Stavební spoření ještě nikdy nebylo efektivnější

Praha  25. května 2017

Zatímco státní podpora stabilně klesá, stavebním spořitelnám se daří zvyšovat obj poskytnutých úvěrů. Vloni tak na jednu korunu státní podpory připadlo 11,2 Kč poskytnutých úvěrů. To je nejvíc v historii stavebního spoření v  České republice.

Stavební  spoření  si poradilo  s obdobím nízkých úrokových  sazeb. Od  roku 2014  se objem poskytnutých úvěrů začal znovu zvyšovat.

V loňském roce se dostal téměř na úroveň roku 2011, tedy těsně pod 50 miliard Kč. Naproti tomu roční objem státní podpory setrvale klesá  až na 4,28 miliardy Kč za rok 2016.

„Pokud  bychom  chtěli  spočítat  efektivitu  státní  podpory,  nejjednodušší  je  vztáhnout  ji  k  objemu poskytnutých úvěr. To je nezpochybnitelný ukazatel. Zatímco před 10 lety připadlo  na  1  Kč  státní  podpory  zhruba  5  Kč  úvěrů,  před  pěti  lety  to  bylo necelých  osm korun, v loňském roce se tento ukazatel zvednul více než na 11 korun,“ vysvětluje David Formánek,  člen prezidia Asociace českých stavebních spořitelen.

Stavební  spořitelny  přitom  v roce  2007  půjčily  72,5  miliard  Kč. Státní  podpora  však  tehdy dosáhla téměř 15 miliard. Vývoj ukazatele efektivity státní podpory ukazuje následují  graf.

 Graf: Vývoj efektivity státní podpory stavebního spoření

Zdroj: výpočty AČSS

AČSS očekává, že v roce 2017 efektivita státní podpory nadále poroste. Objem poskytnutých  úvěrů by měl jistě překonat hranici 50 miliard Kč.

Nejsilnější  motivace  pro  investice  do  bydlení  je  pro  Čechy  změna  dispozic  plus uzpůsobení novým potřebám 

Stavební spoření je číslem jedna pro rekonstrukce a modernizace, ale proč vlastně lidé investují do bydlení? Nejsilnějším důvodem je změna dispozic bydlení, na druhém místě jsou to investice do energetických úspor, třetí odstranění závad. Zhruba stejný počet lidí řeší i vzhled nemovitosti a prostou nutnost obnovení stavu. Do bydlení podle průzkumu agentury IBRS neinvestuje pouze desetina lidí. Důvody, proč do bydlení naopak investovat, se dají rozdělit do dvou skupin – buď jde o opravy nebo o snahu  o kvalitativní změnu stavu nemovitosti.

   „Celkem dvě pětiny lidí investují do bydlení, protože ho potřebují uzpůsobit novým nárokům anebo chtějí uspořit za energie. Téměř polovina pak investovat do bydlení prostě musí. Jde o opravy, obnovu stavu objektu, případně i  vzhled nemovitosti. Všechny investice jdou velmi  dobře  financovat  stavebním  spořením,“ říká Vladimír Staňura,  předseda  prezidia Asociace  českých stavebních spořitelen. Výsledky průzkumu jsou uvedeny v následujícím grafu.

Graf 1: Důvody investic do bydlení 

Zdroj: IBRS, 2017

Preference obyvatel se logicky mění. „Stavební spořitelny zaznamenávají stále ve vyšší míře poptávku klientů po investicích do skutečné změny bydlení. Lidé jsou poměrně optimističtí a  chtějí  měnit  dispozice  svého  bydlení  dle moderních trendů, případně chtějí své bydlení uzpůsobit rodinné situaci,“     dodává člen prezídia AČSS David Formánek.        Dotazovatelé IBRS se ptali i na téma investic do energetických úspor. Otázka zněla: Pokud jste někdy investovali do energetických úspor, věděli jste od začátku, kolik ušetříte? Výsledky jsou překvapivé  pouze 30 % respondentů odpovědělo kladně, že je to podmínka investice. Další sedmina s tím souhlasí, ale samotná výše úspory není až tak důležitá. Další třetina lidí sice do energetických úspor investovala, ale úspory vůbec neřešila. Výsledky ukazuje graf.

Graf 2: Do energetických úspor investovaly tři čtvrtiny lidí

Zdroj: IBRS, 2017

Lidé si většinou stavební spoření spojují s rekonstrukcemi, jako jsou výměna oken, oprava fasády či nová střechou. Stavební spoření však financuje také investice do energetických úspor od pořízení solárních panelů přes zateplení fasády až po instalaci tepelného čerpadla.

„Proto jsme připravili jednoduchou brožuru, která obsahuje příklady investic do energetických úspor. Všechny lze financovat úvěry od stavebních spořitelen. Je zajímavé, že některé z nich jsou dokonce tak efektivní, že dosažená úspora je vyšší než splátky oněch úvěrů. Jinými slovy, od prvního měsíce klient na investici vydělá,“vysvětluje tajemník asociace Jiří Šedivý.

www.acss.cz

Jiří Šedivý, tajemník AČSS

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více