Zelení – Vyloučení veřejnosti z povolování staveb by posílilo korupci

Praha  7. června  2017

Zelení senátoři chtějí v Senátu zabránit přijetí novely stavebního zákona, který v dubnu přijala Sněmovna. Vadí jim především pozměňovací návrh, který omezil účast veřejnosti na povolovacím řízení.  Podle aktuální novely nebudou moci spolky zasahovat do správního řízení, ale budou se moct vyjadřovat pouze k řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Správní řízení se přitom významně nezrychlí, protože se nesnížil počet úřadů, které musí ke stavbám vydat stanovisko.

„Novela selhává v tom, že nedokáže řízení zrychlit, protože neomezuje účast dotčených orgánů v řízení a omezuje přitom pouze účast veřejnosti,“ uvedl předseda Zelených Matěj Stropnický. Neopodstatněné omezení účasti veřejnosti v řízeních zásadně omezuje občanská práva, aniž by to mělo významný vliv na urychlení procesu rozhodování o stavbách“, dodává.

 „Účast veřejnosti v rozhodování je žádoucí, neboť má pozitivní dopad na kvalitu vydávaných rozhodnutí. Zároveň působí protikorupčně. Přítomnost občanů ve správních řízeních a dalších procesech činí tato jednání transparentnější a omezuje možnost „nadstandardních“ dohod mezi úředníky a investory,“ uvedl senátor Ladislav Kos. Občané často upozorňují na to, co později potvrdí soudy. Vyloučení občanských spolků z rozhodování o stavbách by zároveň zásadním způsobem otevřelo dveře korupci. Umožňuje totiž investorům snáze ovlivňovat utajená úřední rozhodnutí.

Je potřeba říct, že se nejedná jenom o spolky, které mají u veřejnosti občas pověst těch, kdo zdržují některé stavby. Jedná se o veškerou účast veřejnosti, tedy o jakéhokoli jednotlivce, který bydlí v blízkosti nějaké hypotetické stavby. To znamená návrat před rok 1989.

Zelení podporují původní vládní záměr novelizace stavebního zákona, který měl být realizován dle principu „jeden úřad, jedno rozhodnutí, jedna žaloba“. Tento záměr měl zajistit efektivnější přípravu, povolování i realizace staveb a tím zkrátit nepřiměřeně dlouhé lhůty ve vydávání stavebních rozhodnutí. Vláda se však nebyla schopna na jeho podobě dohodnout a nakonec schválila návrh, který zadané řešení nesplňuje.

Milan Deutsch

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více