Odborná porota vybrala vítěze celostátního kola „Soutěže o nejlepší projekt“ společnosti Wienerberger

Praha 10. srpna 2017

Prvního srpnového dne se sešla odborná porota v Centru stavebního inženýrství v Praze a vybrala nové vítěze již 8. ročníku „Soutěže o nejlepší projekt“ pro studenty středních průmyslových škol stavebních.

Celkem 129 studentů z 20 středních průmyslových škol stavebních z celé ČR se přihlásilo do „Soutěţe o nejlepší projekt“, kterou pořádá společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. s cílem podporovat tyto studenty a stavební obory. Sítem 1. školního soutěţního kola prošlo celkem 80 studentských prací, které postoupily do 2. celostátního soutěţního kola. Odborná porota sloţená z doc. Ing. Františka Kulhánka, CSc. z Katedry konstrukcí pozemních staveb ČVUT Praha, Ing. Iva Petráška a Ing. Roberta Blechy ze spol. Wienerberger cihlářský průmysl a. s., Ing. Víta Jirkovského a Rudolfa Pruse ze spol. Tondach Česká republika a. s. a zástupců mediálních partnerů soutěţe, hodnotila 42 projektů v kategorii „projekt rodinného domu“ a 36 prací v kategorii „projekt občanské stavby“. 16 prací se také ucházelo o speciální ocenění za pouţití střešní krytiny Tondach. Po důkladném zváţení nakonec porota stanovila pořadí projektů na prvních 3 místech a vybrala vítěze speciálního ocenění Tondach v obou kategoriích.

V kategorii určené pro studenty 3. ročníků („projekt rodinného domu“) zvítězila Andrea Bočánková z VOŠ a SPŠ Volyně, 2. místo obsadila Tereza Mušková ze SŠS Třebíč a na 3. místě se umístil Martin Čermák ze SPŠS Valašské Meziříčí. Speciální ocenění společnosti Tondach získala práce Tomáše Tatarina ze SPŠS Opava. Vítězem mezi studenty 4. ročníků (kategorie „projekt občanské stavby“) se stal Jiří Smudek ze SPŠS České Budějovice, 2. místo patří Anně Bortlíkové ze SPŠS Ostrava a na 3. místě skončila Amálie Ţurková ze SPŠS Opava. Speciální ocenění společnosti Tondach získala práce Pavla Čecha ze SPŠS Brno.

„U soutěţních projektů jsme hodnotili hlavně technickou a grafickou úroveň zpracování dokumentace, celkové prostorové a funkční řešení díla, originalitu stavebně-technického řešení a rozsah vyuţití výrobků firem Wienerberger a Tondach při konstrukčním řešení projektu,“ uvedl Ing. Ivo Petrášek, člen poroty za společnost Wienerberger.

Vítězové celostátního kola obdrží za 1. místo 10.000 Kč, za 2. místo 5.000 Kč, za 3. místo 3.000 Kč a studenti, jejichţ projekty byly vybrány v rámci speciálního ocenění společnosti Tondach, získají 5.000 Kč v obou soutěţních kategoriích. Školy vítězných studentů budou odměněny finančně a získají také 30 vstupenek na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2017, který se koná od 19. do 23. září 2017 na výstavišti v Praze – Letňanech a i letos zde na stánku společnosti Wienerberger proběhne slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola.

Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích je největším výrobcem pálených cihel v ČR. Po převzetí společnosti Tondach se stala také největším výrobcem 2

keramických střešních krytin u nás. Její portfolio na trhu v ČR nyní zahrnuje zdicí systém Porotherm a Keratherm, obkladové a lícové cihly Terca, keramickou dlažbu Penter a pálenou střešní krytinu Tondach. Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., je součástí nadnárodního koncernu Wienerberger Ziegelindustrie AG, který představuje největšího světového výrobce cihel a současně lídra v produkci pálených střešních krytin v Evropě.

Více informací na www.wienerberger.cz

 a www.tondach.cz.

www.porotherm.cz/soutez_skoly

Ing. Vladimír Bažant

 

Ukázky oceněných prací:

Andrea Bortlíková, 1. místo v kategorii „projekt rodinného domu“

Tereza Mušková, 2. místo v kategorii „projekt rodinného domu“

Martin Čermák, 3. místo v kategorii „projekt rodinného domu“ 3

Tomáš Tatarin, speciální ocenění spol. Tondach v kategorii „projekt rodinného domu“

Jiří Smudek, 1. místo v kategorii „projekt občanské stavby“

Anna Bortlíková, 2. místo v kategorii „projekt občanské stavby“

Amálie Žůrková, 3. místo v kategorii „projekt občanské stavby“

Pavel Čech, speciální ocenění spol. Tondach v kategorii „projekt občanské stavby“

 

 

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více