Bezpečnost – Odpovědnost – Solidarita

Praha, 24. května 2017

Dne, 24. 5. 2017, se konala historicky první tisková konference politického hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA (BOS).

Tiskovou konferenci pořádala ústřední rada hnutí s cílem informovat prostřednictvím médií veřejnost o vzniku hnutí a jeho základních programových cílech. Konference se zúčastnili předseda hnutí, Ing. Jaroslav ŠTEFEC, CSc., první místopředseda Ing. Miloš Janda a místopředsedkyně hnutí, JUDr. Ivana RYGÁLOVÁ.

Jako politické hnutí jsme se rozhodli oslovit občany ČR, prosadit program hnutí a vstoupit do poslanecké sněmovny. Rozhodnutí vzešlo z mnoha diskusí s našimi kolegy, bývalými i současnými příslušníky ozbrojených sil, bezpečnostních sborů, členů různých profesních a zájmových klubů a spolků, jako jsou profesionální a dobrovolní hasiči, záchranáři a další spolky a sdružení.

https://youtu.be/TD1q4ki7EFY

Našimi základními prioritami jsou:

  • podpora opatření k zajištění spolehlivé ochrany a obrany územní celistvosti a svrchovanosti České republiky jako základního předpokladu vnější i vnitřní bezpečnosti naší země a jejích občanů,
  • posilování vzájemné odpovědnosti politiků, státních orgánů a občanů za řádné fungování státu a stav společnosti,
  • prosazování a důsledné uplatňování principů solidarity a spravedlnosti ve vztazích mezi občany a mezi občany a státem.

Máme už dost chaosu, který ovládl v uplynulých letech naši politickou, ekonomickou a bezpečnostní scénu. Nelíbí se nám systematická a promyšlená likvidace armády ČR, policie, záchranné služby, nelíbí se nám lhaní politiků, vymýšlení pseudoproblémů, maskujících skutečné úmysly a kroky vládnoucích garnitur bez ohledu na stranickou příslušnost. Odmítáme skryté podřizování ČR cizí moci, obáváme se hrozeb plynoucích z nelegální migrace a mezinárodního terorismu, ze stále viditelnějšího působení islamistických fanatiků na území naší vlasti.

Odmítáme vysílání českých vojáků na nesmyslně předražené zahraniční mise za situace, kdy není zajištěna ani minimální obrana obyvatel ČR a nejsou zajištěny ani naše státní hranice. Trváme v této věci na důsledném uplatňování znění Severoatlantické smlouvy o NATO. Odmítáme také trpně sledovat podřizování zbytků české armády německému velení ve jménu vytváření jakési evropské „superarmády“, jak se o to pokouší současné vedení ministerstva obrany. Požadujeme vytvoření funkčního systému státní podpory obranného a bezpečnostního průmyslu ČR tak, abychom byli schopni efektivně pokrýt potřeby českých ozbrojených sil a bezpečnostních sborů českými výrobky.

Domníváme se, že stát musí sloužit nám, občanům, a chránit nás v současné složité době. Máme právo žít svobodně ve svobodné zemi, nestrachovat se o své životy a o životy našich dětí, nestrachovat se o svůj majetek. Jako občané ČR máme právo na důstojný a bezpečný život v naší společné zemi, máme právo žít zde v bezpečí a v míru. Uvědomujeme si však také svou odpovědnost vůči státu a povinnost se na naší ochraně aktivně podílet.

Naším cílem je posílení suverenity, důvěryhodnosti a bezpečnosti České republiky jak mezi občany, tak na mezinárodní úrovni.

Je na čase vzít svůj osud do vlastních rukou!

 

www.hnutibos.cz

 

 

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více