Paul Heyse – Jsme kapkou v moři života

Praha 25. května 2017

Poprvé česky vychází výbor z básnického díla prvního německojazyčného nositele  Nobelovy ceny za literaturu  Paula Heyseho JSME KAPKOU V MOŘI ŽIVOTA, v překladu Zlaty Kufnerové vydává PROSTOR

„Na Heyseho poezii mě zaujaly především různé podoby sonetu.  Při takové práci mě mrzí, když skončí,“ říká renomovaná překladatelka Zlata Kufnerová, která na útlé knížce pracovala takřka rok. V překladu  a s doslovem Zlaty Kufnerové vydává PROSTOR.

Na vrcholu své literární dráhy byl Paul Heyse jedním z nejvydávanějších spisovatelů v Německu, jeho díla vycházela v překladech do mnoha evropských jazyků a například v USA patřil k nejčtenějším německým autorům vůbec. Z rozsáhlé a formálně obdivuhodné autorovy poezie dosud v češtině neexistuje žádný překlad, ač právě především za ni dostal Nobelovu cenu,“ píše v doslovu k českému vydání výboru z Heyseho básnického díla Zlata Kufnerová. „I když poezie svým rozsahem zabírá v mnohotvárném autorově literárním díle poměrně málo místa, znalci jeho lyriky vždy zdůrazňovali její velký význam. Zrcadlí autorovu mimořádnou osobnost v celé její bohatosti, obsahuje vše, co básník vnímal, obdivoval a čím trpěl, líčí rozmanitost jeho světa i náladové obrazy jeho nitra. V protikladu k romantismu počátečního období jeho tvorby  a k impresionismu, který se v literatuře prosazoval v závěru jeho tvůrčího života, se Heyse prezentoval jako přesvědčený vyznavač antiky a renesance  a rovnocenný potomek německých klasiků. Formálně je jeho lyrika velice důmyslná. Autor pracoval s různými veršovými formami, zdá se však, že nejraději měl sonet, v němž umně obměňoval rýmové dvojice ve čtyřveršových  i tříveršových strofách. Také obsahově je Heyseho lyrika velice pestrá, vyjadřuje jeho radostný obdiv k přírodě i lidské kultuře, básník dovede žertovat  a ironizovat, ale také hluboce truchlit.“  Motiv Heyseho básně Z lesního rozjímání, vyjadřující autorovu lidskou pokoru, zvolila překladatelka Zlata Kufnerová jako název českého vydání výboru jeho poezie:

Přicházíme – však odkud? Temnota.

Jsme kapkou v moři života

z hlubin, v nichž tone Zem.

Odcházíme – a nikdo neví kam,

chceme mít zisk, je to však klam

v tom svazku bratrském

 

Po mnoha oceněních (mj. dostal v roce 1871 bavorský Maxmiliánův

řád za vědu a umění) se Heyse k osmdesátinám dočkal poct nejvyšších: Princ regent Luitpold Bavorský mu nehledě na jeho židovství propůjčil šlechtický titul (stal se z něho Paul Johann Ludwig von Heyse), který však nikdy nepoužil, a 10. prosince 1910 získal za své dílo coby první německy píšící autor Nobelovu cenu za literaturu „jako vysoké uznání za dokonalé a idealismem prodchnuté umění, které uplatnil během dlouhé a významné činnosti jako lyrik, dramatik, autor románů a světově proslulých novel“. Tak zdůvodnila své ocenění Švédská akademie.

Česky dosud vyšly pouze Heyseho novely Dva zajatci (1913) a LʼArrabbiata (1938), díky Zlatě Kufnerové a nakladatelství PROSTOR se nyní českým čtenářům poprvé dostává do rukou autorova skvostná lyrika. Výbor Jsme kapkou v moři života podává představu o celém autorově básnickém díle a jeho vývoji.

