Grand Opening nových škol Kids&Us & Jazyková škola Kids&Us, pro děti od jednoho roku, otevírá nové pobočky

Praha 1. června 2017

Kids&Us je již etablovaným brandem ve výuce angličtiny pro děti od jednoho roku. Master franchisu do České republiky přivezl Miroslav Pešta. V roce 2014 byla otevřena první škola v Praze – Malešicích. V květu a červnu letošního roku přibudou další tři školy. Jejich slavnostní otevření pro veřejnost a možnost zápisu do kurzů bude zahájeno Grand Openingem, a to 24. Května v Kids&Us Nové Butovice, 31. Května v Kids&Us Vršovice, 06.června v Kids&Us Modřany. Celkem se tedy jendá o čtyři školy nabízející výuku anglického jazyka přirozenou metodou, jako se děti učí mateřský  jazyk. Výuka probíhá formou kroužků jednou za týden po škole či školce. Jedná se o metodu, kterou před třinácti lety objevila, rozvinula a formou franchis dále propaguje Španělka Natàlia Perarnau. Metoda Kids&Us respektuje spontánní proces učení jazyka a přistupuje k výuce angličtiny, jako by se jednalo o mateřský jazyk dítěte. To tak prochází stejnými přirozenými fázemi jako při učení mateřštiny, poslechem, porozuměním, mluvením, čtením a psaním. Učí se na základě příběhů. Každý kurz má svého hrdinu. V současnosti funguje 375 škol v 9 zemích světa, a to ve Španělsku, Andoře, Itálii, Francii, Portugalsku, Česká republice, Mexiku, Belgii a Maroku, kde se podle této metodiky učí anglicky již  téměř 115 000 žáků.

“První školu jsme otevřeli v září 2014 a dnes máme již kolem 150 žáků,” uvádí Barbora Veselá, ředitelka projektu Kids&Us v ČR. “V součastné době v průběhu května a červena otevíráme další tři školy, aby byla výuka dostupnější. Do pěti let máme v plánu oteření okolo 30ti dalších škol, ať už vlastních nebo ve formě franchis. Rodina Kids&US chce podpořit možnosti českých dětí v konkurenčním prostředí globálního světa,” dodává Barbora Veselá.

“Když se děti narodí, jsou předurčeny k tomu, aby se naučily mluvit tak přirozeně, jako například ptáci jsou předurčeni k tomu, aby se naučili létat,” uvádí Natàlia Perarnau, zakladatelaka konceptu Kids&Us.

V Kids&Us se děti rozvíjí v angličtině ruku v ruce s postavičkami jednotlivých kurzů. Pro děti tak je snadné nalézt k těmto postavám vztah, a to nejen díky jazyku, ale také díky přirozené schopnosti vidět a chápat svět kolem sebe s velkou mírou fantazie. Jedná se o ucelený výukový program. Metoda Kids&Us je unikátní i tím, že je kontinuální. Dívky i chlapci mohou do Kids&Us přijít už jako 1 roční děti a zůstat až do 18 ti let. Pracují s materiály, které jsou rok za rokem, úroveň za úrovní v souladu s jejich dovednostmi v konkrétní fázi jejich rozvoje. Díky tomu dokáže metoda dobře stanovit studijní cíle.  Metoda Kids&Us je efektivní v tom, že respektuje přirozený spontánní proces osvojování si jazyka a přistupuje k výuce angličtiny, jako by se jednalo o mateřský jazyk dítěte. Každý kurz má svoje příběhy, svého hlavního hrdinu ve věku jako žáci, který prožívá jim blízké životní situace. To dětem umožňuje se se svými hrdiny ztotožnit a přilnout k nim skrze nový jazyk. Děti se v „Kids” neučí: nejsou diváky, ale malými herci. Díky bohaté interakci, opakování a emočním podnětům se u nich vytváří potřeba se aktivně vyjadřovat. Metoda Kids&Us je podpořena překrásnými výukovými materiály  vytvořenými týmem pedagogů, metodologů, lingvistů, skladatelů, textařů a grafiků týmu Kids&Us. Navíc mají děti každodenní kontakt s angličtinou díky poslechu CD a mnoha dalším aktivitám, jejichž účelem je rozvinout a obohatit jejich jazykové dovednosti. Díky tomu po čase velmi dobře rozumí a mluví bohatým jazykem.

 

V Kids&Us jsou všichni učitelé speciálně vyškolení, aby dokázali vyučovat v souladu s danou metodikou. Kromě průběžného školení jsou učitele také pravidelně hodnoceni, aby byla zaručena vysoká kvalita hodin. V případě pedagogických pracovníků, kteří nejsou rodilými mluvčími anglického jazyka, tito prochází náročnými testy tak, aby byla garantovaná vynikající úroveň jejich znalostí. Kromě jazykových dovedností je navíc kladen velký důraz na náklonnost učitelů k dětem a vlohy pro práci s nimi.

www.kidsandus.cz

Mgr.Kateřina Goroškov

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Grand Opening Kids&Us školy v České republice:

24. 05. Kids&Us Nové Butovice – Petržílkova 3a/2835, 158 00 Praha13 – Stodůlky od 10:00 a 16:00

31.05. Kids&Us Vršovice – Náměstí Svatopluka Čecha 1350/5 od 10:00 a 16:00

06.06. Kids&Us školy Modřany – Československého exilu 36/2175, 143 00 Praha 12  od 10:00 a 16:00

 

Miroslav Pešta

Vystudoval mezinárodní vztahy na VŠE v Praze. V roce 2010 založil společnost Archimedes Inspiration a.s. a začal se věnovat oboru výuky cizích jazyků, především angličtiny. Zakladatel a spolumajitel jazykové školy Stories, která je určena pro dospělé. (www.stories.cz) ? Iniciátor a spolumajitel projektu a aplikace Mooveez – English with movies (Angličtina s filmem) (www.mooveez.cz). Metodika Mooveez vychází z myšlenky, že učit se cizí jazyk skrze film je nejen zábavné, ale i efektivní. Mooveez je produktem společnosti Archimedes Inspiration, a. s., která se vlastní i progresivní jazykovou školu Storiesˇ. Aplikace s původním názvem Movies for iPad byla s ohledem na plánovaný vstup na zahraniční trhy nově přejmenována na Mooveez – English with movies. Projekt “Mooveez – English with movies” (Angličtina s filmem) z dílny českého startupu získal v Londýně prestižní ocenění ELTons, které uděluje British Council nejlepším řešením pro výuku angličtiny. Za svou mobilní aplikaci pro tablety si odnesl vítězství v hlavní kategorii “Digitální inovace”. 2. června 2016 v Londýně vyhlásila British Council ve spolupráci s organizací Cambridge English Language Assessment vítěze mezinárodní soutěže ELTons (ELT – English Language Teaching). Jedná se o jedinou mezinárodně uznávanou cenu, udělovanou výjimečným projektům na poli výuky angličtiny. Je udělována celkem v šesti kategoriích a cenu za rok 2016 v kategorii „Digitální inovace“ si odnesla společnost Archimedes Inspiration za svůj projekt Mooveez.Spolumajitel Master franchizy Kids&Us pro Českou republiku, kterou přivedl do ČR v roce 2014 s cílem ovlivnit celou jednu generací dětí, dát jim šanci na nový start do života a vybudovat 30 škol po celé České republice. Všechny projekty patří pod křídla společnosti Archimedes Inspiration a.s., ve které je pan Pešta předsedou představenstva. Otec 3 dětí, které všechny plynule hovoří anglicky.

Kids&Us děti učí angličtinu přirozeným způsobem, a to už od jednoho roku jejich věku. Metoda Kids&Us respektuje spontánní proces učení jazyka a přistupuje k výuce angličtiny, jako by se jednalo o mateřský jazyk dítěte. To si tak prochází stejnými přirozenými fázemi jako při učení mateřštiny: poslechem, porozuměním, mluvením, čtením a psaním. Učí na základě příběhů. Každý kurz má svého hrdinu, který je ve stejném věku jako žáci a prožívá stejné životní situace jako oni. To dětem umožňuje se se svými hrdiny ztotožnit, a přilnout k nim skrze nový jazyk. Děti v Kids&Us jsou aktéry příběhů, nejsou pouhými diváky. Díky bohaté interakci, opakování a emočním podnětům u nich vytváří škola potřebu se aktivně vyjadřovat. Používá vlastní výukové materiály vytvořené týmem pedagogů, metodologů, lingvistů, skladatelů, textařů a grafiků. Kids&Us metodika je kontinuální – propracovaná od jednoho roku až do osmnácti let. Děti dochází na hodiny „po škole nebo po školce“ jako do kroužku. Přesto jim Kids&Us metoda zaručuje každodenní kontakt s angličtinou a díky tomu po čase velmi dobře  rozumí a mluví bohatým jazykem s autentickou výslovností. Cesta školy Kids&Us je učení i mino učebny a to prostřednictvím příběhů, rodinných her, mobilních aplikací v angličtině, divadélek, kurzů vaření pro děti atd. Jedná se o revoluční metodu ve výuce jazyků. Kids&Us zahájila svoji činnost v roce 2003 třemi školami v Barceloně ve Španělsku. Následně odstartovala svoji mezinárodní působnost, v letech 2011. V průběhu let se škola rozrostla do počtu více jak 375 center v 8 zemích světa (Španělsko, Itálie, Francie, Belgie, Andora, Mexiko, Portugalsko, Maroko, Česká republika) a společně s Kids&Us se anglicky učí více 115 000 žáků. V Praze je otevřena škola v Malešicích od roku 2014. Do pěti let je v České republice v plánu otevřít 30 škol  Kids&Us.

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více