Návrh na zrušení části vyhlášky o odměně a náhradě exekutora

Praha 13. června 2017

Dnes byla skupinou senátorů podána ústavní stížnost, která navrhuje zrušení části novely vyhlášky ministerstva spravedlnosti o odměňování soudních exekutorů, kterou byla snížena odměna a náhrady soudních exekutorů. Novela účinná od 1. dubna tohoto roku snižuje u řízení, kde vymáhaná částka jistiny nepřekračuje 10 000 Kč odměnu a náhrady soudních exekutorů o 1/3.

Hlavním důvodem, proč jsem se za podpory skupiny senátorů rozhodl podat návrh na zrušení části novely je, že se domníváme, že takto razantní snížení tarifu povede k ohrožení vymahatelnosti práva v České republice. Po snížení tarifu bude financování exekuční činnosti pro jednotlivé exekutorské úřady neúnosné do té míry, že budou nuceny činnost ukončit. Toho jsme byli svědky v roce 2016, kdy svou činnost ukončilo 13 exekutorů. Podle našich informací je v současnosti 22 úřadů z důvodu dlouhodobého nezájmu neobsazeno. To v konečném důsledku bude mít nepříznivý dopad na vymahatelnost práva v České republice jako základního atributu právního státu.

 Je důležité připomenout, že to, o čem zákon hovoří jako o odměně exekutora je potřeba vnímat nikoli jako zisk exekutora, který plyne pouze pro jeho potřeby. Odměna exekutora slouží k financování fungování celého úřadu.

 Důležitým faktem je rovněž to, že odměna exekutora je hrazena z vymožené částky povinným. V případě, že dlužník nemá majetek, popř. je na něj vedeno více exekucí a dluh se nepodaří vymoci, je tato odměna nulová.

 Ministerstvo spravedlnosti vycházelo při přípravě novely vyhlášky z analýzy, která pracovala s tzv. modelovým exekutorským úřadem, který výrazně zkresloval ekonomiku skutečných exekutorských úřadů, a na kterém ministerstvo demonstrovalo potřebu snížení tarifu. Tímto úřadem byl zvolen úřad v Praze, jehož modelový nápad případů však ve skutečnosti reprezentuje pouze 3 % reálných exekutorských úřadů v České republice, a proto na takovém příkladu nelze postavit analýzu, která má sloužit k obhajobě takto razantního snížení tarifu.

 Vzhledem k tomu, že exekutoři vykonávají pravomoc, která na ně – jako na podnikající fyzické osoby – byla přenesena státem, patří odměna a náhrada nákladů mezi regulované ceny. Regulace ceny však nesmí zapříčinit, že výkon exekuční činnosti bude trvale neudržitelný, nebo bude mít dokonce likvidační následky. Tyto likvidační účinky přitom sám ministr spravedlnosti Robert Pelikán připustil, když uvedl, že pokud by počet exekutorských úřadů klesl na polovinu, neohrozilo by to vymáhání práva.

Jiří Oberfalzer, senátor

Kontakt pro média: Miroslav Cvanciger, +420 725 715 397

Eva Davidová

 

 

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více