Paul Heyse: JSME KAPKOU V MOŘI ŽIVOTA/ Výbor z básnického díla (anotace)

Paul Heyse (1830–1914), německý básník, prozaik a dramatik židovského původu, se roku 1910 stal prvním německým nositelem Nobelovy ceny  za literaturu.

Heyse byl mj. profesorem románské filologie na mnichovské univerzitě a spoluzakládal básnické sdružení Krokodil, jehož členové zdůrazňovali estetično, pěstovali složité lyrické formy a básnické vzory hledali v antice a románských literaturách. Sám Heyse byl jedním z nejmelodičtějších lyriků, dával přednost formálně dokonalé poezii, nechyběl mu však ani smysl pro jemnou ironii, a proto byl hodnocen jako „druhý Goethe“. Na vrcholu své literární dráhy patřil k nejvydávanějším spisovatelům v Německu, třeba jeho drama Colberg vyšlo do roku 1914 ve 180 vydáních. Popularitu získal také v zahraničí, jeho díla vycházela v překladech do mnoha evropských jazyků a například v USA patřil k nejčtenějším německým autorům vůbec. Do češtiny byly dosud přeloženy jen novely Dva zajatci (1913) a L’Arrabbiata (1938). Z rozsáhlé a formálně obdivuhodné autorovy poezie dosud v češtině neexistuje žádný překlad, ač právě především za ni dostal Nobelovu cenu.

Výbor z Heyseho básnické tvorby, který sestavila a přeložila Zlata Kufnerová, podává představu o celém autorově básnickém díle a jeho vývoji. Zahrnuje proto ukázky z básníkovy rané tvorby (cykly Junge Leiden, Margarete), pokračuje jeho velmi významným italským obdobím (Bilder aus Neapel, Römische Sonette, Städtebilder) a navazuje ukázkami z tvorby jeho zralého období (Vom Gardasee, Meinen Toten, Vermischte Gedichte, Zwölf Dichterprofile, Waldmonologe aus Kreuth, Balladen).

Z německého originálu Ausgewählte Gedichte von Paul Heyse (ed. Erich Petzet), vydaného nakladatelstvím J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH ve Stuttgartu a Berlíně v roce 1920, vybrala a přeložila Zlata Kufnerová.

Na obálce použita fotografie Paula Heyseho z roku 1860.

132 stran, 197 Kč

V českém jazyce vydání první.

Vydal PROSTOR v edici Střed v roce 2017.

Lingvistka, translatoložka, překladatelka a publicistka PhDr. Zlata Kufnerová (*1935 v Pardubicích) přeložila 131 knih všech žánrů z pěti jazyků (angličtina, bulharština, makedonština, němčina, ruština), za svou překladatelskou činnost byla dvakrát nominována na Státní cenu za překladatelské dílo (2012, 2013)

a získala Cenu Jednoty tlumočníků a překladatelů (s V. Černým a S. Heřmanem za překlad Encyklopedie jazyků Evropy, 2003). Z. Kufnerová je autorkou knih Bulharština pro samouky (s Petrem Panevem, 1987), Stručná mluvnice bulharštiny (1990), Překládání a čeština (s kol. autorů, 1994, 2003), Člověk Edvard Beneš (s Karlem Novotným, 2006, 2010), Čtení  o překládání (2009) a kolem 50 odborných statí z jazykovědy a translatologie, publikovaných doma i v zahraničí.  Rovněž je autorkou dokumentárních pořadů pro Český rozhlas a doslovů k vlastním knižním překladům. Za svou překladatelskou a publicistickou práci byla oceněna doma i v zahraničí (např. Novinářská cena ČSBS Lva Sychravy [za nejlepší publicistický pořad s tematikou boje za osvobození za rok 1993], Cena Makedonského svazu překladatelů za přínos k popularizaci makedonské literatury [Makedonie 1996], „Zlatý odznak“ Ústavu bulharského jazyka Bulharské akademie věd [Bulharsko 2002]).

P. Heyse – Jsme kapkou v moři – ukázka

www.eprostor.com

Mgr. Denisa Novotná

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více