Kazachstán – země pro zahraniční investory

Praha/Astana 8. dubna 2017

Kazachstán je největší země v regionu střední Asie  a  nejbohatší na nerostné suroviny. V loňském roce byla na  území Kazachstánu v oblasti Kašaganu zahájena těžba ropy (jedná se o největší  ropná  pole v zemi).  Ale kromě ropy je  Kazachstán  připraven nabídnout zahraničnífirmám   řadu dalších kontraktů v různých oblastech ekonomiky.

Kazachstán hned po rozpadu Sovětského svazu nastartoval cestu k tržnímu hospodářství.  Na rozdíl od většiny postsovětských států Astana nezačala zavádět  experimenty s transformací ekonomiky. Z tohoto důvodu, 25 let po získání nezávislosti,  je tato země považována za jednu z nejvíce liberálních zemí z hlediska podnikání  ve srovnání se zeměmi bývalého  Sovětského svazu.

V několika posledních letech Kazachstán stanovil kurz z hlediska industrializace ekonomiky. Byl to pokus, jak se zbavit závislosti na přírodních zdrojích, což se velice aktivně projevilo  během nedávné hospodářské krize. Nicméně,  i přes získaní velkých rezerv finančních prostředků v zemi (63 miliard. dolarů čistých rezerv), je kladen velký důraz na zahraniční investory. Navíc, jak tvrdí vedení země, nemělo by se  mluvit jen o finančních investicích, ale hlavně o získání konkurenčně schopných  technologií a inovací pro Kazachstán.

Je třeba poznamenat, že uskutečněné integrační procesy v postsovětském Kazachstánu jsou velice atraktivní pro zahraniční  investory. Trh euroasijského hospodářského prostoru, který zahrnuje pět zemí (Kazachstán, Rusko, Bělorusko, Arménie a Kyrgyzstán,) tvoří  asi  180 milionů obyvatel. Součástí tohoto  trhu je i Rusko, které po zahájení sankcí  vůči  němu, přerušilo  obchodování z mnoha firmami  z Evropy a Spojených států. Volný pohyb zboží a kapitálu, jakož i absence celních a jiných dalších bariér uvnitř EAES je pro výrobce, z nichž většina jsou orientovaní  na ruský trh, velice důležitý.

Je tady i další důležitá skutečnost pro zemi, která láká investory – a to její  zeměpisná poloha. Kazachstán, který se nachází ve středu euroasijského kontinentu má velice významný tranzitní potenciál. V současné době je v zemi budována  dopravní infrastruktura, jak ze  severu na jih, tak  z východu na  západ. Tento často používaný koridor je součástí nové Hedvábné cesty  – západní Evropa – západní Čína. Ta  umožňuje doručení  zboží z Číny do Evropy a zpět za 14-15 dní (45 dnů trvá cesta  po moři). V loňském roce byl do provozu uvedený nový  železniční koridor:  Kazachstán – Turkmenistán –  Írán.

Výše uvedené skutečnosti velice významně pomohly  růstu investic a jejich přílivu  do země.  V posledních 10 letech byla výše  přímých zahraničních investic 327 miliard dolarů, z toho 15 mld. dolarů získal v roce 2016 Kazachstán (je to na pozadí celosvětové krize a pozorovanému odlivu kapitálu v rozvíjejících se trzích dobrým ukazatelem).

Kromě toho, podnikání zahraničních  firem  v Kazachstánu  přineslo celou   řadu výhod ve srovnání s obchodem v okolních  zemích.

Hlavně proto, že tady existují jasně definované oblasti.  Stát je připravený otevřít se  pro investory a to v oblasti  strojírenství, zemědělství, potravinářského průmyslu, maloobchodu a chemického  průmyslu. Pro investory v těchto oblastech nabízí Kazachstán  celou řadu preferencí.

Základní balíček ve prospěch investorů – osvobození od cla a nepeněžních dotací.  Prioritní sektory stanovené  vládou – pro investory s investicí více než 13 milionů $ obsahují další balíček preferencí: osvobození od daně z příjmů právnických osob a pozemkové daně po dobu 10 let, osvobození od  daně z nemovitosti po dobu 8 let. Kromě toho kazašské orgány zaručují  návrat Cache-Bek  až do výše 30% investičních nákladů vynaložených na investiční výstavbu a nákup vybavení.

Je potřeba vzít v úvahu přítomnost 10-ti zvláštních ekonomických zón v zemi, což také představuje  osvobození  od všech hlavních daní po dobu 10 let (včetně cel a KPN), jakož i bezplatné  (po celou dobu  platnosti SEZ na 25 let) poskytnutí  pozemků na výstavbu infrastruktury.

V případě, že zvláštní ekonomické zóny jsou více orientovány na vyšší produkci, regionální průmyslové zóny preferují více malé a středně velké podniky. Kazachstán poskytuje celkem  42 takových ekonomických zón  ve všech svých regionech.

Je třeba zdůraznit, že Kazachstán zajišťuje  stabilitu investičních smluv, které jsou garantované v době jejich uzavření. To znamená, že veškeré následné možné  změny vnitrostátních právních předpisů (i pokud jde o daňové sazby a pobídky) se nevztahují na investiční smlouvy. Tímto způsobem je  zaručena jejich stabilita, což  znamená, že v době, kdy jsou uzavřeny investiční smlouvy s vládou (Výbor pro investice), investor garantuje  ceny a podmínky, které jsou  stanoveny v době uzavření smlouvy. Další změny v legislativě z hlediska daňových sazeb a pobídek se jich  netýkají.

Kazachstán také poskytuje investorům příležitost k přilákání soukromých (zahraničních) dělníků bez speciálního povolení. Takové dělníky mohou firmy  přivést a zaměstnávat při výstavbě zařízení do  jejich uvedení do provozu.

Od loňského roku Kazachstán praktikuje bezvízový režim pro zástupce několika států. K  dnešnímu dni mohou bez víza  pobývat v zemi po dobu 30 dnů občané z 56 zemí. Astana při  dočasném zrušení  bezvízového styku neřešila  politické důvody, ale její  prioritou  bylo  přilákat investice. Ze začátku byly na seznamu země, které nejvíce  investovaly v Kazachstánu (hlavně dárcovské země – jako Nizozemí, USA, Čína, Francie, Velká Británie).

Podobné reformy zaměřené na zlepšení investičního prostředí povolila  Kazachstánu, s cílem zlepšení  své  pozici v ratingu,  Světová banka. V loňském roce se země v ratingu  umístila na 35. místě. V tomto ratingovém ukazateli  „reforem“ Kazachstán zaujal jedno z předních  míst ve světě.

Dnes je Kazachstán  jedna z nejotevřenějších zemí na světě. Má velice atraktivní zeměpisnou polohu, velké možnosti a prostory pro investice v různých oblastech podnikání.  Investoři mají plnou podporou úřadů, což je  velice vysoká  záruka  úspěšného rozvoje podnikání, a to jak místního, tak  zahraničního. Kazachstán plánuje  se v příštích dvou desetiletích stát  jednou z 30-ti nejvyspělejších zemí světa. Chce zopakovat  „velký skok“  Singapur, a věří, že je schopen tohoto cílu  dosáhnout. Spoléhá se zejména na investory, kteří jsou ochotni přinést  do země  strategie a technologie  budoucnosti. Tato země má všechny předpoklady pro uskutečnění svých cílů.

SveP.

 

 

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více