Republika Kazachstán – volby do dolní komory parlamentu

Nur-Sultan 21. října 2020

10. ledna 2021 se budou konat volby do dolní komory parlamentu (Mazhilis) Republiky Kazachstán.

Prezident republiky Kazachstán K. Tokajev se obrátil ke Kazachstáncům. Vážení spoluobčané! Dnes jsem podepsal dekret o jmenování voleb poslanců parlamentu Mazhilis. Dekretem Ústřední volební komise budou jmenováni volby poslanců všech stupňů všech úrovní.

Nadcházející volby se budou konat v ústavní den 10. ledna 2021. Všechny politické strany měly čas připravit se na účast v nadcházející volební kampani, vyvinout volební platformu a zlepšit stranickou infrastrukturu. Ústřední volební komise a generální prokuratura budou neustále sledovat dodržování zásad právního státu, transparentnosti a spravedlnosti voleb.

Před zahájením nové volební kampaně byla přijata opatření k modernizaci politického systému, rozvoji systému mnoha stran a rozšíření občanské účasti na společenském a politickém životě naší země.

Za prvé. Novely ústavního zákona „O parlamentu Republiky Kazachstán a postavení jeho zástupců“ a zákona „O výborech a komisích parlamentu Republiky Kazachstán“ přinesly změny a dodatky, které stanoví zavedení instituce parlamentní opozice a regulaci její činnosti. Volba jednoho předsedy a dvou tajemníků stálých výborů parlamentu Mazhilis nyní proběhne z řad poslanců parlamentní opozice.

Kromě toho je parlamentní opozice oprávněna iniciovat parlamentní slyšení alespoň jednou během jednoho zasedání a také stanovit program vládní hodiny alespoň dvakrát během jednoho zasedání. Vedoucím frakcí politických stran je zároveň zaručeno právo vystoupit na společných zasedáních parlamentních komor, plenárních zasedáních parlamentu Mazhilis, na zasedáních stálých výborů, pracovních skupin, parlamentních slyšeních a dalších akcích.

Za druhé. Ústavní zákon „O volbách v Republice Kazachstán“ a zákon „O politických stranách“ stanoví ustanovení, která poprvé v naší parlamentní praxi zavedla 30% kvótu na seznamy stran pro ženy a mládež. Tato norma se stane účinným mechanismem pro zapojení žen a mládeže do parlamentu a místních zastupitelských orgánů, což usnadní jejich aktivnější účast na společensko-politických procesech v zemi.

Za třetí. Nadcházející volby do maslikhatu se budou konat poprvé na seznamech stran. Proporcionální model je plně v souladu se světovou demokratickou praxí, přispívá k posílení politického systému, rozvoji demokracie a aktivizuje činnost politických stran. Tyto inovace poskytnou stranám další příležitosti k posílení jejich pozic v politickém systému země.

Vážná hospodářská krize způsobená pandemií koronavirů zasáhla mnoho zemí a negativně zasáhla celou světovou ekonomiku. V této obtížné době stojí Kazachstán před úkolem přijmout účinná protikrizová opatření, zajistit udržitelný hospodářský rozvoj, sociální blahobyt našich občanů a zlepšit blahobyt národa. Tyto priority byly formulovány v mém projevu k národu Kazachstánu. Obnovené složení parlamentu a místních zastupitelských orgánů se zaměří na kvalitní legislativní podporu sociálně-ekonomických reforem v naší zemi.

Nadcházející volby opět prokáží silné odhodlání Kazachstánu důsledně demokratizovat a modernizovat politické instituce, které zajistí obnovu politického systému země. Naším společným posláním je prosperita Kazachstánu a blahobyt našich občanů. V kritických historických okamžicích obyvatelé Kazachstánu důsledně projevovali jednotu a solidaritu.

Vyzývám všechny občany našeho státu, aby projevili aktivní občanskou pozici a odpovědně se podíleli na nadcházejících volbách do parlamentu Mazhilis a Maslikhats.

SveP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *