Kouzlo nechtěného: Nekuřácké prostory startují na Světový den bez tabáku

Praha 30. května 2017

Po mnohaletém projednávání vstoupí ve středu 31. 5. 2017 v platnost zákon o veřejných prostorách bez kouře. Kouzlem nechtěného je tento den od roku 1988 Světovým dnem bez tabáku.

Vedoucí Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. považuje termín zákona „protikuřácký“ za mylný. „Jmenuje se Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (č. 65/2017 Sb.). Na jeho třiceti stranách se kouření věnuje sotva 10 procent, je to však důležitý krok ke kontrole tabáku na úrovni civilizovaných zemí. Tam, kde platí, jej podporuje naprostá většina populace, a to včetně kuřáků,“ říká prof. Eva Králíková.

Důvod, proč jeho schválení tak dlouho trvalo, je podle prof. Králíkové zřejmý. Klesne totiž o několik procent prodej cigaret – někteří kuřáci kouřit přestanou, protože tohle byla poslední kapka, ostatní kouření omezí, protože musí s cigaretou ven a méně mladých kouřit začne (podle průzkumu Fakulty sociálních věd UK by 20 % kuřáků nikdy nezačalo, kdyby se v restauracích tenkrát nekouřilo). „Kromě výrobců cigaret ale všichni ostatní vydělají. Jak pohostinský průmysl (76 % české dospělé populace nekouří a nechodili do některých restaurací právě kvůli kouři), tak zdravotní pojišťovny, o samotných kuřácích nemluvě,“ vysvětluje prof. Králíková, jejíž pracoviště vydalo spolu s dalšími organizacemi informační leták (viz příloha a www.tabakapravo.cz) s doplňujícími informacemi k novému zákonu.

První Centrum pro závislé na tabáku bylo založeno při III. interní klinice 1. LF UK a VFN a od začátku roku 2005 je po plnou pracovní dobu vyhrazeno kuřákům. Prošlo jich tudy více než 6000. Spolu se Společností pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT) pomohli lékaři a sestry centra k založení více než 40 podobných pracovišť po celé ČR, kde zatím léčí kuřáky ve vymezeném čase. Ve spolupráci s Českou lékařskou komorou, Českou asociací sester a Českou lékárnickou komorou vyškolí zaměstnanci centra v léčbě závislosti na tabáku každý rok stovky lékařů, sester i lékárníků a také slouží průběžně jako konzultační a školící pracoviště všech zdravotnických profesí.

„Přestat kouřit není jednoduché – bez pomoci se to povede jen asi pěti kuřákům ze sta, intenzivní léčba má ale až pětinásobnou úspěšnost. Pomoc mohou kuřáci hledat ve více než 40 centrech pro závislé na tabáku, ve zhruba 150 poradenských centrech v lékárnách či u svých lékařů, případně zavolat Národní linku pro odvykání kouření 800 350 000. Všechny kontakty najdete na webu Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku www.slzt.cz,“ doplňuje prof. Králíková s tím, že závislost na tabáku je samostatnou diagnostickou jednotkou. Podle 10. verze Mezinárodní klasifikace nemocí WHO existuje několik diagnóz týkajících se užívání tabáku. Jednou z nich je např. F17.2 (poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku, syndrom závislosti) nebo Z58.7 (expozice pasivnímu kouření).

Odborníci zdůrazňují, že účinná léčba existuje a měla by být nabízena a dostupná všem pacientům podobně jako je to samozřejmé i v případě jiných nemocí. Léčba zahrnuje krátkou intervenci v běžné klinické praxi a intenzivní léčbu, tedy intervenci spolu s farmakoterapií. Jedná se dokonce o jednu z ekonomicky nejvýhodnějších intervencí v medicíně.

