Jan Campbell: Uzavřený kruh

Praha 14. května 2017

Minuty před odesláním příspěvku jsem se dověděl o referátu profesora Rainera Mausfelda na téma Strach mocenských elit z národa: management demokracie skrze techniky měkké síly, který zveřejnil KenFM na YouTube, a v češtině Sputnik: https://sptnkne.ws/ewdD . Myslím si, že příspěvek Uzavřený kruh, na příkladu z ČR představuje další vysvětlení příčin dění ve světě, nabízí srovnání argumentů a vybízí k širší diskuzi.

Většina autorů, komentátorů a rádoby analytiků ve státech EU popisují zajímavě, nebo méně zajímavě dění doma a ve světě, vyhýbají se nazývat příčiny dění a působí tak jako sluhové umírajícího systému v naději, že se jim smrt vyhne. Protože umíme mnohé, ne však produkovat a prodlužovat nám osudem daný čas, je dobré si uvědomit omezenost a smrtelnost, svojí a systému, ve kterém žijeme. Je dobré si uvědomit, že umírat v klidu, beze strachu, válek a ničení, zanechávajíc za sebou kvalitní dědictví je pro dědice a životní prostředí výhodnější. Příspěvek jako příklad popisuje jednu z mnoha příčin současného dění v ČR. Protože dění v ČR je typické i pro EU a USA, příklad dovoluje vytvářet si představu příčiny (i příčinu příčiny) dění v Rusku a ČLR, samozřejmě i jinde ve světě. Jedná se o fakt, který má své kořeny ve vědecky prověřené skutečnosti dělení buňky, a historií prověřené skutečnosti, že jakákoliv výkonná autorita je vždy více organizovanou menšinou, která ovládá různým způsobem a různými prostředky méně organizovanou většinu nerozumějící biologii a principu a působení tzv. uzavřeného kruhu.

Situace v ČR po demisi a – ne-demisi premiéra Sobotky a nepřítomnost prezidenta republiky v akutní krizi dokazují platnost uvedeného faktu. Všechny politické strany ČR zastoupené ve vládě a Parlamentu ČR mimo ANO, vytvořily během posledních 27 let uzavřený kruh. Ten se zcela oddělil od dění a vývoje společnosti, které spolu-umožnila neorganizovaná, na konzum orientovaná a stále méně vzdělaná většina. Vzdělání je nezbytným základem každého sociálního systému. Současně je předpokladem pro boj s mýty, jako souhrnem ideálních představ společnosti o sobě samé. Jestliže jsou mýty vždy vzdálené od reality, tak neorganizovaná většina po čtvrtstoletí demokratického vývoje není vzdálena realitě. Setkání se souhrnem realit a mýtů, transformuje neorganizovanou většinu, ztrácející přirozenou individuální důstojnost, pociťující na vlastní kůži sociální nespravedlnost a dezorientaci, způsobenou novými informačními technologiemi, do nebezpečí pro výkonnou autoritu působící v uzavřeném kruhu a její reprodukci.

Šlechtické rody čas od času dopustí vstup nešlechtice do uzavřeného kruhu z důvodu nebezpečí degenerace. Podobně je to s těhotenstvím a uzavřeným kruhem výkonné autority. Těhotenství vyžaduje přípravu a určité chování před otěhotněním a během těhotenství do porodu, má-li být potomek zdravý. Výkonná autorita musí také čas od času dovolit vstup cizího prvku do uzavřeného kruhu, aby následná reprodukce či regenerace, dovolila držet kruh uzavřeným a životaschopným pro prodloužení své moci nad neorganizovanou většinou.

Současná vládní situace a vztah vlády k prezidentovi ČR, dokumentují, že se výkonné autoritě nepodařilo přijetí cizích prvků – ANO a výsledku přímé volby prezidenta – do uzavřeného kruhu a úspěšně integrovat ANO a prezidenta republiky podle pravidel a zákonu působení uzavřeného kruhu. Paradox, který definuje fakt, že předseda ANO, který se dobrovolně zřekl prospěchu, který nabízel tzv. Lánský puč, a který svého času podpořil současného ještě – premiéra, a tímto zřeknutím přispěl v součinnosti prezidenta republiky k záchraně tzv. demokracie, se stal terčem v koncentrovaném odstřelu všemi členy uzavřeného kruhu pod vedením premiéra. Současně všichni členové výkonné autority obviňují šéfa ANO a prezidenta ze lži a nemorálnosti, neomaleně ignorujíc skutečnost, sami obelhávají své voliče celá desetiletí, zcela určitě ne méně, než obviňovaný šéf ANO, a chovají se nemorálně ne méně než obviňovaní, bez jakéhokoliv studu.

Výsledné předvolební divadelní představení, jež sledujeme v přímém přenosu, má odvést pozornost voličů od skutečnosti, že lež, mlžení a emoce jsou neoddělitelnými prvky politické práce. Proto mne nepřekvapuje, jestli zvolený prezident v USA, DJT, nebo ve Francii zvolený EM, brzo po svém zvolení zapomínají plnit předvolební sliby. Obchodník s nemovitostmi se zkušeností v TV show, stejně jako odkojený bankéř a jeho manželka se nemohou nikdy opravdu ztotožnit s myšlením, řečí a chováním těch, kteří jsou mimo uzavřený kruh výkonné autority. Paradoxy a patologie, které vznikají na základě oddělení přísně organizované menšiny od méně neorganizované většiny, nemohou členové uzavřeného kruhu zásadně vyřešit. Proč? Stačí se i povrchně seznámit s Buněčnou teorií, kterou v roce 1838 definovali botanik Matthias Jakob Schleiden a fyziolog Theodor Schwann.

