Skupina HARTMANN investuje do budoucnosti

Heidenheim, Německo 28. srpna 2017

V prvních šesti měsících roku 2017 dosáhla skupina HARTMANN, vedoucí mezinárodní výrobce a  dodavatel  zdravotnických prostředků, tržeb ve výši 1 006,8 milionů eur, a překročila tak hodnotu dosaženou v minulém roce o 3,4 %. Je to poprvé, kdy se skupině během prvního pololetí roku podařilo překonat hodnotu jedné miliardy eur.

Podle očekávání byl růst ve druhém čtvrtletí mírnější, mimo jiné také kvůli změnám v sortimentu, které souvisejí s momentálním zaváděním nových produktů na trh v rámci segmentu péče o inkontinenci. Kvůli investicím do růstu, které se odrazily zejména ve vyšších nákladech na prodej a marketing a dále vyšším cenám surovin a nákladům spojeným s regulací, dosáhl zisk před zdaněním (EBIT) hodnoty 65,4 mil. eur (v předchozím roce: 68,6 milionu eur). Konsolidovaný čistý zisk skupiny ve výši 45,4 milionů eur je nicméně na stejné úrovni jako v loňském roce (45,3 milionu eur).

„Investujeme do strategických projektů, jako je diagnostika Veroval®, které jsou zásadní pro budoucí pozici našich obchodních segmentů,” komentuje tyto výsledky Generální ředitel Andreas Joehle   a dodává: „Kvůli těmto investicím jsme připraveni akceptovat dočasný pokles své ziskové marže. Kromě toho máme pevné finanční zázemí, které nám umožňuje realizovat cílené akvizice, jak například jasně ukazuje naše nedávno úspěšně dokončené převzetí společnosti Lindor ve Španělsku a Portugalsku.“

Růst v divizích hojení rány a prevence infekcí

Společnost HARTMANN zvýšila svůj obrat na všech prodejních trzích. V Evropě skupina dosáhla růstu o 2,7 %, ke kterému přispěl i obrat v Německu nadprůměrným růstem 4,1 %. V zemích mimo Evropu rostl obrat o 8,5 %, mimo jiné také díky pozitivnímu vlivu směnných kurzů. Organického růstu jsme dosáhli především v Africe, Asii a Oceánii.

Podíl tří základních zdravotnických segmentů na celkovém obratu skupiny HARTMANN za prvních šest měsíců roku 2017 dosáhl hodnoty 78,8 % a byl generován především inovativními koncepty péče   a diagnostiky.

V segmentu Hojení ran rostl prodej o 5,7 % na 224,4 milionů eur, obzvláště k tomu přispěl koncept Hydroterapie a na míru vyráběné jednorázové sety pro ošetřování ran. Nová řada diagnostiky Veroval®, uvedená na trh v druhém čtvrtletí roku, se těšila vysokému zájmu našich zákazníků z lékárenského prostředí a přispěla tak k růstu v oblasti Osobní péče o zdraví.

Segment Péče o inkontinenci dosáhl obratu 319,5 milionů eur, což představuje stejnou úroveň, jako v minulém roce. Silný růst obratu produktu MoliCare Mobile do značné míry vykompenzoval pokles obratu u klasických produktů od střední až po těžkou inkontinenci. Společnost Lindor, kterou skupina HARTMANN získala 30.června 2017, bude k prodeji tohoto segmentu přispívat od počátku třetího čtvrtletí tohoto roku.

V segmentu Prevence infekcí vzrostl obrat o 5,3 % na 249,7 milionů eur. K tomuto růstu přispěly strategické iniciativy zaměřené na zlepšování dodržování pravidel hygieny v oblasti dezinfekce rukou a povrchů.

Segment Ostatní aktivity skupiny dosáhl růstu prodejů o 3,7 % na 213,2 milionů eur.

Solidní EBIT i přes nárůst investic a rostoucí ceny surovin 

I když obrat měl spolu přes růst výroby a úspory nákladů v oblastech logistiky a výroby na výsledek pozitivní vliv, byl realizován nadprůměrný nárůst nákladů v oblasti prodeje a marketingu. Na finanční výsledek měl také negativní dopad tlak na prodejní ceny, rostoucí ceny surovin a zavádění nové legislativy o zdravotnických prostředcích, což celkově znamenalo, že návratnost čistého zisku (která dosáhla úrovně 6,5%) byla nižší, než v minulém roce (7,0 %).

Finanční pozice je nadále pevná

Z důvodu financování akvizice společnosti Lindor poklesla čistá finanční pozice skupiny na -18,4 milionů eur. S ohledem na dobrý vývoj likvidity společnosti očekáváme návrat do kladných čísel do konce tohoto roku. V porovnání s výsledkem dosaženém v polovině roku 2016, vzrostl poměr dluhů skupiny k vlastnímu kapitálu na 57,4 %.

Počet zaměstnanců se v téměř nezměnil

Ke konci první poloviny roku dosáhl počet zaměstnanců skupiny HARTMANN celosvětově hodnoty 10 519, což je o 147 více v porovnání s koncem předchozího roku. 

V oblasti prodeje a zisku je mírný růst stále dosažitelný

Skupina HARTMANN stále očekává, že v letošním roce – tak, jak je uvedeno ve zprávě z roku 2016 – bude dosaženo mírného růstu tržeb a také mírného nárůstu čistého zisku. Předpokládá však, že
v případě některých surovin nebude v druhé polovině roku negativní vývoj cen pokračovat. Navíc zavádění legislativy o zdravotnických prostředcích přinese další výzvy v podobě výdajů k regulačním tématům, která nás budou provázet od druhé poloviny roku a dále.

www.hartmann.cz

Irena Malá

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více