Cena Francouzsko-české obchodní komory za mimořádný přínos bilaterálním obchodním vztahům

Praha 7. června 2017

  • Francie je nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky bez společné hranice
  • V ČR působí 497 francouzských firem, které zaměstnávají přes 64 tisíc zaměstnanců
  • Cena Francouzsko-české obchodní komory se v roce 2017 udílí ve 4 kategoriích: Technologická inovace, Podnikatelský inkubátor, Úspěch českých MSP ve Francii a Český design ve Francii
  • Slavnostní vyhlášení proběhne ve středu 14. června 2017
  • Cena FČOK je součástí 4. ročníku Týdne Francie

Druhá největší ekonomika v Evropské unii, šestá největší na světě, nejvýznamnější obchodní partner České republiky bez společné hranice nebo země s 30% růstem přijatých zahraničních investic za poslední rok. Všechna tato pozitivní čísla hovoří o Francii a její atraktivitě. Proniknout na francouzský trh není nijak snadná a rychlá záležitost, ovšem některým českým firmám se tento krok podařil, na francouzském trhu působí, dávají práci tamním lidem a uspěly s expanzí do zahraničí ve všech ohledech. Právě tyto příběhy chce zviditelnit Cena Francouzsko-české obchodní komory (FČOK), a dát tak dalším společnostem příklad k následování a povzbudit je. Právě teď je ten nejvhodnější okamžik pro rozvoj spolupráce a vstup na Francouzský trh.

„Francie může být zdrojem inspirace i v oblasti infrastruktury – lidské pro oblast školství a vzdělávání, infrastruktury dopravní nebo legislativní, například francouzský kariérní řád může být zajímavým vzorem“ je přesvědčen Constantin Kinský, předseda Francouzsko-české obchodní komory.

Opačným směrem, tedy z Francie do České republiky, proudí již tradičně investice. Francie je pátým největším investorem v zemi, nejvíce peněz směřuje do průmyslu a nových technologií. I mezi těmito podniky se najdou firmy, jejichž nápady a nasazení vynikají nad ostatními. Na cenu za technologickou inovaci byly nominovány francouzské společnosti, které vynaložily značné prostředky na rozšíření výroby o nejnovější technologie, na robotizaci nebo na výzkumné centrum.

Čtvrtá kategorie se věnuje středním firmám, které se rozhodly pro vstup na český trh skrze podnikatelský inkubátor FČOK. Ten od svého založení v roce 2008 nabídl pomoc formou obchodníka na částečný úvazek, poskytnutí poštovní adresy, pracovního zázemí nebo třeba založení a vedení pobočky již více než stovce firem. Některé z nich český trh s pomocí obchodního týmu FČOK otestovaly, ale rozhodli se zde dále nerozvíjet. Jiné naopak založily českou dceřinou společnost, nadále zde podnikají a některé dokonce Prahu využívají jako základnu pro další expanzi do střední či východní Evropy.

Mapa Prahy pro všechny milovníky Francie

Druhým velkým projektem Francouzsko-české obchodní komory v rámci Týdne Francie je mapa Prahy pro milovníky Francie, která odlehčenou formou představuje většinu pražských podniků s francouzskými produkty nebo charakterem. Na mapě obyvatelé Prahy nebo i náhodní návštěvníci mohou objevit restaurace, kavárny, vinotéky, obchody, ale také instituce.

Více informací na www.tydenfrancie.cz

O Francouzsko-české obchodní komoře

Francouzsko-česká obchodní komora, založena v březnu 1996, sdružuje více než 300 členských společností a je platformou pro rozvoj francouzsko-české komunity, obchodních a kulturních vztahů obou zemí a zároveň podporovatelem myšlenky jednotné Evropy. Pro členské společnosti i veřejnost pořádá tým FČOK debatní obědy, tematické kluby a konference, kulturní a společenské akce nebo sportovní turnaje a tréninky. Za celý rok 2016 přišlo na akce FČOK 4600 hostů. Obchodní oddělení FČOK poskytuje poradenství a širokou paletu služeb českým a francouzským firmám, které chtějí začít podnikat na novém trhu. Služeb obchodního oddělení na podporu podnikání využije každoročně více než 80 firem. FČOK je členem CCI FI, sítě 115 francouzských obchodních a průmyslových komor v zahraničí.

Více informací na www.ccft-fcok.cz

Linda Salajková, Milan Deutsch

 

CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

Slavnostní předání Ceny FČOK : středa 14. června 2017

Francouzsko-česká obchodní komora v letech 2008 a 2009 vyhlásila a udělila ceny společnostem a osobnostem za nejkvalitnější projekty v oblasti společenské odpovědnosti. V roce 2014 bylo jako hlavní téma vybráno odpovědné, transparentní a inovativní čerpání evropských fondů, v roce 2015 spolupráce podniků se středními odbornými školami nebo učilišti a inovace v oblasti středního odborného vzdělávání.

