Aleš Palán, Jan Šibík, Jan Konvalinka: Spánek rozumu plodí příšery

Praha 17. listopadu 2020

Triumvirát  Palán – Konvalinka – Šibík  v knize  SPÁNEK ROZUMU PLODÍ PŘÍŠERY   podává zprávu o stavu naší společnosti  v době koronavirové. 

Knižní rozhovory publicisty a spisovatele Aleše Palána se vyznačují mimořádnou empatií a otevřeností, schopností proniknout pod povrch, do mnohem hlubších rovin, na které bychom se sami nedokázali zeptat. Oceňují je čtenáři i kritika – prodaly se jich desítky tisíc a posbíraly už několik cen. Nejnověji oslovil Aleš Palán s nabídkou rozhovoru doc. RNDr. Jana Konvalinku, biochemika a prorektora Univerzity Karlovy, jenž se do širokého povědomí veřejnosti dostal coby koordinátor iniciativy zajišťující pomoc s testováním na covid v laboratořích českých univerzit a Akademie věd. Právě Konvalinka upozorňoval, že pandemie odhaluje, jak v Česku nefunguje státní správa, a byl zastánce zavedení osobního lockdownu.

V knize SPÁNEK ROZUMU PLODÍ NESTVŮRY spolu Palán a Konvalinka rozmlouvají nejen o virech přírodních, ale také o těch společenských. Knižní rozhovor doprovázejí působivé fotografie Jana Šibíka, které pořizoval v Praze od prvního dne karantény. Vydává PROSTOR.

Název knihy Spánek rozumu plodí příšery zvolili Aleš Palán a Jan Konvalinka dle leptu španělského malíře Francisca Goyi. Kreslíře, vsedě spícího, s hlavou opřenou o ruce položené na stole, obtěžují démoni v podobě sov a netopýrů a snaží se mu vetřít do mysli. Jinými slovy: kdyby byl rozum vzhůru a pracoval, jak má, příšery by se nezrodily. Stejně jako Goya doufá Jan Konvalinka v rozum – kde je rozum zdravý, tam nehrozí nebezpečí: „… mám tenhle náš západní, liberální svět, založený na kritickém rozumu a sdílené zkušenosti, opravdu rád a vážím si ho,“ říká v rozhovoru s Alešem Palánem, „Myslím, že to je to nejlepší, co lidstvo za posledních pár desítek tisíc let pracně vytvořilo. Současně si uvědomuju, že to vůbec není samozřejmé, že je to neustále ohrožované a musíme to bránit. Vždycky si vzpomenu na Goyovu grafiku Spánek rozumu plodí příšery. Slupka racionality a empirického poznání je strašně tenká, hned pod ní jsou různé strachy, hrůzy, předsudky a nenávisti, a proto se jí musíme ze všech sil držet. Demokracie potřebuje racionalitu.“

Aleš Palán, foto Jan Šibík: SPÁNEK ROZUMU PLODÍ PŘÍŠERY. Jan Konvalinka v rozhovoru o covidu, právu na omyl a historickém optimismu

Může virus zemřít? A jak se z virů chcípáčků stávají světoví šampióni? Máme se obávat silného státu? A jaký smysl má mýlit se?

Pandemie nemoci covid-19 přináší záplavu otázek, ale málo jasných odpovědí. Komu věřit, když je všude plno „odborníků“? Publicista Aleš Palán se rozhodl „uvěřit“ člověku, který s viry žije skoro celý profesní život. Rozhovor s Janem Konvalinkou, předním českým biochemikem a prorektorem Univerzity Karlovy, je výletem do světa vědy, smrtících virů i nevědeckých fám; do zákulisí koronavirové pandemie i chyb, kterých jsme se dopustili. V neposlední řadě nahlédneme do života kluka ze severu Čech, který se původně chtěl stát egyptologem, ale nakonec se ocitl ve světě neviditelných zabijáků. Jeho nadhled i humor ale dávají naději, že vědění je silnější než strach.

S fotografem Janem Šibíkem se autor rozhovoru Aleš Palán sešel poprvé na Šumavě při práci na bestselleru Raději zešílet v divočině a knize esejů Návrat do divočiny. Knihu rozhovorů s Janem Konvalinkou rámují fotografie karantény z jara 2020, které Šibík pořizoval od prvního do posledního dne.

Fotografie Jan Šibík a Daniela Matulová

Odpovědný redaktor Jan Paulas

320 stran, MOC 397 Kč
Vydalo nakladatelství PROSTOR roku 2020
První vydání
www.eprostor.com

Jan Konvalinka (1963) vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a získal titul kandidáta chemických věd na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Pracoval v Německém centru pro výzkum rakoviny v Heidelbergu a v ústavu Heinricha Petteho při Univerzitě v Hamburku. V současnosti je vedoucím výzkumného týmu v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a učí biochemii a molekulární biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde také působí jako prorektor pro vědeckou činnost.

Ve své vědecké práci se zabývá biochemií virů a nádorového bujení. Se svými spolupracovníky studuje enzymy důležité pro životní cyklus HIV a dalších patogenních virů a hledá způsoby, jak je zablokovat. Současně se zabývá metodami pro diagnostiku a terapii nádorů. Je autorem více než 130 publikací v mezinárodních časopisech, spolupracuje s laboratořemi na univerzitách v Heidelbergu, Londýně nebo na Stanfordově univerzitě a je často zván jako řečník na mezinárodní konference a sympozia. Je členem Učené společnosti ČR.

Během koronavirové krize na jaře 2020 se stal koordinátorem akademické iniciativy zajišťující pomoc s testováním na covid v laboratořích českých univerzit a Akademie věd.
S manželkou, akad. mal. rest. Dagmar Konvalinkovou, restaurátorkou ve sbírkách moderního umění Národní galerie v Praze, má dcery Dorotu a Františku. 

Aleš Palán (1965), publicista a spisovatel, je autorem či editorem pětačtyřiceti knižních titulů. Za sborník Brnox získal spolu s Kateřinou Šedou ocenění Magnesia Litera. Na tutéž cenu byl nominován i jeho knižní rozhovor s bratry Florianovými Být dlužen za duši a román Ratajský les. Rozhovor s bratry Reynkovými Kdo chodí tmami byl oceněn výroční cenou Českého literárního fondu. Třikrát Palánova kniha zvítězila v anketě Katolického týdeníku Dobrá kniha roku. Rozhovor s šumavskými samotáři Raději zešílet v divočině. Setkání se šumavskými samotáři se stal bestsellerem a získal titul Kniha roku Lidových novin. Jeho práce vyšly v angličtině, němčině a japonštině. Na podzim 2019 vyšla Aleši Palánovi v nakladatelství PROSTOR další kniha rozhovorů Jako v nebi, jenže jinak. Nová setkání se samotáři z Čech a Moravy a stala se vítězem Magnesia Litera v kategorii publicistika. K šumavským samotářům se autor vrátil v knize reflexí Návrat do divočiny.

Jan Šibík (1963), reportážní fotograf cestující po celém světě, je autorem fotografií ke knihám Raději zešílet v divočině a Návrat do divočiny. Dvacet let byl vedoucím fotooddělení a obrazovým redaktorem časopisu Reflex a je nositelem mnoha ocenění, např. v soutěži Czech Press Photo či World Press Photo. Jan Šibík je zároveň laureátem Ceny 1. června udělované městem Plzeň za šíření myšlenek demokracie a obhajobu lidských práv. Jeho aktivity, jako jsou Podejte ruce dětem ze Sierry Leone či Chci ještě žít!, překračují hranice fotografie a poukazují ke společenské odpovědnosti člověka, jenž se pohybuje v problematických oblastech světa.

Mgr. Denisa Novotná

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *