Lze současně topit i chladit za jedny peníze a ještě ušetřit?

Praha 12. července 2017

Topit, případně chladit v rozlehlých výrobních či administrativních objektech nebo rodinných domech, s sebou nese jasný požadavek investorů: šetřit na provozních nákladech. Využití tepelných čerpadel je prvním krokem. Jsou ekologická a přinášejí nemalé úspory energie. Druhým krokem je užití chladicího modulu VESKOM CM jako příslušenství k dodávaným tepelným čerpadlům. Modul umožňuje vyrábět chladicí vodu o teplotě až 6 °C nezávisle na tom, zda potřebujete současně vyrábět i topnou vodu, a to za jedny provozní náklady. V případě chlazení části domu se odebrané teplo může použít k vytápění jiné části domu, k ohřevu teplé vody, bazénu nebo se použije k regeneraci vrtů, a tudíž zvýšení topného faktoru tepelného čerpadla v následujícím zimním období.

Jedná se o kompaktní zařízení o velikosti tepelného čerpadla, které obsahuje všechny potřebné komponenty, jež by se jinak musely na místě instalovat a montovat individuálně na stěny, strop apod., což zásadně usnadňuje a zkracuje průběh montáže strojovny, a zvyšuje její estetické hodnoty. Pokud uvažujete ve svém domě „jen“ např. se stropním chlazením, pak je možné využít menší a levnější variantu chladicího modulu zvanou VESKOM CMP. Tato varianta umožňuje vyrábět chladicí vodu v teplotě od 14 °C výše, v závislosti na požadavcích stropního chlazení v domě.  Jedná se o ještě kompaktnější zařízení, které je možné zavěsit na stěnu vedle tepelného čerpadla. Samozřejmostí je, že oba typy modulů jsou vybaveny řízením komunikujícími s regulací tepelného čerpadla. Oba typy tak díky své skladnosti zaberou ve vaší technické místnosti pouze minimum místa a přitom zajistí maximální tepelný komfort uvnitř vašeho domu nebo ve větších objektech.

„Jsme organizací s vlastním projektovým oddělením, kde naši specialisté navrhují systémy, které ve výsledku jsou technicky inovativní a některá technická řešení máme i patentově chráněná. Jako příklad bych uvedl výsledek práce Ing. Pavla Libory, který se svými kolegy vymyslel kompaktní řešení chladicího modulu. Strojovna s tepelným čerpadlem a tímto modulem je schopna vyrábět chlad i teplo současně. Řešení umožňuje efektivní využití jednoho zdroje s výsledkem dvou rozdílných nositelů energie. A kde se toho dá využít? Například v horkých dnech můžete systémem chladit váš dům a zároveň ohřívat teplou vodu nebo vodu v bazénu. Je to jen jednoduchý příklad, využití je daleko širší. A tím nejdůležitějším efektem je, že teplo a chlad vyrábíte za velice nízkých provozních nákladů (úspory 60 – 80 %) oproti standardním řešením,“ říká Ing. Václav Kahoun, vedoucí obchodního oddělení tepelná čerpadla společnosti Veskom.

Výhody chladicího modulu VESKOM CM

  • kompaktní samostojné provedení
  • jednoduchá instalace ke každému tepelnému čerpadlu typu země – voda
  • komunikace s regulací tepelného čerpadla
  • možnost vytápění a chlazení v objektu zároveň
  • maximální úspora provozních nákladů na chlazení v objektu
  • automatická volba mezi pasivním a aktivním chlazením na základě aktuálního stavu geotermálních vrtů:

– pasivní chlazení = ochlazování chladicí vody pro objekt médiem ve vrtech bez potřeby spuštění kompresorového okruhu tč

– aktivní chlazení = chladicí voda do objektu je vyráběna kompresorovým okruhem tč, přičemž vyrobené teplo je využito buď pro ohřev teplé vody, bazénové vody, topný systém nebo regeneraci vrtů

  • samostatné výhody pro chladicí a topný okruh

Příklad z praxe

Administrativní budova a prodejní plocha stavebnin DEKTRADE byla dokončena v listopadu 2014 a byly v ní premiérově instalovány chladicí moduly VESKOM CM. Když se investor rozhodoval, zda jít v připravovaných projektech cestou tepelných čerpadel, hrála důležitou roli nejen rozloha budovy, ale i moderně architektonicky pojatý styl objektu.

V případě využití tepelných čerpadel vzduch-voda by došlo k narušení venkovní fasády budovy, což bylo nežádoucí. I to byl jeden z faktorů, který vedl k řešení systémem země-voda, který představuje ideální způsobe, jak ve velkém objektu vyhovět všem požadavkům na topení a chlazení. Nezanedbatelná byla i ekologičnost celého řešení, díky níž je možné spořit na provozních nákladech nových objektů.

V samotném objektu se topí pomocí teplovzdušných jednotek. Aby bylo zajištěno vytápění a chlazení administrativní budovy, prodejní plochy a také ohřev teplé užitkové vody, byly instalovány do strojovny tři stroje a premiérově sestrojené chladicí moduly. Firma Veskom dodala zdroj tepla a chladu a zároveň provedla na místě montáž strojovny včetně rozvodů. Zdrojem primární energie pro tepelná čerpadla je dvacet hlubinných vrtů, každý o hloubce 105 metrů vystrojených čtyřtrubkovou sondou.

Jednotlivé okruhy jsou samostatně svedeny do dvou venkovních šachet a páteřním potrubím následně do strojovny tepelných čerpadel, která je ve druhém nadzemním podlaží budovy. Na regulaci zdroje tepla a chladu se podílí jak ekvitermní regulace samotných tepelných čerpadel, tak inteligentní relé umístěné v chladicích modulech. Jak pro vytápění, tak i pro chlazení je v tomto případě využito možnosti kaskády. Odebrané teplo z budovy je pak pomocí chladicích modulů uloženo do primárného okruhu a pomáhá tak rychlejší regeneraci hlubinných vrtů a zvýšení topného faktoru tepelných čerpadel. Nejen u moderních prosklených objektů je to ideální způsob, jak v interiéru redukovat vliv počasí.

A tak zatímco jižní část budovy si bude žádat začít chladit, na severní straně se dále může vytápět. Zajistit oba požadavky současně je pro chladicí modul VESKOM CM samozřejmost.

Obr. Tepelné čerpadlo s chladicím modulem. Foto Veskom

Obr. Chladicí modul VESKOM CM. Foto Veskom

Více informací na: www.veskom.cz nebo na www.facebook.com/www.veskom.cz

Zdroj: komunikační agentura SETEVA

Dana Samková

 

 

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více