V roce 2017 udělí Francouzsko-česká obchodní komora „Cenu za mimořádný přínos v oblasti francouzsko-českých ekonomických vztahů“. Hlavním cílem Ceny FČOK je představit příklady společností, kterým se podařilo najít a následně i realizovat pozoruhodná a inovativní řešení a uspět na zahraničním trhu. Příběhy francouzských firem, které přispěly k rozvoji českého trhu a českých firem, které měly odvahu vstoupit na trh francouzský, se snad stanou zdrojem inspirace pro další podniky.

Ceny Francouzsko-české obchodní komory jsou součástí 4. ročníku Týdne Francie, festivalu věnovanému ekonomice, kultuře a gastronomii.

 

Roland Galharague – velvyslanec Francie v České republice

Drazí přátelé,

již čtvrtý ročník Týdne Francie, který se letos uskuteční v Praze od 14. do 25. června 2017, má jasný cíl: zdůraznit důležitost vztahů, které se rozvíjejí mezi Francií a Českou republikou v oblasti hospodářství, kultury i francouzského „umění žít“. Tyto společné momenty nám umožní poznat některé nejvýznamnější tvůrce těchto vzájemných vztahů, ať už z řad podnikatelů nebo umělců. Zároveň budeme společně, Francouzi a Češi, svědky některých slavnostních událostí – mám na mysli především Předání Cen Francouzsko-české obchodní komory v oblasti ekonomických vztahů, ale také neformální a přátelská setkání, kterými budou například Francouzský trh nebo Den hudby. Tento jedinečný týden vám zároveň umožní objevit francouzské a frankofonní kavárny, bary, restaurace, obchody a kulturní instituce v Praze. Ať už jsou vaše preference jakékoliv, rádi vás přivítáme všude tam, kde bude čtvrtý ročník Týdne Francie oslavovat francouzsko-české přátelství.

Constantin Kinský, předseda  Francouzsko-České obchodní komory

Drazí přátelé,

v letošním roce se dočkáme čtvrtého ročníku Týdne Francie. Čtyři roky, to už je téměř tradice!

V otevřeném a nestálém světě, v čase „tvořivé destrukce“, jak uvádí Schumpeter, je letošní rok význačný důležitými volbami, které podněcují debaty v obou našich zemích – i jinde – , debaty, které budou trvale směřovat politiky, zatímco je Evropa zmítána mezi odstředivými a dostředivými silami.

Naší rolí, jakožto podnikatelů, je respektovat a podporovat odstředivé síly, pokud jsou legitimní, demokratické a efektivní. Jsou jimi „princip subsidiarity“, „dekoncentrace“, „decentralizace“ či „rozpočtování s nulovým základem“, jelikož umožňují dát do pořádku zastaralé nebo neefektivní praktiky a politiky, zvláště týkají-li se poslání a fungování veřejné moci. Naší rolí je také omezit dostředivé síly pouze na principy, které stojí v základech našeho společného úspěchu: volný pohyb zboží, služeb a osob uvnitř ubránitelných hranic, ve spravedlivém a bezpečném společném prostoru, sdílení prostředků a harmonizace norem tam a pouze tam, kde dávají smysl… Adaptace projektu společenství našich zemí a Evropy bude možná a životaschopná pouze tehdy, bude-li respektovat, regulovat a řídit složitou rovnováhu mezi těmito kohezivními a expanzivními silami, tedy pokud bude ukotvena v  umění žít pospolu, které ji legitimuje a obohacuje.

Týden Francie tudíž není pouhopouhý „týden obchodu“: oslavujeme především toto umění společného soužití, k němuž jsme tolik připoutáni a které je zároveň podmínkou a smyslem naší podnikatelské práce. Právě proto zahrnuje program Týdnů Francie nejen akce s cílem propagace francouzských produktů a služeb, ale také politická témata s debatami dotýkajícími se otázek dopravní infrastruktury, bohaté kulturní události a oslavu významných úspěchů, pokud jde o firemní inovace. Také proto Týden Francie spojuje síly a iniciativy našich společností se silami Ambasády, Business France, Francouzského institutu a četných francouzských a českých partnerských firem a institucí.

Chtěli bychom, aby byl Týden Francie přizpůsoben obrazu těch, pro něž koneckonců pracujeme, generacím Y a Z, jež jsou budoucími občany a již současnými spotřebiteli: štědrými, otevřenými, důvěřivými, podnikavými a zodpovědnými…

Domácí trh nás všech, to je Evropa. A Evropa je především úchvatnou společnou aspirací a až posléze komplexem institucí, pravidel a zemí. Doufáme, že bude Týden Francie příležitostí ke sdílení této aspirace a můžeme díky tomu vsadit na společnou a bezpečnou budoucnost.

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více