Jak je léčba kuřáka úspěšná a jak konkrétně probíhá? „U pacientů našeho centra je hodnocena roční abstinence, validizovaná oxidem uhelnatým ve výdechu. První screeningová návštěva trvá zhruba hodinu, zahrnuje základní klinická vyšetření a hodnocení závislosti na nikotinu, ale i např. Beckovu škálu deprese a další. Druhá návštěva je většinou dvouhodinová intervence a končí doporučením farmakoterapie, protože pacienty jsou většinou kuřáci silně závislí – kolem 6 bodů na desetibodové škále. Kontrolní návštěvy zaberou kolem 30 minut. Průměrně pacient navštíví centrum šestkrát během ročního sledování,“ vysvětluje Eva Králíková. Úspěšnost Centra je vzhledem k intenzivní léčbě vysoká a byla oceněna jako špičková – celkově je to 39 %. U necelých 10 % pacientů, kteří neužívali léky, se pohybuje kolem 16 %, u farmakologicky léčených (po jakkoli dlouhou dobu) je to 44 %. Základními léky první linie je vareniklin, náhradní terapie nikotinem a bupropion. U pacientů, kteří vydrží užívat léky kolem půl roku, je úspěšnost kolem 70 % (více viz graf 1). Jak lékařka dále připomíná, publikací minulého týdne v impaktovaném časopise je analýza pacientů s depresí: čím více příznaků deprese v době kouření, tím významnější zlepšení po roce abstinence (viz graf 2).

Sestry i lékařky, které v Centru pro závislé na tabáku 1. LF UK a VFN odnaučují lidi kouřit, mají praxi na špičkových světových pracovištích včetně Nicotine Dependence Centre na Mayo Clinic v americkém Rochesteru, podle jehož vzoru bylo také pražské centrum koncipováno a s nímž má stálou spolupráci, společné publikace i mezinárodní projekty. Sestry spolupracují s Mezinárodní společností sester v onkologické péči (www.isncc.org) a Centrum pro závislé na tabáku je centrem excelence pro kontrolu tabáku pro sestry východní Evropy (Maďarsko, Slovensko, Slovinsko a Rumunsko). Dalším ze současných grantů je projekt Horizont 2020 „TB&Tobacco” – léčba závislosti na tabáku u pacientů s tuberkulózou v Nepálu, Bangladéši a Pákistánu, vedený týmem univerzity v Yorku, UK (viz http://www.york.ac.uk/healthsciences/research/public-health/projects/tb-tobacco/). Česká republika je díky Centru zapojena také do mezinárodní sítě nekuřáckých nemocnic – Health Promoting Hospitals http://www.ensh.org/, v češtině http://www.slzt.cz/nekuracke-nemocnice. „V rámci těchto projektů vyškolily sestry centra téměř 500 svých kolegyň ve VFN v krátké intervenci u kuřáků. Tým centra má každoročně řadu publikací, vždy několik v impaktovaných časopisech,“ uzavírá výčtem odborností členů odvykacího týmu v Centru pro závislé na tabáku 1. LF UK a VFN prof. Eva Králíková.

KOUŘENÍ…..info

Petra Klusáková, DiS.

O Světovém dni bez tabáku

Od roku 1988 jej vyhlašuje WHO – Světová zdravotnická organizace. Letošní podtitulem je heslo: Tabák brání rozvoji.

Více o letošním ročníku na: http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2017/event/en/

Tým Centrum pro závislé na tabáku 1. LF UK a VFN v Praze

MUDr. Zuzana Adamčeková, lékařka

Bc. Vladislava Felbrová, sestra

Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., lékařka

Stanislava Kulovaná, sestra

Mgr. Iveta Nohavová, sestra, distanční spolupráce

MUDr. Alexandra Pánková, lékařka

MUDr. Lenka Štěpánková, PhD., lékařka

MUDr. Kamila Zvolská, PhD., lékařka

Graf 1

Zdroj: Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz MU, Brno

Graf 2

Pozn: Graf je ke stažení v pdf na:

https://link.springer.com/article/10.1007/s12160-016-9869-6?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorAssignedToIssue

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více