Každý organismus je přímo složen z buněk, nebo na jiných buňkách existenčně závislý (viry). Žádná buňka nemůže vzniknout jinak než zase z buňky. Mateřská buňka předává dceřiné buňce potřebnou děděnou informaci k reprodukci sebe sama ke své funkci. Vzhledem k omezené životnosti jednotlivých buněk závisí přežití organismu na buněčném dělení. Z jedné mateřské buňky vznikají vždy dvě dceřiné. Během buněčného dělení dochází nejprve ke zdvojení genetické informace a následně k prostorovému rozdělení obou kopií do nově vznikajících dceřiných buněk. Rychlost a přesnost buněčného dělení je řízena řadou vzájemně propojených signálů, které umožňují vzniknout pouze takovému množství buněk, jaké je v daném okamžiku potřeba. Působením vnějších vlivů, např. ionizující záření, UV-C záření, v politice například ztrátou komunikační schopnosti a ochoty, působením tzv. neviditelné ruky trhu, veřejnosti nepřístupných jednání bankéřů, a vydíráním na základě strachu z komprimátů, nebo hromaděním chybných rozhodnutí, nebo odsouváním rozhodnutí, dochází ke vzniku nežádoucích mutací. Pokud tyto mutace způsobí aktivaci onkogenů, nebo poškodí geny bránící rozvoji nádorů (tumor supresory) dochází k nekontrolovanému dělení buněk. To je příčinou nádorového bujení. Současná společnost se podle mého hodnocení, které jsem podrobněji popsal v knize Souhlasu netřeba (ISBN 978-3-00-052470-7), již nachází ve stavu zhoubného nádorového bujení, malignity. Současná výkonná autorita si tuto malignitu nepřipouští, nechce se dobrovolně vzdát moci založené na uzavřenosti a oddělenosti kruhu od okolí, a proto nebude schopná svůj stav zlepšit, ani s pomocí poradců, kteří jsou, nebo budou schopni definovat paradox a jeho teoretické řešení.

Těm, kteří nemají zájem o biologii a genetiku doporučuji se seznámit s dílem Josifa Alexandroviče Brodského (1940 – 1996). Tento sovětský básník, disident ruské národnosti, americký esejista a literární kritik, nositel Nobelovy ceny za literaturu (1987), známý v Evropě především esejí z roku 1989 Vodoznaky, svého času prohlásil, že Svět se pravděpodobně nedá zachránit, ale jednotlivého člověka zachránit, to je možné.

V kontextu stavu ČR je proto možné a potřebné si představit, že americký prezident DJT již svým bombardováním Sýrie bez souhlasu US Kongresu, výpovědí šéfa FBI, James Comey, s uvedením a pozdějším vysvětlováním důvodů, které uvádět nemusel na základě prezidentské pravomoci, a rozhodnutím instalovat THAAD v Jižní Koreji, vstoupil do pasti, která ukazuje na impeachment a přípravu volební kampaně demokratů. Ty nebude již představovat Hillary Clinton. Trhliny ve vztahu k občanům USA a asymetrickým spojencům v EU, NATO a jinde ve světě, nezmizí, ba naopak. Budou se zvětšovat.

Proto je nezbytné si umět mimo jiné představit, že ruský prezident VVP připravuje nástupce, kteří mohou svým konáním překvapit Západ až k neuvěření. Jedním z připravovaných nástupců může být například gubernátor Tulské oblasti, Aleksej Gennadjevič Djumin (1972). Nová vláda po prezidentských volbách 2018 nebude sestavena z politických rotujících veteránů, na které je Západ zvyklý. Neúčast oligarchů a jejich potomků v Nesmrtelném pluku, podobně jako opěvování hrdinů války předraženými estrádními pěvci prvního kanálu RT, provokativní divadelní inscenace bez kontextu, ocenění Centra Jelzina v Ekaterinburgu jako jednoho z nejlepších muzeí Evropy, se zcela jistě promítnou do povolebního dění v Rusku a kulturní a zahraniční politiky RF.

ČR se nachází v nezávidění hodné pozici vlastní vinou. Postkomunistická výkonná autorita si neuměla představit následky konání posledního nomenklaturního kádra ÚV KSČ, prezidenta Havla, a následky působení uzavřeného kruhu. Bude-li se povolební vláda ČR orientovat více na USA než na EU, bude mít problém v EU. Bude – li se povolební vláda ČR orientovat více na EU než na USA, bude mít problém s USA. Tento problém bych vůbec nepodceňoval již proto, že všichni účastníci budoucí výkonné autority budou i po volbách v současném systému ČR, EU, NATO a USA mimo jiné vydíratelní pomocí komprimátů, strachu a nedostatku morálky. Na střední cestu ČR nejsou prostředky, důvěra a potřeba velmocí a čas. Proto doporučuji se seznámit s Definicí kruhem, jako logickým klamem, nebo seznámit se 22. epizodou 6. řady sci-fi seriálu Hvězdná brána, zvaném Kruh se uzavírá. Náročnější doporučení představuje stěžejní šestisvazkové historické dílo Winstona Churchilla, za které obdržel v roce 1953 Nobelovu cenu za literaturu. Pátá část díla se nazývá, Kruh se uzavírá. Že se kruh opravdu uzavírá, dokumentuje vydírač – virus WanaCrypt0r 2.0. Minimálně 74 států se stalo cílem útoku, který představuje varování před mýty, uzavřenými kruhy výkonných autorit bez komunikace s prostředím, a v neposlední řadě před závislostí na financích a neomezené kontrole neorganizované většiny organizovanou menšinou. Demokratický systém omezující moc menšiny, nemůže proto nikdy být ničím jiným než mýtem. Souhlasu netřeba.

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více