Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie o nemožnosti ďalšej účasti Ruska na trojstranných konzultáciách s Austráliou a Holandskom ….

Moskva /Bratislava 17. júla 2020

……o otázkach spojených s haváriou lietadla MH17 vo vzdušnom priestore nad východnou Ukrajinou, ku ktorej došlo 17. júla 2014

Ako je známe, v júli Holandsko podalo na Európsky súd pre ľudské práva medzištátnu žalobu na Rusko v súvislosti s haváriou civilného lietadla Boeing 777 malajzijských aerolínii (let č. MH 17).

Tento krok považujeme za ďalší útok na rusko-holandské vzťahy, ktorým Haag preukázal svoj úmysel napriek zdravému rozumu pokračovať v ceste jednostranného zvaľovania zodpovednosti za to, čo sa odohralo nad Donbasom, na Rusko. Rusko bolo od samého začiatku zástancom úplného, dôkladného a nezávislého vyšetrenia v súlade s ustanoveniami rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2166 a neraz upozorňovalo na nedôslednosti vo vyšetrovaní leteckej havárie, poukazovalo na to, že nezodpovedajú kritériám definovaným v rezolúcii.

Sme toho názoru, že Holandsko ignoruje všetky argumenty aj našu ochotu viesť dialóg a sleduje výlučne konjunktúrne politické záujmy, pričom to navonok bezostyšne prezentuje ako potrebu chrániť príbuzných obetí havárie.

Z našej strany sa aj v budúcnosti chceme riadiť ustanoveniami Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov č. 2166 a máme v úmysle naďalej vyvíjať súčinnosť s kompetentnými holandskými orgánmi, a to aj vo veci preskúmania otázky, prečo Ukrajina neuzavrela svoj vzdušný priestor nad zónou ozbrojených konfliktov v Donbase pre civilné lety, ale budeme to už robiť v iných formátoch.

https://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/official_statement/-/asset_publisher/t2GCdmD8RNIr/content/id/4387013?p_p_id=101_INSTANCE_t2GCdmD8RNIr&_101_INSTANCE_t2GCdmD8RNIr_languageId=ru_RU

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *