Studenti Univerzity Pardubice získali ceny za přínos ve výzkumu léčiv

Pardubice, 27. června 2017

Jak mohou látky obsažené ve žlutých květech 28vlaštovičníku pomoci v boji proti rakovině? Jak zlepšit proces výroby léků na astma? Nebo jak lépe zacílit účinky vybraných protizánětlivých léků v organismu? Tři studenti Univerzity Pardubice si vedle magisterského titulu odnesli z promoce cenu za nejlepší diplomovou práci v oboru farmaceutické chemie. Cenu společnosti Pfizer jim v pátek 23. června předal děkan Fakulty chemicko-technologické, profesor Ing. Petr Kalenda, CSc.

„Spolupráce s farmaceutickým sektorem je pro nás důležitá, a to jak z hlediska budoucího profesního uplatnění studentů, tak i co se týká vědeckého výzkumu. Ceny pro nadané absolventy jsou zároveň motivací k jejich další badatelské práci,“ vysvětluje proděkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prof. Ing. Petr Mošner, Dr. „Při výběru oceněných prací zohledňujeme jejich přínos k řešení aktuálních problémů a možnosti dalšího využití poznatků v oblasti výzkumu a vývoje moderních léčiv,“ dodává prof. Mošner.

Univerzita Pardubice a farmaceutická společnost Pfizer v České republice podepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci v říjnu 2015. Spolupráce se týká studijního programu farmakochemie a biotechnologií. Jde o obory, které se zabývají výzkumem a procesem výroby léčiv. Zároveň se zaměřují na hledání nových látek, které by bylo možné využít pro medicínské účely. Každý rok ocení společnost Pfizer tři nejlepší práce v magisterském a tři v bakalářském studiu. Mezi studenty rozdělí finanční odměnu ve výši třicet tisíc korun.

Důležitost propojení výzkumu s praxí zdůrazňuje i ředitel společnosti Pfizer v České republice Pavel Sedláček: „S Univerzitou Pardubice spolupracujeme již dva roky a jsme rádi, že můžeme přispívat k rozvoji oborou a podporovat mladé vědce v jejich práci. Celosvětově spolupracuje naše společnost s více než 250 univerzitními a vědeckými partnery a patříme k největším investorům na poli výzkumu a vývoje inovativních léků. Jenom v roce 2015 jsme investovali do výzkumu a vývoje nových léků 15,7 procent našich celosvětových obratů.“

V rámci magisterského studia letos odborná komise ocenila práci Lucie Paloušové, Jana Konečného a Štěpánky Vlasákové. Na podzim získají Cenu společnosti Pfizer také tři nejlepší práce z bakalářského studia.

Ceny společnosti Pfizer v roce 2017 získali:

Lucie Paloušová za diplomovou práci „Recyklovatelný katalyzátor pro asymetrickou Henryho reakci na bázi derivátu imidazolyl-imidazolidinonu“ ve studijním programu Chemie, studijním oboru Organická chemie. Vedoucím diplomové práce byl doc. Ing. Pavel Drabina, Ph.D.

Jan Konečný za diplomovou práci „Studium interakce mezi α-cyklodextrinem a konjugátem prednisolon – poly(ethylenglykol)“ ve studijním programu Chemie a technologie materiálů, studijním oboru Technologie organických specialit. Vedoucím diplomové práce byl doc. Ing. Pavel Drabina, Ph.D.

Štěpánka Vlasáková za diplomovou práci „Využití průtokové cytometrie při studiu protinádorové aktivity vybraných isocholinových alkaloidů“ ve studijním programu Speciální chemicko-biologické obory, studijním oboru Bioanalytik. Vedoucí diplomové práce byl RNDr. Radim Havelek, Ph.D.

Jana Běhalová

 

 

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více