Miloš Balabán: Nepoučitelný svět v éře pandemií

Praha 17. září 2020

Jedna pandemie ještě neskončila a už se objevilo varování před příští. Světová rada pro dohled nad připraveností, která byla založena jako nezávislý kontrolní orgán Světové zdravotnické organizace a Světové banky, konstatovala, že „pokud se nepoučíme z covidu-19 nebo pokud neuvolníme potřebné prostředky a nevyvineme potřebné úsilí, příští pandemie – která přijde s naprostou jistotou – bude ještě více zničující.“

Byly vyčísleny i ztráty za současnou pandemii: pohybují se kolem 11 bilionů dolarů. Závěr: státy by nyní měly investovat do mezinárodní spolupráce i v rámci Světové zdravotnické organizace, přičemž návratnost investic do připravenosti na pandemie je obrovská.

Ostatně i současná pandemie dává světu ekonomicky i politicky zabrat a za účetní položkou ztrát je třeba vidět i narušený a mnohdy i zničený život konkrétních lidí. Rizika jsou nemalá i z toho důvodu, že pandemie nepochybně přispívá k růstu společenského napětí uvnitř států a společností i napětí mezi jednotlivými státy. Příkladů je dost. Stačí se podívat na Spojené státy či Evropu.

A spoléhat se na vakcínu jako zázračný proutek, jehož mávnutím se vše vyřeší také moc nelze. Hans Kluge, ředitel evropské pobočky Světové zdravotnické organizace mírní optimismus, když řekl: „Z různých stran se ke mně neustále dostává, že vakcína bude znamenat konec epidemie. Ale tak to není…Nevíme ani, zda vakcína bude účinná pro všechny skupiny v populaci. Objevují se náznaky, že nebude u všech fungovat stejně. A pokud budeme muset objednávat různé typy vakcín bude to opravdu logisticky náročné.“

K tomu lze dodat, že vakcínu zatím ještě nemáme a že když se objeví může klidně vypuknout i boj o její získání ve kterém mohou vyhrávat hráči s ostřejšími lokty a s většími   financemi.

Zkusme se proto na celou situaci podívat z jiného pohledu. Pokud Světová rada pro dohled nad připraveností konstatuje, že státy by nyní měly investovat do mezinárodní spolupráce a návratnost investic do připravenosti na pandemie je obrovská neměl by to být zásadní politický impuls pro politické činy na globální úrovni? V roce, kdy si připomínáme 75. výročí založení OSN, která vznikla doslova na troskách II. světové války by to bylo více než symbolické. Začít by s tím mohli stálí členové Rady bezpečnosti OSN. Je třeba se i ptát, kde je role G20 nebo snad i G7, které se tak trochu v nastalé situaci vypařily…

Hlavní potíž ale možná spočívá v tom, že ruku v ruce s přemýšlením o tom, jak se připravovat na skutečné hrozby typu pandemie by muselo dojít i k přehodnocování hrozeb domnělých nebo uměle vytvořených. A to je za současného běhu světa asi zcela neuskutečnitelný cíl. Takže se spíš budeme za rok opět divit, jak nám celosvětově narostly o miliardy dolarů výdaje na zbrojení….

Publikováno v Právu.

 (Autor je bezpečnostní analytik)     

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *