát

Praha 29. srpna 2017

Erektilní dysfunkce (ED) přímo neohrožuje pacienta na zdraví, může však výrazně zhoršit kvalitu jeho osobního života a může být i varovným signálem na skrytě probíhající závažné onemocnění. Nejčastější příčinou ED bývá cévní porucha, obvykle z důvodu dlouhodobě působícího vysokého krevního tlaku, cukrovky nebo vysoké hladiny krevních tuků.

 

MUDr. Lukáš Bittner   –    MUDr. Libor  Zámečník

Rizikovým faktorem pro vznik mnoha onemocnění je kouření. Vede k rozvoji změn hlavně cévní stěny a rozvoji aterosklerózy. V oblasti tenkých tepen penisu se  podílí na jejichpoškození, které vede, někdy záhy, někdy plíživě ke změnám, které se projevují poruchou erekce. Skoro třetina pravidelných kuřáků ve středním nebo vyšším věku trpí závažnou poruchou erekce. Jasnou souvislost uvedla studie 1.LF UK s názvem Vztah kouření a kardiovaskulárního rizika u mužů s erektilní dysfunkcí v české populaci[i], která uvádí, že už pouhé dvě cigarety denně mají na svědomí nedostatečné prokrvení mužských pohlavních orgánů a tím i zhoršenou erekci. Z dlouhodobého hlediska je užívání nikotinu a dalších škodlivých látek vznikajících při spalování tabáku nepříznivé i v otázce plodnosti.

„Ve studii se hodnotil vliv množství vykouřených cigaret na hladinu mužských pohlavních hormonů, krevních tuků, projevy kardiovaskulárního onemocnění. Zajímavé bylo hodnocení doby od zahájení kouření do projevů erektilní dysfunkce, až 30 let. Je otázkou, zda se muži báli svěřit lékaři, nebo se opravdu porucha erekce projevila až tak pozdě,“ uvádí MUDr. Libor Zámečník z Urologické kliniky VFN a 1.LF UK a současně odborník klinického centra ISCARE .

Jak léčit erektilní dysfunkci

Dobrou zprávou pro muže a jejich partnerky je, že erektilní dysfunkce se dá léčit. Možností je několik: perorálně podáváné léky, injekce do těla penisu, podtlakové pumpy pro dosažení erekce či penilní implantát, který je zdravotnickou pomůckou pro dokonalé dosažení erekce. Léčba pomocí penilního implantátu je určena všem pacientům, kteří trpí poruchou erekce s tzv. organickou příčinou a na které konvenční terapie pomocí tablet nebo injekcí do topořivých těles nezabírá.

Na klinice ISCARE, která jako jediná v ČR provádí implantace, vyjde zákrok zhruba na 250 000 Kč, což je o třetinu méně než v zemích západní Evropy. „Od března 2016 jsme v klinickém centru ISCARE implantovali 15 penilních protéz, 3 polotuhé a 12 nafukovacích. Všichni pacienti 2 týdny po operaci mají jen minimální omezení, po jednom měsíci jsou schopni plného nasazení včetně sportu a sexu. Ovládání implantátu je pro klienty velmi snadné, jsou schopni implantát používat po jedné schůzce s nácvikem,“ říká uvádí MUDr. Lukáš Bittner, lékař klinického centra ISCARE .

Implantáty se vyrábějí ve dvou základních typech. Nenafukovací (polotuhé) mají velmi jednoduché použití – pouhým ohybem penisu se nastaví poloha vhodná pro uskutečnění pohlavního styku. Je to dobrá volba pro muže s omezenou zručností, například při postižení prstů či jiných poruchách pohyblivosti. Implantace nenafukovací protézy je jednodušší zákrok vhodný pro závažně nemocné pacienty, pro které by byl delší výkon neúměrnou zátěží. Je také výrazně levnější než nafukovací varianta. Nevýhodou je trvalá erekce, která může být pro některé muže obtěžující, a častější pooperační bolesti, než si penis na tento stav zvykne.

Nafukovací (dvou- nebo trojdílné) implantáty jsou jednoduše ovladatelné malou pumpičkou umístěnou v šourku – muž jednoduše několika zmáčknutími naplní cylindry implantátu tekutinou, která je v rezervoáru umístěném v samotné protéze či jinde v těle, a tím dojde k erekci. Po pohlavním styku se implantát mechanicky vyprázdní uvolněním ventilu pumpičky a vymačkáním topořivých těles. Při použití nafukovacího implantátu dosahuje penis velmi dobré tvrdosti a jak při erekci, tak v klidu přináší přirozený pocit. Rozdíl od „zdravého“ penisu není schopna poznat ani většina partnerek. Nafukovací protéza je ale finančně náročnější Jedná se o komplikovanější operaci, která není vhodná pro muže mající více závažnějších onemocnění.

„Při rozhodování mezi typy implantátů je nutno zvážit celkový zdravotní stav pacienta, velikost penisu a šourku, prodělané operace v oblasti pánve, eventuálně rizika spojená se zvětšenou prostatou nebo podezřením na nádor prostaty (uvedená onemocnění je třeba vyřešit před implantací). Přihlédnout je třeba také k manuální zručnosti pacienta a jeho finančním možnostem – vzhledem k tomu, že zákrok není hrazen zdravotní pojišťovnou,“ uzavírá MUDr. Lukáš Bittner, lékař klinického centra ISCARE .

Více informací naleznete na www.penilni-implantaty.cz

Mgr. Jitka Novotná

[i] Do sledování zařazeno (10/2014 do 3/2017) 90 mužů kuřáků vyšetřených pro erektilní dysfunkci (ED) (věk 30–78 let, průměr 57,2 roku) s průměrnou spotřebou cigaret 1,4 –126 krabičkoroků (průměr 38,3). Posuzovány byly parametry související s kouřením (celkový počet cigaret, krabičkoroky, snaha o zanechání kouření, počet pokusů o zanechání kouření). Hodnocení bylo korelační. Závislosti mezi číselnými veličinami byly posouzeny pomocí korelačních koeficientů a bodových grafů. Závislosti mezi kategoriálními a číselnými veličinami byly posouzeny pomocí ANOVA F-testů a krabicových grafů.

 

Headline:    Kouření škodí erekci   –  Kuřáci se bojí jít s poruchou erekce k lékaři

Kouření tabáku (AKTIVNÍ I PASIVNÍ) negativně ovlivňuje velké množství pochodů v lidském těle a podílí se na změnách ve  složení krevních tuků, snižuje citlivost k inzulinu, vede k manifestaci inzulinové rezistence (může se rozvinout v cukrovku). Tyto změny v metabolismu, ve spojení s vysokým tlakem, jsou jedním z důvodů dvojnásobného kardiovaskulárního rizika (KV) u kuřáků. Rizikové faktory KV onemocnění (obezita, vysoký tlak, špatná výživa, cukrovka, snížená hladina testosteronu) vedou k projevům sexuální dysfunkce. Zásadním rizikovým faktorem KV onemocnění je také kouření. Skoro třetina pravidelných kuřáků ve středním nebo vyšším věku trpí závažnou poruchou erekce.

Jasnou souvislost uvedla práce z roku 2016, jejíž autoři prozkoumali 83 článků týkajících se tohoto tématu.

Uvádí se, že už pouhé dvě cigarety denně mají na svědomí nedostatečné prokrvení mužských pohlavních orgánů a tím i zhoršenou erekci.

Z dlouhodobého hlediska je užívání nikotinu a dalších škodlivých látek vznikajících při spalování tabáku nepříznivé i v otázce plodnosti.

Chemické látky obsažené v cigaretách poškozují kardiovaskulární systém, který je pro zachování správné a udržitelné erekce důležitý. Jednotlivé cévy se postupem času zužují a tím dochází ke snížení průtoku krve v nich a následné neschopnosti dosáhnout erekce.

Již 10 cigaret denně zvyšujeme pravděpodobnost výskytu poruchy erekce o třetinu a v případě vykouřených 20 cigaret riziko narůstá dokonce o 45 %.

Hlavní rizika a negativní dopady kouření se skrývají v plíživém nástupu problémů, které se objevují až ve středním a vyšším věku. Po 10 letech pravidelného kouření se mohou objevit první známky poruchy erekce, ale i mnohem dříve, jako celá řada dalších nemocí spojených s pravidelným užíváním cigaret.

Průzkum v ČR

Do sledování bylo zařazeno (v období 10/2014 do 3/2017) 90 mužů kuřáků vyšetřených pro poruchu erekce  – erektilní dysfunkci  (ED) (věk 30–78 let, průměr 57,2 roku) s průměrnou spotřebou cigaret 1,4 –126 krabičkoroků (průměr 38,3). Jednalo se tedy o skupinu poměrně silných a dlouholetých kuřáků.

Pacienti byli vyšetřeni fyzikálně, laboratorně a dotazníkem IIEF-5, kardiovaskulární riziko bylo vypočteno mezi kardiology obecně přijímaným systémem SCORE. Posuzovány byly parametry související s kouřením (celkový počet cigaret, krabičkoroky, snaha o zanechání kouření, počet pokusů o zanechání kouření). Hodnocení bylo korelační. Závislosti mezi číselnými veličinami byly posouzeny pomocí korelačních koeficientů a bodových grafů. Závislosti mezi kategoriálními a číselnými veličinami byly posouzeny pomocí ANOVA F-testů a krabicových grafů.

Výsledky: 

Silná korelace byla prokázána mezi spotřebou cigaret, teddy tzv. krabičkoroky a hodnocením dotazníku IIEF-5 (hodnotí se stupeň poruchy erekce), střední korelace byla zastižena mezi dobou kouření a hladinou testosteronu, obdobně jako mezi testosteronem a krabičkoroky. Při hodnocení KV rizika pomocí SCORE byla jasná korelace mezi krabičkoroky a hodnotami SCORE, stejně jako mezi SCORE a hladinami testosteronu. Dále středním stupněm korelace souvisejí krabičkoroky a projevy ischemické choroby srdeční, vysokého tlaku a cukrovky.  Korelace byla zastižena také mezi krabičkoroky a hladinou celkového, LDL a HDL cholesterolu. Naopak nebyl prokázán vztah mezi hodnocením IIEF-5 a obvodem pasu, BMI. Doba mezi počátkem kouření a pacienty prvními příznaky ED je v průměru až 30 roků. Pacienti udávali v 62,2 % snahu o zanechání kouření, největší skupina vykazovala dva a více pokusů o zanechání kouření.

Závěr:

Výsledky prokazují závislost mezi kouřením a vybranými rizikových faktorů KV onemocnění a vlivů působících ED. Jednalo se o první fázi mužů kuřáků ze skupiny s ED a KV rizikem. Projekt bude dále pokračovat a porovnávat skupinu nekuřáků s projevy ED.

 

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více