LF UK podporuje zdravotnickou péči pro lidi bez domova

Praha 13. ledna 2021

Prostřednictvím dobročinných akcí pořádaných v loňském roce studenti 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy získali 58 tisíc korun. Výtěžek tentokrát putuje ke spolku Medicinaulici, který poskytuje nízkoprahovou zdravotní péči lidem bez domova. Šek předal zástupcům organizace děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka.

„Jsem rád, že v letošním roce získané peníze využijí právě Medicinaulici, kteří se věnují lidem v sociálně složitých situacích. Zdravotní péči potřebuje každý člověk, bez ohledu na to, zda byl v životě úspěšný, nebo ne. Činnost spolku Medicinaulici vnímám jako velmi solidární a potřebnou a je dobře, že i u nás takováto organizace funguje,“ řekl při předání šeku děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka.

Spolek Medicinaulici, který sdílí myšlenky a principy tzv. pouliční medicíny (street medicine), sdružuje více než 100 studentů ze tří pražských lékařských fakult, a nově také z brněnské lékařské fakulty. „Lidé bez domova patří dlouhodobě mezi ohroženou skupinu obyvatel. Již několik let se proto pokoušíme rozvíjet spektrum služeb pro tuto klientelu. Podpora 1. LF je ztělesněním naší snahy problematiku street medicine a péči o lidi v sociálně těžkých situacích přenést na akademickou půdu a přibližovat toto téma jak našim kolegům studentům, tak akademickým pracovníkům a zdravotnickým profesionálům,“vysvětloval koordinátor Medicinaulici, student pátého ročníku všeobecného lékařství Marek Havrda.

Budoucí lékaři z organizace Medicinaulici provozují nízkoprahové ošetřovny v Praze a Brně, „Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme během nouzového stavu rozšířili naše aktivity o ošetřovny ve stanových městečkách, krátkodobě pronajímaných hotelech a jiných terénních lokalitách. Díky solidaritě jednotlivců a institucí, jako je 1. LF jsme schopni nejen udržovat naše dosavadní služby, ale především je nadále rozšiřovat tam, kde se jich nejvíce nedostává,“ dodal Havrda.

Akademická jízda


Z největší části se na finanční podpoře podílel výtěžek z prodeje již tradičního benefičního kalendáře, který má letos motorkářskou tematiku. V létě loňského roku se téměř dvě desítky akademiků a zaměstnanců 1. LF UK, včetně třeba prof. Pavla Pafka nebo bývalého děkana 1. LF UK prof. Aleksiho Šeda, zúčastnilo motorkářského výjezdu. Motorkáři měli dva cíle – dojet do Poděbrad a podpořit spolek Medicinaulici, kterému věnovali výtěžek ze startovného. Zároveň se dvanáct nejstatečnějších jezdců nechalo nafotit na svých strojích do benefičního kalendáře. 

Autorem fotografií je opět vedoucí Centra pro experimentální biomodely 1. LF UK Mgr. Viktor Sýkora, který se své tvorbě zaměřuje na vědeckou fotografii, od roku 2006 se pak specializuje na mikrofotografii. Jeho práce získaly četná uznání a ceny, je vítězem české fotografické soutěže Věda je krásná, držitelem Německé ceny za vědeckou fotografii či vítězem newyorské International Photographer Awards.

Kalendář vznikl z iniciativy sedmi studentských spolků 1. LF UK a jeho záměrem je ukázat, že se studenti nevěnují pouze učení, ale ve svém volném čase komunikují se širokou veřejností a věnují se dobrovolnické činnosti.

„Jsem jako každý rok rád, že můžeme nějak pomoct. Nebylo to letos jednoduché, ale vždycky se najdou lidi, kteří chtějí přispět. V období přelomu roku vnímám předání benefičního výtěžku zvláště symbolicky,“ řekl Tomáš Buňa ze studentského spolku International Federation of Medical Students´ Associations (IFMSA).  

10 za 10


Peníze pro spolek Medicinaulici se studentům 1. LF podařilo získat také díky sportovní výzvě, která proběhla na jaře během první koronavirové vlny. V souvislosti s částečným uvolněním restrikcí a povolením individuálního venkovního sportu po březnovém lockdownu přišli pedagogové 1. LF s nápadem, jak motivovat studenty k pohybu. Vznikla benefiční výzva ke kolektivnímu zdolání 10 tisíc kilometrů – během, chůzí, na kole nebo na bruslích – za jejíž splnění měla fakulta studentské iniciativě Medicinaulici věnovat 10 tisíc korun. Zapojili se nakonec nejen studenti, ale také pedagogové, lékaři či absolventi a postupně se přidávala i běžná veřejnost. Výzva byla splněna již během prvních pěti dnů, a proto se vedení fakulty dohodlo na jejím prodloužení a zvýšení příspěvku o 5 tisíc za každých dalších 10 tisíc kilometrů. Nakonec se výsledná částka vyšplhala na 20 tisíc korun.

Mgr. Lukáš Malý

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy je největší z českých lékařských fakult – navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů.

Fakulta je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka se koná na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce i v dalších mezioborových centrech.

1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV – evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny – a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.

O Medicinaulici


Studentský spolek sdružující budoucí zdravotníky se zájmem o problematiku bezdomovectví a poskytování zdravotní péče lidem v nouzi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *