ABB: tvorba růstové dynamiky

Curych, Švýcarsko 21.července 2017

  • Příjem celkových a základních zakázek vzrostl o 3 %1; příjem zakázek byl vysoký ve všech regionech
  • Tržby vzrostly o 1 %
  • Provozní zisková marže EBITA2 ve výši 12,4 %; toto čtvrtletí ji oslabily ceny komodit a určitá nadměrná kapacita
  • Čistý zisk 525 milionů USD
  • V peněžním toku z provozních činností ve výši 467 milionů USD se projevilo načasování motivačních plateb
  • Čistý provozní kapitál jako procento z tržeb činil 14,1 %, ročně to je o 90 základních procentních bodů méně
  • Aktivní řízení portfolia: dne 6. července dokončena akvizice společnosti B&R, ve třetím čtvrtletí se uskuteční převzetí části společnosti KEYMILE, která se zabývá komunikací

„Ve druhém čtvrtletí společnost ABB Group pokračovala v tvorbě růstové dynamiky a naše cíleně zaměřené úsilí přináší výsledky. Nárůst zakázek probíhal v celé šíři portfolia a ve všech regionech,“ uvedl generální ředitel ABB Group Ulrich Spiesshofer. „Naše digitální nabídka ABB Ability, která patří k předním na trhu, se rozvíjí a začíná přispívat k růstu.“

„Provozní výsledky v divizích Energetika a Průmyslová automatizace byly v tomto čtvrtletí výborné. V divizích Elektrotechnické výrobky a Robotika a pohony se postupně zlepšily ziskové marže, divize však ve druhém čtvrtletí nedokázaly plně vyrovnat nepříznivý vliv cen komodit a nadměrné kapacity,“ uvedl Ulrich Spiesshofer. „Třebaže jsme spokojeni s růstovou dynamikou, zejména s dvouciferným nárůstem zakázek v divizi Robotika a pohony, nadále se pevně soustředíme na další zlepšování provozní produktivity a nákladové základny.“

„Úspěšné dokončení akvizice B&R a předání našeho nejnovějšího projektu větrné námořní elektrárny Dolwin 2 jsou příklady ukázněné realizace naší strategie Next Level.“

Finanční ukazatele za 2. čtvrtletí 2017 Změna
v milionech USD, pokud není uvedeno jinak 2. čtvrtletí 2017 2. čtvrtletí 2016 USD Srovnatelné vyjádření1
Příjem zakázek 8 349 8 316 0 % +3 %
Tržby 8 454 8 677 -3 % +1 %
Provozní zisk EBITA2 1 042 1 120 -7 % -5 %3
     vyjádřeno jako % z provozních tržeb 12,4 % 12,9 % -0,5 procentního bodu
Čistý zisk 525 406 29 %
Základní zisk na akcii (USD) 0,25 0,19 30 %4
Provozní zisk na akcii2 (USD) 0,30 0,35 -15 %4 -11 %4
Peněžní tok (cash flow) z provozních činností 467 1 082 -57 %

 

Finanční ukazatele za 1. pololetí 2017 Změna
v milionech USD, pokud není uvedeno jinak 1. pololetí 2017 1. pololetí 2016 USD Srovnatelné vyjádření1
Příjem zakázek 16 752 17 569 -5 % 0 %
Tržby 16 308 16 580 -2 % +2 %
Provozní zisk EBITA2 1 985 2 071 -4 % -2 %3
     vyjádřeno jako % z provozních tržeb 12,3 % 12,5 % -0,2 procentního bodu
Čistý zisk 1 249 906 38 %
Základní zisk na akcii (USD) 0,58 0,42 39 %4
Provozní zisk na akcii2 (USD) 0,58 0,64 -9 %4 -6 %4
Peněžní tok (cash flow) z provozních činností 976 1 334 -27 %

Krátkodobý výhled

Makroekonomický a geopolitický vývoj naznačují smíšenou situaci s pokračující nejistotou. Některé makroekonomické indikátory ve Spojených státech zůstávají kladné a očekává se pokračování růstu v Číně. Celkový globální trh je nadále poznamenán mírným růstem a zvýšenou nejistotou, například v souvislosti s Brexitem v Evropě a geopolitickým napětím v různých částech světa. Výsledky společnosti budou nadále ovlivňovány cenami ropy a vývojem měnových kurzů. Vzhledem k těmto skutečnostem a pokračující transformaci ABB očekáváme, že rok 2017 bude přechodovým rokem.

1 Míra růstu zakázek, běžných zakázek, tržeb a zásob zakázek je uvedena ve srovnatelném vyjádření (upravená v místních měnách o akvizice a odprodeje aktiv). Míra růstu se v tabulce uvádí v USD.

 2 Veličiny mimo GAAP viz „Supplemental financial Information and definitions“ v příloze Q2 2017 Financial Information k této tiskové zprávě na www.abb.com.

3 Ve stálé měně (bez úpravy o změny v obchodním portfoliu).

4 Míra růstu zisku na akcii se počítá pomocí nezaokrouhlených hodnot. Srovnatelný provozní zisk na akcii je uveden ve stálé měně (v měnových kurzech roku 2014 a bez úpravy o změny v obchodním portfoliu).

Společnost ABB

ABB (ABBN: Six Swiss Ex) je lídr a průkopník v oborů elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, průmyslové automatizace a energetiky. Zákazníci ABB pocházejí z odvětví energetiky, průmyslu, dopravy a infastruktury z celého světa. V návaznosti na více než 125 let tradice inovací společnost ABB dnes tvoří budoucnost průmyslové digitalizace a je hybnou silou energetické a čtvrté průmyslové revoluce. ABB působí ve více než 100 státech a má přibližně 132 000 zaměstnanců. www.abb.com

Jiří Böhm, Tomáš Vrána

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více